Kennis over het eigen risico schiet te kort

Nederlanders weten niet goed genoeg wat er onder het eigen risico valt en welke zorg er juist van is uitgezonderd. Zo is men onvoldoende op de hoogte van zaken die betrekking hebben op het eigen risico, zoals een huisartsbezoek of spoedeisende hulp. Ook mijdt 10% van de Nederlanders dit jaar zorg om het eigen risico uit te sparen. Dit is de conclusie die onderzoekers van TNS NIPO trekken in een verschenen rapport.

 

eigen risico 1

Slechts 53 procent van de ruim 800 ondervraagden weet dat een bezoek aan de huisarts niet ten koste gaat van het eigen risico. Vorig jaar was dat nog 68 procent.

 

eigen risico 2

Een aanzienlijke groep (28 procent) denkt dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis ook niet onder het eigen risico valt. Maar dat is juist wel zo. Dat meeverzekerde kinderen zijn uitgezonderd van het eigen risico is ook niet erg bekend: slechts 26 procent is daarvan op de hoogte tegen 37 procent in 2015.

 

eigen risico 3

De enquête is gehouden in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het bestaan van een eigen risico op zich prima, als het bedrag maar niet verder stijgt.

Negatief over het eigen risico

De meerderheid van de Nederlanders staat negatief tegenover het verder stijgen van het eigen risico, daartegenover staat dat bijna driekwart niet per se voor het bestaan is. Zij vinden dat het eigen risico lager zou moeten zijn: gemiddeld noemt deze groep een bedrag van €212. Een groot deel van het Nederlands publiek geeft aan dat er volgens hen een verplicht eigen risico bestaat in verband met de stijgende zorgkosten, zo noemt 46% hogere zorgkosten. Een deel van het Nederlands publiek denkt ook dat het eigen risico er is om mensen te ontmoedigen, om onnodig zorg te gebruiken (32%) of mensen bewust te maken van hoge zorgkosten (12%).

Tien procent Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen

Uit het onderzoek blijkt verder dat zo’n 10 procent van de bevolking dit jaar naar eigen zeggen zorg heeft uitgesteld of gemeden om het eigen risico uit te sparen. Dat percentage is vergelijkbaar met vorig jaar. Omgekeerd zei 13 procent juist extra beroep op zorg te hebben gedaan, omdat hun eigen risico toch al was ‘opgebruikt’.

10 procent van de Nederlanders die in de eerste 7 maanden van dit jaar zorg nodig hadden, heeft die zorg uitgesteld of helemaal niet gebruikt om het eigen risico uit te sparen. De helft van die groep kon het naar eigen zeggen echt niet betalen. Het aantal zorgmijders is enigszins toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal mensen dat geen geld heeft voor het eigen risico en daarom voorgeschreven zorg niet gebruikt, is met bijna de helft toegenomen ten opzichte van 2015.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie

Reacties (3)

  crista says:

  Het kan mij niet schelen wat het “eigen risico” inhoudt. In februari ben ik dit eigen risico al kwijt.

  oosterwijck says:

  Het eigen risico moet helemaal verdwijnen. … In de omringende landen is er geen eigen risico voor de zorg. … De maandelijkse premie voor de zorgverzekering moet omlaag naar €35 zoals in de omringende landen betaald wordt voor de zorgverzekering. Waarom moet de Nederlander 3x zoveel betalen voor de zorg als een Belg of een Spanjaard? … En als de VVD criminelen en de PvdA criminelen de bevolking zo nodig moeten bestelen, dan moet de zorgverzekering inkomensafhankelijk worden gemaakt. Zodat een arbeider met een minimum loon, een bejaarde zonder aanvullend pensioen, een werkloze met een minimum uitkering, een minimum aan zorgpremie betalen, tegenover een zakkenvuller bij een bank of een verzekeringsmaatschappij, een maximum premie betalen. … Nu is de situatie zo dat een arme sloeber niet meer naar een dokter kan of durft, omdat hij een medische behandeling niet kan betalen. … Arme sloebers gaan 10 jaar eerder dood, als de beter gesitueerde medemens, omdat ze minder gezond zijn en niet naar een dokter kunnen. Hoe a-sociaal kan een regering zijn? … Het wordt tijd dat Rutte hierover ook zijn excuses aanbiedt en met onmiddellijke ingang de zorgpremie halveert en het eigen risico afschaft, voordat hij de regering uitgeschopt wordt. Ook kan hij ophelderen waar de 50 miljard, uit de AOW spaarpot zijn gebleven.

  oosterwijck says:

  Ik zag een brief, bij de vereniging van verontruste ouderen, dat de regering € 50.9 miljard uit de AOW pot heeft weggenomen. Mij rees de vraag, of dit geld uit de AOW pot is onttrokken doordat het vroeg overlijden van arme sloebers, dit bedrag overbodig maakt?… Er bestaat namelijk een rapport, dat veel ouderen, aan de onderkant van de samenleving 10 jaar eerder dood gaan als soortgenoten uit een meer welvarend milieu, omdat ze minder gezond zijn en minder vaak naar een dokter gaan, en een medische behandeling toch niet kunnen betalen. Door het vroeg overlijden van die arme sloebers, wordt veel geld bespaart op AOW uitkeringen. Zo snijd het mes aan twee kanten: minder AOW en minder zorgkosten. … Daar kunnen weer veel zakkenvullende managers en regering bobo’s een vet salaris en/of premie (onkostenvergoeding) aan overhouden.