Lager opgeleiden zijn vaker te zwaar

Een kwart van de laagopgeleide mensen van 25 jaar of ouder heeft obesitas (ernstig overgewicht). Onder universitair opgeleiden is dat 6 procent, zo blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van onder andere het CBS, RIVM, Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Lager opgeleiden vaker te zwaar

Hoe lager het onderwijsniveau van iemand is, hoe vaker hij of zij overgewicht heeft, zo  blijkt. Onder de laagst opgeleiden vallen mensen die enkel het basisonderwijs hebben behaald, van deze groep heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Bij de hoogst opgeleiden ligt dit aantal op 35 procent. Bij obesitas is dit verschil groter; laagopgeleiden hebben ruim vier keer zo vaak obesitas mensen die universitair geschoold zijn. “Het is nog niet bekend of een laag onderwijsniveau de kans op overgewicht of obesitas ook daadwerkelijk vergroot,” aldus het CBS.

Vooral ouderen vaak te zwaar

Als mensen ouder worden, neemt de kans op overgewicht toe. Van de jongeren (4 tot 20 jaar) heeft 12 procent overgewicht. Vanaf 20 jaar neemt het aandeel mensen met overgewicht alleen maar toe: 6 op de 10 mensen van 50 jaar of ouder is te zwaar. Onder de lager opgeleiden bevinden zich naar verhouding meer ouderen dan onder de hoger opgeleiden. Ouderen hebben dan ook vaker overgewicht, maar ook als er rekening wordt gehouden met dit leeftijdsverschil bevinden zich er onder de laagopgeleiden meer mensen met overgewicht dan onder de hoogopgeleiden.

Verdubbeling obesitas sinds de jaren 80

Sinds 1981 is het aandeel Nederlanders van 20 jaar of ouder met obesitas meer dan verdubbeld. Het laatste decennium lijkt deze toename echter wat af te vlakken. In 2015 was het aandeel Nederlanders met overgewicht en obesitas vergelijkbaar met een jaar eerder.

(Bron: CBS)

Geef een reactie