Hou Ritme Tegen Corona

Onderzoek Hou Ritme Tegen Corona: toename stress, fors minder sociaal contact en beweging

Onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met Omroep MAX laat zien dat ouderen weerbaar zijn tegen de coronacrisis en een toename van stress laten zien. Ook bleken ouderen 30 procent minder tevreden over hun sociale contacten en loopt de tijd die wordt besteed aan sport en beweging met tenminste 30 procent terug. Dit zijn de eerste belangrijke resultaten van een groot onderzoek naar welbevinden en leefstijl onder ouderen in tijden van corona onder de noemer Hou Ritme Tegen Corona. 

Weerbaar

“We zijn in positieve zin verbaasd over de kracht van ouderen in Nederland”, zeggen Dr. Leonard Hofstra en Hamza Yousuf, onderzoekers van dit project. Het onderzoek met de naam Hou Ritme Tegen Corona, werd opgezet in samenwerking met VU, Erasmus en Duke University, en kent topwetenschappers zoals Prof. Andrea Maier, Prof. Eric van Gorp en Prof. Erik Scherder. ”Uit de enquête blijkt dat 50 procent van de ouderen heel weerbaar is. Een mogelijke verklaring kan zijn dat ouderen die in of vlak na de oorlog zijn geboren een tijd hebben meegemaakt van schaarste en beperking en daardoor zijn gehard”, aldus Hofstra.

Ruimte voor verbetering

Een kanttekening bij de studie is wel dat de gemiddelde leeftijd onder de respondenten 70 jaar was, waarbij de grootste groep van de meer dan 4000 respondenten tussen de 60 en 80 jaar lag. “Het kan daarom zijn ouderen met de grootste kwetsbaarheid niet goed zijn vertegenwoordigd in de studie”, licht Hofstra toe. Toch is er ook in deze groep nog veel ruimte voor verbetering. Uit de studie bleek 30 procent minder tevreden te zijn over de kwaliteit en frequentie van sociale contacten en dat ouderen 50 procent van hun gesprekstijd over corona spreken. Dit laatste geeft aan dat er veel onderliggende stress kan zijn. Ook de tijd die wordt besteed aan sport en beweging loopt met tenminste 30 procent terug door de crisis. “Juist het hebben van betekenisvolle sociale contacten is essentieel om de crisis goed door te komen”, zegt Hofstra. “Ook hebben we geleerd dat sport en beweging belangrijk zijn voor het verbeteren van onze afweer, het beste wapen in de strijd tegen corona in de afwezigheid van een vaccin of medicatie”.

Omroep MAX en André Rieu

Op basis van de uitkomsten van de studie wordt op dit moment, onder leiding van het team van de wereldberoemde gedragswetenschapper Dan Ariely, hard gewerkt aan het best mogelijke programma om ouderen weerbaar te houden in deze crisistijd. Samen met Omroep MAX en onder anderen ambassadeur André Rieu wordt een programma gemaakt om precies deze zwakke plekken aan te pakken waarop ouderen in Nederland nog een flinke slag kunnen slaan. Zo bleek uit het onderzoek bijvoorbeeld dat een groot deel van de ouderen niet kan beeldbellen. Ook wordt een scala aan programma’s en programmamakers bij Omroep MAX ingezet om ouderen sterker uit de crisis te laten komen dan ze erin gingen.

Dr. Leonard Hofstra is over de resultaten op 8 april 2020 te gast in Tijd voor MAX. 

Geef een reactie

Reacties (2)

  klontje says:

  Mijn vrouw en ik zijn respectievelijk 88 en 91 jaar en komen niet zo ver meer. We hebben de tweede wereldoorlog meegemaakt en toen kon er ook niet veel meer, eten was slecht en kleding ook. Werk was er weinig mee en veel gewone dingen ontbraken.
  We leven weer in een benarde toestand. Wij slaan ons er aardig doorheen. Boodschappen doet ons dochter, dus we hebben geen gebrek aan voedsel. We houden ons bezig met T.V. en lezen. Ik had er op gerekend dat ik via internet het nieuws zou kunnen opzoeken en berichten versturen naar kennissen of familie., maar dat viel veel tegen !!! Een groot gedeelte van de dag was er geen doorkomen aan op internet. Een groot stuk van mijn bezigheid viel daarom weg. Alleen met mijn fotoprogramma heb ik combinatiefoto’s kunnen maken. Twee ervan slaan op het corona tempeest dat ons allen bezig houdt. Helaas kan ik de afbeeldingen daarvan hier niet kwijt.
  Ik hoor ook wel over verzorging van ouderen in bejaardencentra. Maar tegenwoordig moeten ouderen zo veel mogelijk thuis blijven wonen. Die schijnen vergeten te worden. Noch van de gemeente noch van medische kant hoor ik dat mensen thuis benaderd worden zonder dat ze er zelf om gevraagd worden.

  Marij says:

  Ben het met mijn voorganger eens dat de mensen thuis vergeten worden.
  Mijn moeder van 94 tante van 92 en mijn psych. Ziek zusje wonen op zich zelf.
  Daar de thuiszorg onbeschermd daar komt, is de thuiszorg door dat ze onderbemand zijn doorlopen ook al zijn ze wat snufferig, het allergie seizoen is ook weer begonnen, lopen zij risico, maar is het voor ons mantelzorgers van in de 70 ook niet mogelijk om langs te gaan.
  Ook zij hebben geen internet of doen aan beeldbellen. Door het het gebrek aan mondkapjes etc is er in de thuissituatie onnodige eenzaamheid te schandalig voor woorden,
  En inderdaad mijn moeder hoort niets van gemeente of andere instanties
  Vragen doet deze generatie niet