mus

Huismus is wederom meest getelde vogel

Tijdens de 15e tuinvogeltelling is de mus wederom de meest getelde vogel. In het weekend van 27 en 28 januari 2018 hebben ruim 50.000 mensen vogels in tuinen en op balkons geteld. 

Minder merels

Dit jaar zijn er opvallend weinig merels geteld. Gemiddeld per tuin is er maar anderhalve merel gesignaleerd. Voorgaande jaren lag dit nog rond de 2 merels. De mogelijke oorzaak hiervan is het Usutuvirus. Dit virus, wat dodelijk is voor merels, is het afgelopen jaar veelvuldig in Oost-Nederland geconstateerd. Of alleen het virus de oorzaak is van de achteruitgang van het aantal merels, wordt nog verder onderzocht.

Groepsvogel

De nummer 1, de mus, is een groepsvogel. Dus is de vogel in de tuin te vinden, dan zitten ze vaak met een grote groep bij elkaar. Tijdens de afgelopen tuinvogeltelling bestond de groep mussen gemiddeld uit 8 stuks. Dit jaar is de koolmees op nummer 2 geëindigd en de pimpelmees op 3. Hoewel de pimpelmees in de top 3 te vinden is, neemt dat aantal de afgelopen jaren ook langzaam af. Een duidelijke aanwijsbare reden is hier niet voor. De merel eindigde dit jaar op nummer 4, net na het kauwtje.

De top 10 ziet er als volgt uit:

  1. Mus
  2. Koolmees
  3. Pimpelmees
  4. Kauwtje
  5. Merel
  6. Vink
  7. Turkse tortel
  8. Houtduif
  9. Ekster
  10. Roodborst

Het is overigens de voorlopige top 10, want mensen kunnen top maandag 29 januari 2018 tot 12.00 uur hun tellingen insturen. De exacte telling is te volgen op de website van de Vogelbescherming.

(Bron: ANP/Vogelbescherming)

Geef een reactie