telefoneren

Waarom gaan mensen harder praten tijdens het telefoneren?

Veel mensen gaan automatisch wat harder praten wanneer zij aan het telefoneren zijn. Dit is eigenlijk helemaal niet nodig, want ook als u op een normaal volume praat kunnen de meeste gesprekspartners u prima verstaan. Waarom hebben we dan toch de neiging om extra hard te gaan praten aan de telefoon?

We verstaan onszelf niet goed

De reden dat veel mensen harder gaan praten aan de telefoon is omdat we onszelf niet goed kunnen horen met een telefoon aan het oor. En omdat wij het geluidsvolume van onze eigen stem gebruiken als terugkoppeling om te bepalen hoe hard we moeten praten, praten we tijdens het telefoneren vaak automatisch een stukje harder.

Systeem in oude telefoons

Om te voorkomen dat mensen erg luidruchtig bellen is de zogenaamde ‘sidetone’ uitgevonden. Daardoor hoort u niet alleen de stem van degene met wie u belt, maar ook uw eigen stem. De eigen stem hoort u niet zo hard als die van je gesprekspartner, maar wel luid genoeg om te compenseren voor het geluidsverlies dat door het bellen wordt veroorzaakt. Dit systeem zit in de meeste gevallen echter alleen in oudere telefoons, die nog echt een hoorn hebben.

Extra luid bellen met een mobieltje

Mobiele telefoons hebben het ‘sidetone’ effect vaak niet of te weinig. Dit komt omdat mobiele telefoons ook eventuele herrie van buitenaf moeten compenseren, omdat er ook buiten mee kan worden gebeld. Daardoor hoort u uw gesprekspartner in een mobiele telefoon vaak extra duidelijk, terwijl u uzelf weer minder goed hoort. Dat is de reden dat veel mensen nog luider gaan praten wanneer zij bellen met een mobieltje.

Tegenwoordig wordt ook steeds meer met oordopjes in gebeld, hierdoor gaan de bellers nog harder praten. De demping die de oordopjes veroorzaken wordt door de meeste mobiele telefoons namelijk niet gecompenseerd.

De veroorzaker

Het Lombard-effect is de veroorzaker van dit fenomeen: Wanneer mensen zich in een luidruchtige omgeving bevinden, passen zij hun stemvolume automatisch aan aan het geluidsniveau van de omgeving. En naast dat we extra hard gaan praten, gaan we ook nog eens hoger, en met langgerektere tonen praten om te zorgen dat we verstaanbaar blijven.

Kunt u er iets tegen doen?

Omdat het luider praten aan de telefoon en in luidruchtige ruimtes een automatisme is, is het lastig te onderdrukken. Zelfs wanneer u weet dat u degene aan de andere kant van de lijn prima kan verstaan, stemt u uw stemvolume toch onwillekeurig af op wat u zelf hoort.

Ook een probleem voor muzikanten

Dit ‘probleem’ komt niet alleen voor tijdens het telefoneren. Ook zangkoren ervaren dit probleem. Omdat koorleden hun eigen stem niet goed horen tussen al het andere gezang, hebben zij de neiging om steeds harder te gaan zingen. Daarom is er een dirigent, hij of zij zorgt er met aanwijzingen voor dat de zangers weten welk volume zij moeten aanhouden.

Ook bands hebben een oplossing bedacht voor het geluidsprobleem. Door middel van een monitorsysteem, speakers op het podium waardoor de muzikanten hun eigen geluid versterkt terug krijgen, zorgen artiesten ervoor dat ze niet extra hard gaan spelen omdat zij zichzelf niet goed horen.

(Bron: Quest, Telegraaf.nl)

Geef een reactie