Pact voor de Ouderenzorg

Pact voor de Ouderenzorg ondertekend door minister en samenwerkende partijen

Donderdag 8 maart 2018 ondertekent minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid samen met bijna 40 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het Pact wordt door de partijen ondertekend in verpleeghuis Bosch en Duin in Den Haag.

Krachten bundelen

Op dit moment leven er 1,3 miljoen 75-plussers in Nederland en dat aantal stijgt naar 2,1 miljoen in 2030. Dat betekent veel voor de manier waarop de zorg ingericht wordt. Bijna 40 organisaties, instellingen, bedrijven en overheden slaan de handen ineen om de ouderenzorg te verbeteren. Waaronder ANBO, Albert Heijn, KPN en Zorgverzekeraars Nederland, gemeenten en woningcorporaties. Daarbij willen zij alle goede voornemens en woorden tot samenwerking vertalen in concrete daden. Door het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ kunnen de krachten gebundeld worden en de plannen gezamenlijk uitgevoerd.

Er staan 3 punten centraal in het pact:

  •  De stijgende eenzaamheid onder ouderen tegengaan.
  •  Zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning.
  •  Verbeteren van de verpleeghuiszorg zodat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

Uitwerking

Het pact wordt in 3 programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Met het pact willen de samenwerkende partijen aan ouderen in Nederland laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt.

Krimpregio’s

Er zal bijzondere aandacht worden gegeven aan grensstreken en krimpregio’s. Dit omdat het aantal voorzieningen er zoals winkels sterk aan het teruglopen is. Bovendien is de vergrijzing er verder gevorderd dan in andere delen van het land.

5-minutenregistratie wijkverpleegkundigen verdwijnt

Donderdag 8 maart is er al een positieve ontwikkeling te melden in het werk van de wijkverpleegkundigen. De verplichte 5-minutenregistratie verdwijnt, zodat wijkverpleegkundigen niet meer uitgebreid verslag moeten doen van hun werkzaamheden. Iets wat veel tijd bespaart, wat weer ten goede komt aan degenen die zij verzorgen. Minister de Jonge heeft aan betrokken organisaties gevraagd om het nieuwe ‘kwaliteitskader wijkverpleging’ spoedig en uiterlijk 1 april 2018 klaar te hebben.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Om maar eens met de deur in het ziekenhuis te vallen; Meneer de Jonge zwaait wel héél erg bedreven met het feit dat hij een zorgpact heeft gesloten met jongens als Albert Heyn en de KPN. Da’s naar mijn idee nou helemaal de bedoeling niet. Al deze bedrijven maken dat de zorg blijvend een verhandelbaar goed is. Het draagt in niets bij aan de gewenste cultuuromslag, dié waaraan wij allemaal zo verschrikkelijk toé zijn. Want wat mis is met de zorg is door de beleidsmakers van dit moment, met al kabinettenlang de VVD voorop, veroorzaakt. Door sluiting, opdoeking, wegregulering, ontmoediging van personeel en trouwens ook niet personeel als mantelzorgers, vrijwilligers, door de voornoemde VVD, althans, de partijtop, aangestuurde bewindslieden. De VVD die ruim baan regelt voor de grote bedrijven en de daaraan gepaard gaande zoektochten naar de grenzen van de wet door kwaadwillende, zelfverrijkende individuen, tot aan de partijleiding toe. De VVD die in krap twee weken de afschaffing van dividendbelasting voor the big boys door de kamers jast en nu trots de afschaffing van de vijfminutenregistratie zal duiden als een gevolg van hún inzet. Met een, je mag toch op z’n minst zeggen, demoraliserende uitwerking van hun beleid op alle terrein voor de bevolking. Wie gelooft nu nog dat het anders, beter kan? Dat het socialer, doelmatiger maar vooral menselijker kan. Waar moet je vandaag de dag met je medemenselijkheid naar toe als-sie voortdurend wordt verkracht door de politiek? Een zorgpact is niet veel anders dan opnieuw ruchtbaarheid geven aan de zorgoorlog. Kan er even, zo vlakjes voor de verkiezingen, geprofileerd worden door te veinzen de zorgvrede te zullen regelen en dat men nu toch echt goed bezig is. Zo’n pact is relatief gratis en niet bindend. Het lijkt wel een referendum. Zou er nu ook iets dergelijks voor het onderwijs komen? Neemt nu de kans op een verhoging van de pact-kans voor justitie Toe? Wat het voor mij in ieder geval niet doet? Het neemt op geen enkele manier ook maar iets van mijn bezorgdheid over uw en mijn oude dag weg. Het geeft mij geen enkel vertrouwen in dat op korte termijn aan de actuele zorgellende, voor bieders en afnemers, een einde komt. Want wérkelijk substantiële veranderingen ten goede van (alle) zorg passen niet bij dit kabinet. Alle verkiezingsleugens, alle te sluiten pacten ( deals) met verzekering en bedrijfsleven, alle manifesten, kijkglasuitzendingen ten spijt. Niet dat ik niet nog wel even door kan gaan maar, Púnt!