ouderenzorg

‘Extra geld voor ouderenzorg niet alleen investeren in personeel’

Na jaren van bezuinigingen, wordt er weer geld uitgeven aan de ouderenzorg. Minister de Jonge van Volksgezondheid wil dat dit geld besteedt wordt aan het aantrekken van meer personeel, maar volgens branche-organisatie Actiz is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Zij merkt dat steeds meer zorgorganisaties de vacatures niet kunnen vervullen en meent dat investeren in digitale ontwikkelingen veel verstandiger is.

Grenzen van de arbeidsmarkt

Actiz komt tot deze conclusie na een uitvoerig onderzoek dat zij hebben gehouden onder hun leden en de bewoners van deze zorginstellingen. Hieruit blijkt dat er steeds meer nieuwe zorgmedewerkers worden aangetrokken, maar dat het er lang niet genoeg zijn om alle gaten op te vullen. “Het wordt steeds duidelijker dat we tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aanlopen. Er zijn al regio’s waar zorgorganisaties plaatsen leeg moeten laten, omdat zij niet voldoende personeel kunnen vinden”, schrijft de branche-organisatie in hun publicatie Aan het werk in het verpleeghuis. Hierin beschrijft Actiz ook dat dit in de toekomst niet zal veranderen. Sterker nog, er zullen steeds minder werkenden zijn die de zorg voor meer ouderen op zich moeten nemen.

Investeren in innovaties

Om dit goed te organiseren, is het volgens Actiz verstandig om te kijken naar alternatieven. “Met name technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten. Uit de interviews komt naar voren dat medewerkers hier veel kansen voor zien.”

Overheidsbeleid

Voor veel zorgorganisaties is het echter lastig om te investeren in dit soort oplossingen, want de overheidsregels over hoe het budget besteedt moet worden zijn streng. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft begint 2018 gezegd dat al het extra geld dat de verzorgingshuizen krijgen uitgegeven móet worden aan extra personeel. Als het ergens anders naartoe gaat, moeten de instellingen het terugbetalen. Volgens de leden van Actiz is dit geen realistisch doel.

Actiz gaat Aan het werk in het verpleeghuis aanbieden aan minister Hugo de Jonge en Helma Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

(Bron: Actiz, NOS, AD)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Actiz, actiz…..? Oh ja! Goed. Club voor de ondernemers in de zorg. En die brengen nu, “na uitvoerig onderzoek” een advies uit. Liever geen geld naar personeel want het moet eigenlijk worden geïnvesteerd in digitalisering. Vanwege de wildgroei in het hele zorgveld is voor mij als lezer niet meer te vatten of we hier met een fatsoenlijke organisatie van doen hebben of met een zoveelste troep geldwolven. Ik denk het laatste. U snapt, ondernemers…handel…ondernemers in de zorg zijn de afgelopen jaren immoreel gebleken dus alleen dat woord al wekt bij mij niet in de eerste instantie een gevoel van vertrouwen op. Actiz stelt dat het te problematisch wordt om personeel te werven, dat dat toch niet gaat lukken. Ennuh… dat het verstandig is om alternatieven te bekijken. Ze brengen zelfs een “publicatie” uit waar dat in is te lezen. Welnu, bij deze mijn publicatie. Mijn brutaliteit is van geen enkele betekenis afgezet tegen die van Actiz. Eigenlijk staat er in bovenstaand artikel iets van de minister waar ik het mee eens ben. Dat beschikbaar geld moet worden uitgegeven aan personeel. En dat is precies wat het moet zijn! Want we lopen hier niet tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aan. Het gaat hier over marktwerkinggrenzen. Door dit vervelende mechaniek zijn in de afgelopen jaren talloze goede zorgkrachten weggejaagd of ontslagen. Iemand overbelasten en onderbetalen is nu eenmaal hetzelfde als wegjagen. Mits fatsoenlijk behandeld en beloond is er zonder twijfel voldoende personeel te vinden. Personeel dat kan doen waar het zich toe geroepen voelt. Zorg verlenen. En niet alleen de technische trucs. Ze hebben ook de tijd voor menselijkheid. Een gesprek. of voor mijn part gewoon non-verbale warmte. Komt in de regel geen digitalisering aan te pas. ’s Gewone analoge liefde. Heeft als gevolg dat mensen in een mooi beroep fantastische ervaringen opdoen. Dat weer komt bovendrijven wat het motief is van de zorgverlenende om dat werk te doen. Niet het belang van tienden van procenten koopkrachtverbetering als voor iedere verkiezing weer wordt beloofd. Maar dat onwijze gevoel van iets voor iemand te betekenen op momenten dat het er toe doet. En dat je zuurstof hebt om dat te doen, geen stopwatch die je belet. Geen beperkende regels en wetten van de verzekeraar die alleen maar begrenst en of afschaft. Wantrouwt! Moet Actiz trouwens met dat “Aan het werk in het verpleegtehuis” niet bij de minister van economische zaken zijn? Die regelt wel wat.

    oosterwijck says:

    Actiz zal weer weer een onderkruip actie zijn van de overheid zelf. Net zoals een paar jaar geleden plaatsvond bij de discussie over de wijziging (diefstal) van het pensioenstelsel. Toen waren er ook enkele pogingen van de overheid, waarbij ingehuurde personen, tijdens discussies over voor en nadelen van het pensioensysteem pleitte voor een nieuw pensioenstelsel. Zoiets zal nu ook wel bedacht zijn om de ouderenzorg naar de hand te zetten van de machtshebbers.