AOW inspecties

Meldpunt: onbegrip en boosheid over AOW-inspecties

Gepensioneerde stellen die gescheiden leven, maar niet formeel gescheiden zijn, lopen kans de AOW-inspecteurs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op hun dak te krijgen. Als exen met een alleenstaande-AOW te intensief met elkaar omgaan, worden zij gekort.

Duurzaam gescheiden

Magda van Hasselt-Franken (74) en haar man Rien hebben 2 kinderen en kleinkinderen. In 2001 gaan ze uit elkaar. Haar man wil niet officieel, via de rechter, scheiden en daarom komen ze tot een oplossing. Ze blijven formeel getrouwd maar gaan apart wonen: duurzaam gescheiden. Ze hebben hun eigen huis, betalen hun eigen lasten en meneer betaalt mevrouw alimentatie. Zodra beiden met pensioen gaan, ontvangen ze ieder een alleenstaande AOW, wat bij elkaar 375 euro per persoon per maand meer is dan een gehuwden AOW.

Onderzoek

Zonder dat zij het weten zijn inspecteurs van de SVB een onderzoek naar hen gestart. Gekeken wordt of zij niet te veel met elkaar omgaan. Zo wordt hun waterstanden bekeken. Ook staat de SVB bij 1 van de 2 onverwachts op de stoep met een vragenlijst. Onder ander met de vraag hoe vaak ze elkaar nog zien. Daarop volgt het oordeel: hun AOW wordt gekort, omdat zij onvoldoende gescheiden leven. Magda en Rien vinden de beslissing onbegrijpelijk en vechten hem aan.

Bij MAX Ombudsman Rogier de Haan komen meer van dit soort verhalen binnen. En ook Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt vragen van leden over de bevoegdheden van SVB-inspecteurs. Beiden geven toelichting over deze kwestie.

Vakantie cancelen?

Verder in Meldpunt 3 korte onderwerpen. Een boete van dik 750 euro voor het verwijderen van een vogelnestje uit een dakgoot. Terecht of buitenproportioneel? De vrijwilligers van de Laakse Lente hebben de dagelijke koffiebijeenkomsten voor eenzame Haagse ouderen vanwege corona moeten schrappen. Nu zoeken zij de ouderen op veilige afstand thuis op en Elles de Bruin gaat mee. En MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over een kijkersvraag. Kan meneer zijn reis naar Mallorca kosteloos cancelen als blijkt dat de horecavoorzieningen op het Spaanse eiland allemaal gesloten blijven?

Meldpunt is te zien op vrijdag 29 mei 2020 om 19.20 uur op NPO 2.

Geef een antwoord

Reacties (4)

  Holiday420 says:

  Ze laten ons wel betalen voor een volledige AOW, maar als je er dan recht op hebt, dan korten ze je omdat je samenwoont met iemand die een minimale salaris verdiend.
  Wij worden gewoon bestolen en datzelfde geld ook voor je pensioen

  Ze weten dat veel ouderen voor tafel en bed gescheiden zijn, alle twee een woning bezet houden, maar hierdoor nu wel de volledige pensioen en AOW krijgen. Meestal wordt er één huis gedeeltelijk verhuurd en daar verdienen ze dan nog eens flink aan.

  Ook zijn er situaties waardoor je tot samenwonen gedoemd wordt en dan nog wordt je gekort in je uitkering.

  De wet moet aangepast worden zodat iedereen zijn volledige AOW uitkering krijgt zonder korting.

  Deze regering doet meer vreemde dingen, zoals een corona uitkering voor directeuren van grote bedrijven, die wel 5 a 6 duizend per maand verdienen, maar een ZZP’er die niets meer verdiend, wordt niet geholpen, omdat zijn vrouw nog wat bijverdiend.

  Nightliner says:

  Tja, kan heel vervelend zijn.
  Er zíjn idd misbruikers, dubbel volle AOW. Al dan niet gescheiden. Dat moet wél aangepakt worden.
  Controle mag, moet zelfs. Maar het mag geen heksenjacht worden.

  Paddenom says:

  Met herkenning en wederom onbegrip heb ik uw uitzending gevolgd. Mij is hetzelfde overkomen.
  In 2009 ben ik geëmigreerd naar Frankrijk na 2 jaar lang een verwaarloosde woning te hebben omgeturnd tot comfortabel thuis met een chambre d’hote en een appartement om te verhuren.
  2 dagen voor mijn pensioeningangsdatum ben ik in het huwelijk getreden met een vriendin. Deze actie werd voornamelijk ingegeven om mijn nabestaandenpensioen niet te laten verdampen. Nimmer is het de bedoeling geweest om te gaan samenwonen in Frankrijk. Mijn echtgenote behield haar eigen huurwoning in Nederland en voerde een zelfstandige huishouding.
  Enkele maanden voor mijn 65-ste verjaardag in 2012 kreeg ik de aanvraag voor AOW en heb deze ingevuld. Vervolgens werd ik 2 x gebeld door medewerkers SVB met nadere vragen. Die heb ik beantwoord en schriftelijk bevestig. Wel gehuwd, niet samenwonend, ieder eigen huishouding. Jaarlijks diende de burgemeester van mijn dorp deze situatie schriftelijk te bevestigen. Vervolgens werd mij de ongehuwden-uitkering AOW toegezegd.
  In 2017 stonden er 2 rechercheurs van de SVB voor mijn poort in Frankrijk. Gevlogen vanuit NL en met een huurauto naar mijn woning met een lange vragenlijst waarop mijn sociale leven in kaart werd gebracht. Mijn echtgenote troffen ze uiteraard niet aan wat wel hun hoop was bleek uit het vooronderzoek. Een foto op facebook van een feestje in Frankrijk en de tekst op de advertentie voor mijn verhuuractiviteiten waren daarvan de achtergrond.
  Enkele weken later werd me schriftelijk medegedeeld dat ik gekort zou worden om mijn ongehuwden-AOW. Niet met terugwerkende kracht aangezien de collega’s die in 2012 de aanvraag AOW hadden beoordeeld onvoldoende onderzoek hadden gedaan. Volgens mij was dat onderzoek wel zorgvuldig en uiteindelijk werd toegegeven dat de regels waren aangescherpt. Bezwaar maken en zaak voor de Rechtbank te Amsterdam brengen leidden niet tot een andere conclusie. Scheiden zou een optie zijn. Dan geldt immers de, door staatssecretaris Klijnsma, ingevoerde twee-woningenregeling. Dan hoef je elkaar niet te mijden als de pest zolang je maar niet samenwoont en woningdelers voordeel behaalt. En dat wringt tot wel ernstig. Duurzaam gescheiden wonenden met ieder een eigen huishouding dienen de kosten daarvan te voldoen met een AOW- uitkering voor gehuwden en LAT-partners met ieder een eigen huishouding ontvangen beiden de ongehuwden-AOW om exact dezelfde kosten te betalen. Wie snapt deze ongelijke behandeling?

  tiecas says:

  ja, en zo zijn er nog steeds van die nazie praktijken met fanatieke hufters met een camera en vraag ik mij af of je dergelijke personen ongestraft de huiselijke toegang kan en mag weigeren?