Alcohol

Alcohol nog ongezonder dan al gedacht

Ook gematigde alcoholconsumptie is volgens een nieuw grootschalig internationaal onderzoek slecht voor de gezondheid. Wie meer dan 5 á 6 glazen alcohol per week drinkt verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Verlaag de adviezen voor gezond alcoholgebruik, schrijven de onderzoekers van meer dan 100 universiteiten dan ook. Waaronder het Erasmus MC.

Gegevens van 600.000 alcoholdrinkers

Voor de studie zijn 83 onderzoeken uit verschillende landen tussen 1964 en 2010 met gegevens van bijna 600.000 alcoholdrinkers naast elkaar gelegd. Ook wetenschappers van het Erasmus MC hebben eraan meegewerkt. De resultaten worden gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet.

Eén glas alcohol per dag niet langer gezond

Met een maximum van 6 glazen per week gaat de eerdere aanname dat één glas alcohol per dag nog gezond is dus te vervallen. Het onderzoek gaat voornamelijk in op hart- en vaatziekten, omdat daar nog discussie over bestaat of het nou wel of niet goed is voor hart en vaten. Het antwoord is nu duidelijk ‘nee’, zeggen de onderzoekers. In Nederland komt het advies van de Gezondheidsraad voor verantwoord alcoholgebruik al overeen met de uitkomst van de studie: drink geen alcohol, of hooguit één glas per dag. In andere landen ligt die grens veel hoger.

Elk glas verhoogt de gezondheidsrisico’s

Uit het onderzoek komt naar voren dat elk glas extra de kans op een beroerte, hartfalen, een hoge bloeddruk en een aorta-aneurysma verhoogt. Een 40-jarige man zal bijvoorbeeld anderhalf jaar eerder sterven als hij dagelijks drinkt. Het enige positieve effect van één glas alcohol per dag dat gevonden is, is dat de kans op een niet-dodelijke hartaanval iets verkleind wordt. Volgens de onderzoekers weegt dat echter niet op tegen de dodelijke gevolgen die de dagelijkse alcoholinname hebben.

Beweer niet langer dat alcohol gezond is

Voedingshoogleraar Jaap Seidell is blij met de nieuwe studie. Hij heeft in 2015 meegewerkt aan het opstellen van de Nederlandse alcoholrichtlijnen. “Deze bevindingen onderstrepen wat wij al zeiden. Drinken is heus gezellig, maar voor je gezondheid moet je het niet doen,” zegt hij tegenover de Volkskrant. Seidell heeft niets tegen gematigd drinken, zo lang er maar niet wordt beweerd dat het gezond is. “Ik hoop dat de bevindingen uit deze studie eindelijk een eind zullen maken aan de door de industrie gesponsorde studies die nog altijd proberen aan te tonen dat er wel degelijk positieve gezondheidseffecten zijn,” stelt hij.

Lees ook: voedingstip alcohol.

(Bron: ANP, de Volkskrant)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Alcohol ontstaat op natuurlijke wijze na het eten van groenten en fruit, in het verteringsproces. Alcohol is daarmee een stof die behoord tot de natuurlijke voedingsmiddelen en verteringsprocessen. Het is daarom niet nodig om alcohol te verdoemen in de heksenjacht naar gezondheidsuitwassen. Een glaasje wijn bij de maaltijd is lekker en gezond. En daar is niets op tegen. … Het is ook niet gezond om methaangassen in te ademen, dus moet het afgeraden worden om winden te laten. Ook een natuurlijk proces, dat in het lichaam plaatsvindt. Klinkt belachelijk, maar is even absurd als verkondigen dat we geen alcohol moeten toedienen.