vallen

Vallen leidt vaker tot de dood

In 2016 zijn in vergelijking tot voorgaande jaren meer mensen overleden naar aanleiding van een val. In veel gevallen ligt een ziekte als dementie hier aan te grondslag, maar ook dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en de woning niet aanpassen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de  Statistiek (CBS). 

Dementie ligt ten grondslag aan val

Uit onderzoek blijkt dat bij 70 tot 80 procent van de 75-plussers dementie ten grondslag ligt aan de val. Door de dementie gaan het looppatroon en de reflexen achteruit, waardoor de kans op een val groter is. Bij het ouder worden zijn mensen meer geneigd om zaken uit handen te geven, zoals het dragen van tassen, het tillen van dingen en het boodschappen doen. Hierdoor bewegen ouderen minder en worden de botten brozer en neemt spiermassa af. Dit vergroot het risico op een val. In totaal zijn er vorig jaar 3.300 mensen ten gevolge van een val overleden. Dat is een stijging van 16 procent. Vrouwen overlijden vaker door een val dan mannen. In 2016 belanden ruim 100.000 ouderen op de Spoedeisende Hulp na een val.

Angst om te vallen

De angst om te vallen is groot. Doordat men minder soepel wordt en niet makkelijk op kan staan, gaan veel ouderen bepaalde bewegingen ontwijken. KBO-PCOB adviseert ouderen dan ook om een vallen te leren. Dit kan bij de fysiotherapeut, maar u kunt dit ook zelf doen. “Ga in de woonkamer op de grond liggen en kijk wat u moet doen om weer overeind te komen”, aldus directeur Manon Vanderkaa. “Door dit regelmatig te oefenen vergroot u het zelfvertrouwen en neemt de angst om te vallen af.”

Verschil tussen mannen en vrouwen

Dementie is met meer dan 15.000 sterfgevallen de belangrijkste oorzaak van sterfte onder Nederlanders. Bij vrouwen is dementie de belangrijkste doodsoorzaak. Bij mannen is het aantal sterfgevallen door dementie lager, maar ten opzichte van voorgaande jaren wel met 11 procent gestegen. Dat er meer vrouwen dan mannen overlijden aan dementie hangt grotendeels samen met een verschil in leeftijdsopbouw. Vrouwen worden doorgaans ouder dan mannen.

Longkanker

Na dementie is longkanker en een beroerte de 2e en 3e doodsoorzaak. Bij mannen is longkanker doodsoorzaak nummer 1. Maar ook bij vrouwen is longkanker een belangrijke doodsoorzaak. Het is inmiddels groter dan het aantal vrouwen dat overlijdt aan borstkanker. Bij vrouwen is het aantal overlijden na een beroerte gestegen. Na dementie is dit bij hen de belangrijkste doodsoorzaak.

(Bron: CBS/KBO-PCOB)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Ik vraag me af welke oefeningen mevrouw Vanderkaa in gedachten heeft voor angsten, eenzaamheid, ’n summier restje levenslust of voor bij voorbeeld mantelzorgers. Naar mijn idee is het ridiculiseren van de noodzaak tot opname van demente mensen die “écht niet meer alleen kunnen wonen, het sluiten van allerlei voorzieningen, het onbetaalbaar maken van ondersteuning en de overbelasting van zorgpersoneel de grootste doodsoorzaak.