drent

Drent is het meest tevreden, stedelingen een stuk minder

Nieuw onderzoek van de Rabobank en de Universiteit Utrecht wijst uit dat mensen die in het gebied rond de Drentse hoofdstad Assen wonen het meest tevreden zijn van alle Nederlanders. 

Brede welvaart meten

Het onderzoek meet de tevredenheid door gebruik te maken van een nieuw ontwikkelde brede welvaartsindicator. Hiermee hebben de Rabobank en Universiteit Utrecht alle aspecten gemeten die invloed hebben op het welvaartsgevoel van Nederlanders, zoals economische groei, werkgelegenheid en de aanwezigheid van natuur.

Gelukkig in Drenthe én ’t Gooi

Uit deze analyse blijkt dat Nederlanders die nabij Assen wonen over het algemeen genomen het hoogst scoren. Zij voelen zich veilig, gezond en zijn gelukkiger dan gemiddeld. Volgens het onderzoek komt dit vooral omdat de mensen die hier wonen tevreden zijn over hun woonsituatie en de balans tussen vrije tijd en werk. Ook inwoners van ’t Gooi zijn tevreden, maar dat komt vooral omdat veel mensen die hier wonen behoorlijk hoge inkomens hebben.

Stedelingen zijn minst tevreden

Uiteraard zijn er ook delen van Nederland waar mensen een stuk minder blij zijn. In Zuid-Holland leeft dit sentiment het meest, daar is de brede welvaart het laagst van alle provincies. Dit komt vooral omdat mensen in grote steden als Den Haag en Rotterdam vrij ontevreden zijn. Ze voelen zich onveilig, de woonsituatie wordt vaak niet als optimaal ervaren en er is vaker een slechte balans tussen werk en vrije tijd. Deze vlieger gaat ook op voor de regio Amsterdam.

Groningen en Zuid-Limburg blijven achter

Wonen in een stad maakt dus niet per se gelukkig, maar dit geldt ook voor het wonen in weinig verstedelijkte gebieden. Zo zijn de inwoners van Zuid-Limburg niet zo tevreden. Er zijn te weinig banen, het onderwijsaanbod laat te wensen over en de bevolking heeft niet veel geld te besteden. In Groningen is een laag inkomen vaak ook de oorzaak van de ontevredenheid onder de inwoners. Deze provincie scoort na Zuid-Holland het slechts. Opvallend is dat deze provincie grenst aan Noord-Drenthe, het gebied waar mensen juist het meest tevreden zijn.

(Bron: website Rabobank, Universiteit Utrecht, NOS, ANP)

Geef een reactie