Werk

Veel werkzoekende ouderen komen moeilijk of niet aan een baan. Op dit moment neemt het kabinet een aantal maatregelen om hen te helpen. Zo is er het actieplan 50PlusWerkt dat het UWV sinds 2013 uitvoert. Het UWV biedt 50-plussers met een WW-uitkering een netwerk- en sollicitatietraining aan en organiseert regionale bijeenkomsten. In 2017 is een nieuw actieplan, Perspectief voor vijftigplussers, van start gegaan. Dit wil het contact tussen werkgevers en werkzoekenden stimuleren. Ook komt er een campagne om de beeldvorming van ouderen te verbeteren.

Beoogde verandering

Voor de meeste partijen gaan deze maatregelen niet ver genoeg. Zij stellen op verschillende wijze alternatieven of aanvullingen voor om ouderen aan het werk te krijgen. Daarnaast is er een aantal partijen die de algemene arbeidsomstandigheden wil verbeteren.

Breed scala

Het gevolg is dat de partijen een breed scala aan maatregelen voorstellen.

Onderstaand overzicht is een eigen interpretatie van de belangrijkste beleidspunten zoals opgeschreven in de partijprogramma’s. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. U vindt deze door op de vetgedrukte partijnamen te klikken.

50PLUS

 • 50PLUS pleit voor een stimuleringspakket om oudere werkzoekenden aan het werk te krijgen en houden.
 • De overheid gaat het goede voorbeeld geven door werknemers vanaf 45 jaar volop de kans te geven.
 • Door de voorzieningen en sociale lasten voor werknemers van 45 en ouder te beperken, worden werkgevers ontlast.

CDA

 • Om ouderen aan het werk te helpen wil het CDA een verkorting van de verplichting tot loondoorbetaling voor werkgevers om bij ziekte tot 2 jaar loon uit te betalen, zodat werkgevers niet worden afgeschrikt mensen in vaste dienst te nemen.
 • Verder moeten er individuele scholingsbudgetten komen voor oudere werknemers.
 • Er komt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden ouder dan 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week mantelzorger of vrijwilliger zijn.

D66

 • D66 wil dat loon voor oudere werknemers zoveel mogelijk op basis van prestatie en toegevoegde waarde wordt uitbetaald in plaats van op leeftijd.
 • Om het verschil tussen vaste en tijdelijke werknemers te verminderen, streeft de partij naar één arbeidsrechtelijke regime met een contract voor onbepaalde tijd.
 • Er moet ook fors worden geïnvesteerd in de scholing van werkzoekenden en werknemers.

GroenLinks

 • GroenLinks wil de werkgeverspremies fors verlagen, zodat het voor werkgevers veel goedkoper is om mensen in dienst te nemen.
 • Daarnaast wil de partij een kortere werkweek introduceren.

PvdA

 • De PvdA wil dat de mogelijkheid krijgen om vanaf 62 jaar minder te werken, zonder verlies van pensioenopbouw en om jongeren de kans op werk te geven, bijvoorbeeld wanneer zij een generatiepact sluiten of meester-gezelafspraken maken.
 • Ook moeten er 100.000 nieuwe banen tussen de 100 en 120 procent minimumloon geleidelijk aan worden geïntroduceerd.

PVV

 • De PVV heeft geen standpunt over werk ingenomen in haar verkiezingsprogramma.

SP

 • De SP stelt dat de overheid aan iedereen tussen 18 en 65 jaar het recht op werk moet garanderen.
 • Verder wil de partij een eerlijke verdeling van het bestaande werk, zodat ouderen waar mogelijk plaats kunnen maken voor jongeren en zorg en werk beter kunnen worden gecombineerd.
 • Er wordt geïnvesteerd in meer banen in de private en publieke sector.

VDD

 • VVD wil dat ouderen meer kansen krijgen om aan de slag te komen. Ouderen moeten langer de tijd krijgen om met gedeeltelijk behoud van hun uitkering aan de slag als zelfstandige te gaan.
 • Belasting op werk moet worden verlaagd, zodat werk meer gaat lonen.
 • De partij wil de loondoorbetaling van werknemers bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkorten naar één jaar, zodat werkgevers sneller mensen in vaste dienst nemen.

Geef een reactie