obesitas

Obesitas: groot probleem, maar in Nederland valt het mee

De Europese Obesitas Dag op 20 mei 2017 wil aandacht vragen voor de  gevaren die ernstig overgewicht met zich meebrengen. In veel Europese landen is obesitas een ernstig probleem, maar in Nederland lijkt het mee te vallen.

Obesitas in Nederland

Uit de meest recente cijfers van het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat relatief weinig Nederlanders obesitas hebben. Gemiddeld hebben 16,4 procent van alle mannen en 15,9 van alle Europese vrouwen obesitas. In Nederland liggen deze percentages op 13 procent (mannen) en 14 procent (vrouwen). In Schotland, Engeland en Griekenland liggen de percentage het hoogst: daar heeft 1 op de 3 volwassenen obesitas. De kwaal komt in Nederland veel voor bij mensen met een lage opleiding. Vooral Nederlanders die na de basisschool van school zijn gegaan, lopen risico.

Wat is obesitas eigenlijk?

We spreken van obesitas als iemand een BMI heeft van boven de 30. BMI staat voor Body Mass Index. Dit is een rekensysteem dat aan de hand van leeftijd, lengte en gewicht uitrekent of de persoon op een gezond gewicht zit. Elk cijfer tussen de 18 en 25 is goed, maar boven de 25 betekent overgewicht. Als het cijfer 30 of meer is, spreken we van obesitas. Hoewel Nederland relatief weinig inwoners met obesitas heeft, groeit het aantal mensen met overgewicht ieder jaar. Op dit moment heeft meer dan 48 procent van alle Nederlanders een BMI tussen de 25 en de 30.

Ouderen

Vooral het aantal 65-plussers en 75-plussers met overgewicht groeit gestaag. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2015 ongeveer 60 procent van deze mensen kampt met overgewicht. 20 jaar geleden was dit nog niet eens 30 procent. Wel wijst hetzelfde onderzoek uit ouderen een stuk gezonder zijn dan 2 decennia geleden.

(Bron: RIVM)

Geef een reactie