Raad van Ouderen

Raad van Ouderen gestart om ouderenzorg te verbeteren

Bij het tekenen van het Pact voor ouderenzorg, maart 2018, is afgesproken dat er een Raad van Ouderen komt dat het ministerie van Volksgezondheid en andere organisaties die betrokken zijn bij ouderenzorg gaat adviseren om de zorg te verbeteren. Op donderdag 11 oktober is die raad een feit.

Praten mét ouderen

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, is één van de uitgangspunten van het Pact voor de Ouderenzorg. Een elfkoppige raad, bestaande uit ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, gaat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid daarom vanaf nu gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Raad van Ouderen

Presentatie van de leden

Meedenken en adviseren vanuit ouderen zelf

Het Pact voor Ouderenzorg moet ervoor zorgen eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en de zorg thuis en in het verpleegtehuis te verbeteren. De Raad voor Ouderen zal dit nauwlettend in de gaten houden. De raad komt daarvoor regelmatig bij elkaar en richt zich op:

 • het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen;
 • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
 • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen en
 • het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

Op het moment dat het pact in maart door minister Hugo de Jonge gesloten is, zijn er 40 deelnemende partijen, maar inmiddels is dat aantal al uitgegroeid tot 170.

(Bron: ANP, Rijksoverheid)

Geef een reactie

Reacties (2)

  oosterwijck says:

  Er zijn steeds meer initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. … Waar komt die eenzaamheid vandaan? … Nog niet zo lang geleden, werden ouderen geschaduwd door sociaal rechercheurs (gerecruteerd uit de voormalige SS), om te controleren of er al of niet sprake was van samenwonen of een economische eenheid, als ze iets te vaak bij elkaar over de vloer kwamen. Met dit onterechte wantrouwen, heeft de overheid, decennia lang, paranoïde veroorzaakt onder de bevolking. Deze controle was zo extreem, dat, als een zoon of dochter, als mantelzorger te vaak bij een bejaarde ouder over de vloer kwam, het pensioen/AOW van de bejaarde ouder in gevaar kwam. Of als de zorgzame kinderen zelf een uitkering hadden, die uitkering gekort werd. Het meest extreme, dat ik gehoord heb, is: een vrouw op leeftijd (met een bijstandsuitkering), heeft de zorg op zich genomen van een, oudere, dementerende ex partner, door elke dag een maaltijd te bezorgen en de was te verzorgen van haar zieke en vereenzaamde ex man, die niet meer voor zichzelf kon zorgen en door diverse instanties volkomen aan zijn lot was overgelaten. Deze zorg was louter gebaseerd op verantwoordelijkheidsgevoel en medemenselijkheid. Maar onze overheid (die miljarden per jaar wil schenken aan Amerikaanse miljonairs) stopte de bijstandsuitkering van mevrouw en beschuldigde haar van het vormen van een economische eenheid. Ze heeft meer dan een jaar moeten vechten om dit onrecht ongedaan te maken en kon niet meer voor die zieke vereenzaamde man zorgen. Alle pijlen waren gericht op de verzorgende. Niet op de zorgbehoevende. Een ander voorbeeld: Twee alleenstaande bejaarde buren, sluiten vriendschap en eten om beurten bij elkaar, omdat een gedeelde maaltijd, gezellig is en koken voor twee evenveel moeite is, als koken voor één en kostenbesparend is. Deze vriendschap wordt gedwongen uit elkaar te gaan, ieder zijn eigen potje te koken en in eenzaamheid de maaltijd te nuttigen. De schrik zit er nog heel diep in bij al die bejaarden, die nu worden gestimuleerd om toch zoveel mogelijk tijd bij elkaar door te brengen en elkaar voor vereenzaming te behoeden. Zozeer zelfs, dat professionele bejaardenbezoekers aangezocht dienen te worden, die de zielige eenzame stumpers, één keer per week te telefoneren en te vragen: ” hoe het met hen gaat? ” Hoe zielig hebben we het gemaakt, Nederlandse overheid?

  Hanneman says:

  Hier is natuurlijk geen speld tussen te krijgen maar ik weet bijna zeker dat Mark gerust een balk gebruikt om het toch te proberen. En dat het dan lukt. Het nare aan dit hele verhaal is dat het hier niet alleen de ouderen betreft. Er is ook dringend behoefte aan een raad van verpleegkundigen, een raad van onderwijzenden, een raad van brandweerlieden, een raad van politiemensen, een raad van juridici, een raad van dieren. Een raad voor mensen niet te vergeten.En waarschijnlijk zijn daarvan de equivalenten al aan te wijzen maar worden ze, zoals ook de raad van ouderen zal gaan ervaren, wel opgericht maar vervolgens niet gehoord. De voorbeelden die meneer Oosterwijck beschrijft geven precies weer wat de narigheid is in dit land. Alles wordt aangestuurd, beslist, uitgemaakt door de verdiengedachte van een kleine club. Die van geen zee te diep, geen berg te hoog. Wij eerst! Mark is de meest succesvolle uitdrager van beleid dat dit ideaal stut en derhalve al zo verschrikkelijk lang “in office”. Je ziet het wel meer dat megalomane boodschappers en uitvoerders van a-sociaal, beroerd beleid zó op zichzelf kicken, dat alles uit de kast wordt gehaald om het zo lang mogelijk vol te houden, het volk uit te melken. Wat roeptoeteren over onderste stenen…. Liegen dat het barst over dat elke “maatregel” tot “bestendiging in de toekomst” leidt. Gemeenschapswelvaart aan de samenleving onttrekken en uitdelen aan een kleine club hele rijke figuren en figurinnen. Overseas welteverstaan. Genadeloos voorbijgaand aan werkelijke belangen als milieu, zorg, onderwijs, veiligheid en recht. Hierin gesteund door alle flankerende smeerlappen en smeerlappinnen die aan zijn “politieke succes” een zeer wel belegde boterham overhouden. “Volksvertegenwoordigers” die heel graag doorgaan met deze rechtse kermis, uiteraard zonder enig publiek belang te verdedigen, laat staan te dienen. Daar doen de meeste Haagse gevestigden allang niet meer aan. Al minstens drie kabinetten. Onder bewonderend toezien van de verschillende majesteiten. Als ze zo intelligent zijn als ze zich voordoen, kan het toch eigenlijk niet anders zijn dan dat ze bewust, willens en wetens, deze samenleving ieder VVD kabinet weer, steeds verder slopen. s’Avonds gewoon weer naar hun riante huizen, lekker onder de douche, zich onaantastbaar, ongrijpbaar wanend. Volgende dag gewoon nieuw pak aan, chauffeur voor de deur. En dóór! De een quasi beschaafd en hoogopgeleid, de ander “diep gelovig”. Wetend wat ze doen. In alle geval volgzaam. Zelfverrijkend en zelfbelangrijkmakend. Camerageil. Lieve kinderen van nu en die allemaal nog geboren zullen worden zullen nooit meer beter weten. Oudere generaties monddood geregeld. Over bloedzonde gesproken. Allemaal omdat u fout hebt gestemd en dat strakjes weer zult doen. Zeer waarschijnlijk omdat u door de campagnefilmpjes van de VVD bent geraakt. Omdat Mark’s victorieuze smile het zo goed doet tegen de achtergrond van burgers die op de achtergrond, zich “onbespied wanend”, een of ander debiel zelfkickdansje doen. Maar Rutte is uw vriend niet. Hij verheft zichzelf boven u en wil daarvoor bewonderd worden. Dat hij zijn persoonlijke ambities laat prevaleren boven sociaal, maatschappelijk belang te dienen is glashelder. Zijn staatsrechterlijke positie is hem door u geschonken. En hoewel Segers, Buma het misschien toch liever anders zouden zien, deze staatsrechterlijke dwaler gaat gewoon dóór! Genadeloos. Is het niet hier, dan strakjes wel in Brussel. Daarbij opgeteld de onderwegzijnde nieuwe Mark, Klaas Dijkhof, en de zojuist aangetreden Hans Spitsbaard van D66? En maar lachen om Baudet. Wilders demoniseren. Maling hebben aan Marijnissen. Leyten verachten. Néérzien op de verliezende Asscher. Sch**ten op de werkende, tot consumeren gemanipuleerde, huur en premiebetalende bevolking. De aangekondigde lastenverzwaringen voor 2019 zijn enkel voorspel. En let op; méér kustbebouwing, méér woonproblemen, kortom méér business. Maar als u straks een ontspannen Opa of Oma wilt zijn voor kleinkinderen die in een leefbaar land zullen opgroeien zonder een leven met enkel digitaal slim kiezen tusssen vijfhonderd zorgverzekeraars, gore lucht ademend, in tot op het spaarvarken uitgemelkte armoede, te onopgeleid om in alle eenzaamheid voor de duvel te dansen; Stem links! De ommekeer kan al worden ingezet bij het stemmen op de menselijke, fatsoenlijke partijen bij de verkiezingen voor provinciale staten. Pak de meerderheid van deze onbetrouwbare naarlingen af. Wil uw referenda terug. Gun uzelf de zorg die u op uw oude dag nodig zult hebben. Leidt uw kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen op. Maak ze mens! Maak een eind aan deze vele Ruttiaanse zwarte bladzijden in onze recente geschiedenis. Het is tijd voor een blanco boekwerk. De sprong! Hou van elkaar!