Mannen positiever over hun gezondheid dan vrouwen

Meer mannen dan vrouwen ervaren hun gezondheid als (zeer) goed, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle Nederlanders zegt 80 procent zijn eigen gezondheid als (zeer) goed te ervaren. 82 procent van de mannen zegt dit, ten opzichte van 78 procent van de vrouwen.

Jongere generatie voelt zich gezonder

Nederlanders boven de 65 jaar voelen zich minder vaak gezond dan de jongere generaties. Slechts 65 procent van de mannen boven de 65 jaar geeft aan zich (zeer) gezond te voelen, bij de mannen onder de 45 is dat bijna 90 procent. Vrouwen boven de 65 jaar voelen zich nog minder gezond. Van hen geeft slecht 58 procent aan zich (zeer) gezond te voelen. Bij vrouwen onder de 45 jaar ligt dat op 83 procent.

Hoe rijker, hoe gezonder

Hoe hoger het inkomen, hoe beter de ervaren gezondheid, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. Gemiddeld 86 procent van de Nederlanders in de twee hoogste inkomensgroepen geeft aan een goede gezondheid te ervaren, tegenover bijna 73 procent in de twee laagste inkomensgroepen. Of een hoger inkomen oorzaak is van een betere ervaren gezondheid, of dat het omgekeerde het geval is, is niet onderzocht. Het is wel opvallend dat het verschil het grootst is onder de 45- tot 65 jarigen. Binnen deze leeftijdscategorie zegt gemiddeld 56 procent in de twee laagste inkomensklassen zijn of haar gezondheid als goed te ervaren. Bij leeftijdsgenoten in de twee hoogste inkomensklassen is dat gemiddeld 80 procent.

Bovengemiddeld gezond

Binnen heel Europa is onderzoek gedaan naar hoe gezond mensen zich voelen. 67 procent van de Europeanen van 16 jaar of ouder geeft aan de gezondheid als (zeer) goed te ervaren. In Nederland, Zweden, Ierland en Zwitserland is dit ongeveer 80 procent. We voelen ons dus bovengemiddeld gezond. In Portugal, Litouwen en Letland daarentegen ervaart minder dan 50 procent van de volwassenen de gezondheid als (zeer) goed.

(Bron: CBS)

Geef een reactie