gezondheid

Tevredenheid over gezondheid verschilt sterk per regio

Hoe gezond Nederlanders zich voelen hangt nauw samen met het gebied waar zij wonen. In Zuid-Limburg voelt men zich bijvoorbeeld veel vaker ongezond dan in Overijssel, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Waar voelt men zich het ongezondst?

Elke paar jaar doet het CBS onderzoek naar hoe Nederlanders hun gezondheid ervaren. De meest recente analyse is gebaseerd op resultaten uit 2016 en laat grote regionale verschillen zien. In Zuid-Limburg liggen de meeste gemeenten waar men de eigen gezondheid een onvoldoende geeft, op de voet gevolgd door een groot aantal Brabantse gemeenten. Vooral de gemeenten aan de grens met Zeeland scoren niet zo best. Zeeland zelf heeft overigens ook een flink aantal gemeenten waar men niet zo tevreden is over de eigen gezondheid. Vooral in Sluis en Terneuzen is dit het geval.

ervaren gezondheid

Reden

Volgens het CBS hangt de ervaren gezondheid samen met de leeftijd van de inwoners,  een eventuele migratieachtergrond, inkomen en opleidingsniveau. Gemiddeld is de ervaren gezondheid slechter in een gemeente naarmate er meer oudere mensen wonen of mensen met een beperking of aandoening. Ook plaatsen met veel laagopgeleide inwoners met een migratieachtergrond ‘scoren’ slechter. Daarnaast ervaren mensen met een lager inkomen hun gezondheid als slechter.

Lees ook: De tevredenheid over het leven verschilt ook erg per regio.

(Bron: CBS, Trouw)

Geef een antwoord