Groot onderzoek naar wurgcontracten in de zorg

Er komt een groot onderzoek van de Consumentenbond en de artsenorganisatie VvAA naar het contracteren van zorg door de zorgverzekeraars. Ieder jaar is daar veel over te doen. Zorgverzekeraars worden ervan beschuldigd zorgverleners als artsen en ziekenhuizen wurgcontracten voor te leggen, waar niet of nauwelijks over valt te onderhandelen.

De gang van zaken

De VvAA en de Consumentenbond willen met het onderzoek duidelijkheid krijgen over hoe de contractering door de zorgverzekeraars verloopt. Het onderzoek bevraagt 25.000 zorgverleners over de gang van zaken. Is het inderdaad tekenen bij het kruisje of geen contract, zoals zorgverleners vaak zeggen? Dat was ruim 1.5 jaar geleden deed huisartsenvereniging LHV een onderzoek onder de eigen achterban, waaruit dit beeld naar voren kwam. De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond en VvAA worden in november 2016 gepubliceerd.

Slikken of stikken

Behalve (huis-)artsen, beklaagden ook fysiotherapeuten en logopedisten zich over de manier waarop zorgverzekeraars contracteren. Van onderhandelen is volgens hen geen sprake, het is slikken of stikken. In het gezamenlijke onderzoek van de twee belangenorganisaties staat centraal welke gevolgen de gang van zaken bij het contracteren van zorgverleners heeft voor patiënten. De Consumentenbond vindt daarnaast dat als mensen een zorgverzekering kiezen, ze wel op de hoogte moeten zijn van de eventuele beperkingen in de contracten. De bond wil voorkomen dat patiënten in november in een ziekenhuis te horen krijgen dat het jaarbudget dat hun zorgverzekeraar met dat ziekenhuis heeft afgesproken op is.

Reactie Zorgverzekeraars Nederland

In een reactie geeft Zorgverzekeraars Nederland aan dat ze het zorggeld maar één keer uit kunnen geven. “We kunnen niet iedereen het onderste uit de kan geven, want op een gegeven moment is het geld op,” aldus een woordvoerder. Zorgverzekeraars Nederland vindt het verder prima dat er een onderzoek komt. Wel vinden ze het onterecht dat de premiebetaler volledig buiten het onderzoek wordt gehouden: “Als de zorgverlener ontevreden is over het contract dat hij heeft afgesloten, hoef dat niet automatisch te betekenen dat ook de patiënt ontevreden is over de zorg die hij of zij krijgt.” De organisatie gaat met de Consumentenbond in gesprek om te kijken of ook patiënten bij het onderzoek betrokken kunnen worden.

(Bron: anp.nl, nos.nl)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    “We kunnen niet iedereen het onderste uit de kan geven, want op een gegeven moment is het geld op,” aldus een woordvoerder. Je moet maar durven met een miljardenreserve. Dit onderzoek zal niks, nul opleveren. De verzekeraars hebben de touwen stevig in handen en worden bovendien door de politiek in bescherming genomen. Zorg en liefde zijn onverhandelbaar. Schippers vindt van wél. Ze zal het onderzoeksresultaat ontkrachten en zich vervolgens richten op haar eigen onderzoek naar nóg meer “besparingen”. Als dit onderzoek is gedaan en afgerond zal het verder op niets en niemand indruk maken en de zorgverzekerarij gaat gewóón door. Business as usual.