ouderenzorg

Zorgen om ouderenzorg: ‘maak het minder complex’

In 2030 zijn er ruim 2 miljoen 75-plussers. Dat zijn er 720.000 meer dan nu. Met het toenemend aantal ouderen, neemt ook de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Want we moeten langer thuis blijven wonen. Maar de ouderenzorg is complex. Zelfs zo complex dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dat er grote problemen dreigen als er niet snel iets verandert. 

Toenemende zorg

Momenteel wonen er 1,2 miljoen 75-plussers zelfstandig thuis. De verwachting is dat dit aantal in 2030 oploopt naar 2 miljoen. Daarmee neemt ook de vraag naar passende zorg toe. En daar zit precies het probleem, want door onder andere het personeelstekort en gebrek aan deskundigheid, lukt het huisartsen en wijkteams niet om de juiste zorg te bieden. Dit blijkt uit een rapport van het SCP over thuiswonende ouderen. Het rapport is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld. Zij willen weten in hoeverre onze samenleving is voorbereid op een toekomst van langer thuiswonen.

Informatievoorziening is complex

Volgens het SCP vinden ouderen en professionals vaak moeizaam hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is in veel gevallen onduidelijk en het ontbreekt aan afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners. Het gebrek aan kennis en tekort aan personeel zorgt er voor dat ouderen op de spoedeisende hulp terecht komen als er iets gebeurt. Vaak gaat het hier om problemen die normaal gesproken door de huisarts worden opgelost. Maar doordat er te weinig kennis over ouderengeneeskunde is, belanden ouderen onnodig in het ziekenhuis. Er zijn al afspraken gemaakt tussen de overheid, ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleegkundigen om minder ouderen door te verwijzen, maar veel van hen zijn onvoldoende opgeleid. Nu kunnen ouderen alleen met ernstige medische problemen als dementie terecht in een verpleeghuis. “Er is behoefte aan meer mogelijkheden om specialistische zorg aan ouderen te bieden, zonder dat daarvoor opname in een zorginstelling nodig is”, schrijven de SCP-onderzoekers.

Sociaal netwerk

Uit het rapport blijkt dat de zelfredzaamheid niet moet worden overschat. Voor hulp zullen zij steeds meer een beroep moeten doen op hun omgeving. En daar ligt een volgend probleem, want een groot deel van deze directe omgeving is al overbelast. Daarnaast wordt van de ouderen verwacht dat zij zelf uitzoeken welke zorg zij nodig hebben. Dat is niet eenvoudig, want er zijn meer dan 15 soorten zorg waar thuiswonende ouderen een beroep op kunnen doen. Het niet hebben van een sociaal netwerk of niet vragen om hulp, kan vervolgens eenzaamheid in de hand werken.

Investeren

Technologie gaat volgens het SCP ook een grotere rol spelen in de zorg. Maar de ontwikkeling daarvan gaat nog erg langzaam. Ontwikkeling vraagt om investeren. Volgens KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa is het belangrijk om ouderen mee te laten denken bij die ontwikkeling. “Zo ontstaat er een beter afstemming.” Volgens Vanderkaa staat de ouderenzorg in Nederland voor heel wat uitdagingen. Het rapport onderstreept de urgentie om onze ouderenzorg minder complex te maken, zowel voor ouderen als voor hulpverleners.”

(Bron: ANP/NRC/KBO-PCOB)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  Brosbroos says:

  Dag mevrouw/mijnheer,

  Ik zou ook graag mijn zode angel van het probleem. rgevaringen willlen delen, als ex-professional als matelzorger als inmifddels zelf client. Heel goed dat het programma er is gekomen. Het verhaal van Gerard is exemplarisch hoe het OVERAL, lees OVERAL, dus in alle domeinen momenteel gaat in de zorg. Het gaat slechter ipv beter.
  Mijn ex-schoonmoeder , toen hoog bejaard, dement, 93 jaar en, Parkinson – en hartpatiënt is vijf jaarbestolen door haar dochter (geen enkel zorgdiploma), die er mogelijk zo’n drie ton aan heeft verdiend en een dure bungalow kocht . Al die jaren heb ik Menzis hierop gewezen. Dat ging zover dat ik geblokkeerd werd . Ik was zelf sectorhoofd zorg. Wist niet meer waar ik terecht kon. Ambtenaren en bureaucraten werken het erg in de hand. Er is dus nog niks veranderd. waarom worden die bestuurders van s’-Heerenloo niet ontslagen?? Ik ben heel boos.
  Over nmezelf: ik krijg best wel een hoog bedrag voor de zorg maar het sluit totaal niet aan bij wat ik nodig heb. Ik kan zoveel misstanden oplepen die nu actueel zijn in mijn eigen omgeveing!!

  De zog. ontschotting werkt het ook in de hand. De WMO gemeente Uden was al een ramp en wordt maar niewt beter. Consulenten functioneren als poortwachter terwijl zij zelf geen enkele para-medische opleiding hebben. Hierdoor is mijn schouderpees afgescheurd want hij bepaalde dat ik geen HH nodig had eterwijl ik het al vier jaar had. Nu vtyraineert hij de boel , zeg maar sabotage en hij komt er weer mee weg!
  Ik ben wijkverpleegkundige, leraar verpleegkunde en maatschappijleer geweest, was mantelzorger. De zorg is een groot probl;eem. Ga aub door en u mag mij bellen voor mijn casus (sen).

  Mvg,

  Adriana

  r

  oosterwijck says:

  Zorgen maken om ouderenzorg is niet voldoende. … Zolang we een kapitalistische VVD regering hebben, is alles wat geld kost een probleem. Misschien is zéér hard protesteren en demonstreren nog een redmiddel. … Omroep Max is op de goede weg. … Kijk niet raar op als de ouderenzorg uitdraait op verplichte euthanasie. Er wordt al gesproken over een maximale termijn van pensioenbetaling. D.w.z. dat je een maximale termijn betaald krijgt naar gelang je pensioenjaren gekocht en betaald hebt, naar keuze 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar. Als je over de termijn heengaat, val je terug op de bijstand en de voedselbank. Opname in een tehuis wordt daarmee onmogelijk. Ook wordt er serieus gesproken over stoppen van medische zorg, boven een bepaalde leeftijd. Het is nu al een feit, dat arme mensen geen medische zorg meer kunnen betalen en rondlopen met een slecht gebit en niet behandelde psychische aandoeningen. Uitsluitingen die steeds vaker gaan voorkomen.

  Om bij het hier en nu te blijven: De VVD en haar loopjongens hebben de ouderenzorg geheel afgebroken. Goed opgeleid personeel de bijstand ingestuurd en goede ouderenzorg gebouwen afgebroken of verbouwd tot appartementen. Opleidingen voor zorgmedewerkers afgeschaft of ontoegankelijk gemaakt. En achteraf wordt uitgelegd, dat er onvoldoende personeel is. De bestaande werknemer, is functioneren onmogelijk gemaakt, met administratieve rompslomp, die een groot deel van het budget opslokt. Branche vreemde managers aangesteld en de vrijheid gegeven tot een jaarsalaris van enkele tonnen plus een evenredig hoge onkostenvergoeding. Er zijn zorginstelling managers, die bijna een miljoen per jaar op hun bankrekening bijschrijven. Allemaal met de bedoeling om wanorde en chaos en een budgettekort te creeeren. We worden systematisch op het verkeerde been gezet, met angstverhalen over onbetaalbare zorg. Omdat alles wordt afgemeten met geld.

  De afbraak van de ouderenzorg is een groot complot.