verpleeghuis

Inspectie: meer aandacht voor behoeften ouderen in verpleeghuis, maar organisatorisch nog verbeteringen nodig

De extra aandacht die er in verpleeghuizen wordt besteed aan de behoeften van de cliënt begint in een deel van de instellingen zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de bezoeken die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet sinds het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg er is.

Meer persoonlijke aandacht voor bewoners

In 2017 is er een nieuwe richtlijn gekomen voor het toetsen van de zorg. Opgedeeld in 3 thema’s: aandacht voor persoonsgerichte zorg, werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid. De afgelopen 2 jaar zijn er op dat gebied 300 inspecties uitgevoerd door de zorgwaakhond. Daaruit blijkt dat cliënten in ongeveer driekwart van de verpleeghuizen inmiddels nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers ervaren. Bij veruit de meeste zorgorganisaties hebben cliënten waar mogelijk zelf de regie, kennen medewerkers de bewoners en wordt de zorg georganiseerd rondom de behoeften van de cliënten.

Nog veel aandacht nodig voor personele bezetting, kwaliteit en veiligheid

De uitkomsten van de inspectie op de 2 andere thema’s tonen aan dat daar nog verbetering nodig is. In veel zorgorganisaties zijn niet voldoende of niet voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar in verhouding tot de aanwezige zorgvraag. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor kwaliteit en veiligheid. Zo is het belangrijk om na een incident verbetermaatregelen door te voeren. Op die manier worden zorgmedewerkers in staat gesteld om steeds betere zorg te bieden. Ook schort het in veel organisaties nog aan een veilige cultuur, waarin de zorgmedewerker open kan zijn over twijfels en dilemma’s.

Minister De Jonge gematigd tevreden

Tegenover het AD zegt Minister De Jonge van Volksgezondheid: “De beweging naar betere verpleeghuiszorg zet zich volop door en dat is mooi. Maar er zijn ook nog flinke stappen te zetten. Voldoende deskundig personeel vinden en behouden bijvoorbeeld, om de kwaliteit van zorg verder omhoog te krijgen en hoog te houden. De lat voor goede persoonsgerichte zorg ligt hoog, want we gunnen onze partner, moeder, vader, opa of oma in het verpleeghuis de best mogelijke zorg.”

Meer inspecties volgen

De komende jaren bezoekt IGJ alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. Bij de zorgorganisaties zelf ligt de uitdaging om ondanks het bestaande personeelstekort te blijven innoveren en samenwerken om goede zorg te blijven bieden.

Resultaten toezichtbezoeken

U kunt online bekijken waar de inspectie tijdens een bezoek aan een zorgorganisatie op let. Daarnaast is op de site van de inspectie op een overzichtskaart te zien welke instellingen er bezocht zijn en wat de bevindingen van de inspectie op deze locaties zijn.

Lees ook: raad van ouderen gestart om ouderenzorg te verbeteren en pact ouderenzorg ondertekend door minister en samenwerkende partijen.

(Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ANP)

Geef een reactie