Baanbrekend onderzoek naar oorzaak obesitas

Het Máxima Medisch Centrum start in samenwerking met het Maastricht UMC een onderzoek dat mogelijk een bijdrage kan leveren aan een oplossing van de obesitasproblematiek.

Serieuze problematiek

Ouderen en overgewicht is in Nederland een serieus probleem. Het Centraal Bureau voor de Statistiek liet in 2012 al zien dat vooral mensen op middelbare en hogere leeftijd het meeste overgewicht hebben. Obesitas onder 55-plussers is een groter probleem dan in alle andere leeftijdscategorieën. Obesitas is dus een groot groeiend probleem in onze maatschappij. Samen met het hieraan gerelateerde diabetes type 2 is er een grote groep patiënten die jaarlijks 850 miljoen euro aan zorg verbruikt.

Dieet van grote invloed

Uit recent onderzoek blijkt dat de samenstelling van de darmflora invloed heeft op de ontwikkeling van obesitas. De darmflora wordt in grote mate beïnvloed door wat iemand eet. Het is echter niet bekend hoe het komt dat het dieet van iemand zo’n grote impact kan hebben op de darmbacteriën. Met het nieuwe onderzoek hopen de onderzoekers antwoord te geven op die vraag.

Medicijn voor gewichtsverlies

Het Obesitas Centrum Máxima van het MMC initiatiefnemer van dit onderzoek. Dit centrum is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met extreem overgewicht. Arts-onderzoeker Martine Uittenbogaart: “Informatie over de werking van deze darmcellen en de mogelijke invloed die zij hebben op de samenstelling van de darmflora kan er mogelijk toe leiden dat we een nieuwe behandeling ontdekken tegen obesitas en obesitasgerelateerde ziektes. Bijvoorbeeld een medicijn waarmee de functie van deze darmcellen en darmflora wordt gestimuleerd, wat zou kunnen leiden tot gewichtsverlies.”

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek worden tijdens een maagverkleinende operatie bij patiënten met extreem overgewicht verschillende stukjes weefsel afgenomen. De controlegroep bestaat uit mensen met een gezond gewicht die een galblaasoperatie moeten ondergaan. Naast het afnemen van stukjes weefsel wordt patiënten ook gevraagd om een voedingsdagboek bij te houden, een glucosetolerantietest te ondergaan en een monster van hun ontlasting in te leveren. De eerste onderzoeksresultaten die mogelijk lijden tot een medicijn dat kan helpen bij gewichtsverlies worden verwacht in juni 2017.

Geef een reactie