hou ritme tegen corona

Hou ritme tegen corona!

Omroep MAX heeft de handen ineen geslagen met Prof. Eric van Gorp, Prof. Erik Scherder, Prof. Andrea Maier en Prof. Leonard Hofstra om de problemen bij ouderen in tijden van het coronavirus en sociale afstand in kaart te brengen. De wetenschappers doen onderzoek via de website HouRitmeTegenCorona. Met de resultaten gaan diverse MAX-programma’s content maken om senioren weerbaarder te maken tegen het virus en de effecten ervan. De wetenschappers zelf publiceren regelmatig op MAX Vandaag een column waarin zij hun ervaringen en bevindingen met u delen.

De eerste column is geschreven door Andrea Maier en Leonard Hofstra. 

Corona raak ouderen het hardst

We leven nu in een heel bijzondere tijd door de coronacrisis. Deze crisis is niet alleen een gevaar voor onze gezondheid, maar geeft ook grote sociale en economische problemen. Helaas zijn het vooral de ouderen die nu het hardst worden geraakt door de Corona crisis. Bij oudere mensen is de kans op overlijden groot na besmetting met het virus en kan oplopen tot 15 procent bij mensen boven de 80 jaar. Daarnaast blijkt dat mensen met een onderliggende hartziekte 5 maal zoveel kans lopen te overlijden na besmetting door het coronavirus.

Minder bezoek door corona

Omdat ouderen door het coronavirus zoveel harder worden geraakt, adviseert  het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om oudere mensen niet meer te bezoeken. Zelfs kinderen en kleinkinderen worden hierbij gevraagd om opa en oma niet meer te bezoeken. Hierdoor kunnen senioren gemakkelijk in een isolement raken en zich eenzaam gaan voelen. Dat is natuurlijk niet zo leuk! Maar het heeft ook nog een ander negatief effect.

Isolatie maakt het nog erger

Juist door isolatie en eenzaamheid worden senioren namelijk nog kwetsbaarder voor ziekten. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid is geassocieerd met een 30 procent hogere kans op hart- en vaatziekten. En juist het hebben van hart- en vaatziekten maakt mensen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Daar komt nog een factor bij. Isolatie en eenzaamheid zorgen ook voor een verminderde functie van het afweersysteem. De door VWS en RIVM, terecht, geadviseerde isolatie maakt ouderen daarmee nog kwetsbaarder voor het virus!

Hou Ritme Tegen Corona

Juist door deze kwetsbaarheid gaan we samen met Omroep MAX en een aantal nationale en internationale top-experts keihard aan de slag voor de ouderen in ons land. Het programma heet:  Hou Ritme tegen Corona. Hiermee bedoelen we niet alleen het ritme van de dag, maar ook het ritme van het hart, van het brein en het ritme van de muziek! In het team zitten onder andere Prof. Eric van Gorp, Prof. Erik Scherder, Prof. Andrea Maier, Prof. Leonard Hofstra, en onderzoeker Hamza Yousuf Ting Jiang en Jan Willem Lindemans. Deze laatste 2 komen uit Amerika en zijn top-experts op het gebied van gedragswetenschappen.

Eerst een diagnose, dan de therapie

Belangrijk is dat we goed komen te weten wat we het beste voor ouderen kunnen betekenen. Net als dokters willen we eerst een diagnose, voordat we weten wat de beste interventie is. Voor Hou Ritme tegen Corona betekent dit dat we eerst met een online vragenlijst willen uitzoeken op welke manier we ouderen in Nederland het allerbeste kunnen helpen, als het ware met de beste ’therapie’.

Wat gaan we voor u doen?

De komende weken gaan we een mooi programma samenstellen met als doel om alle ouderen in ons land weerbaarder te maken en zich sterker en minder alleen te laten voelen. We gaan starten met een online vragenlijst, om in kaart brengen hoe het met de ouderen in Nederland is gesteld. Hierbij kunt u niet alleen denken aan vragen over gezonde leefstijl, maar ook over mentale weerbaarheid en eenzaamheid. Op basis van deze informatie gaat het Hou Ritme tegen Corona-team het best mogelijke programma samenstellen. Denk hierbij aan gezonde voeding die het immuun systeem versterkt en speciale beweegoefeningen op muziek.

Het Hou Ritme tegen Corona-programma wordt niet alleen heel leuk om te volgen, maar wordt ook nog eens aangestuurd door de best mogelijke wetenschappers. We gaan dus niet ‘zomaar’ iets leuks doen voor ouderen, maar we gaan het programma zo inrichten op basis van wetenschap dat we u echt het allerbeste kunnen bieden! Doe mee en help Nederland sterker te maken tegen het coronavirus!

Geef een reactie