pensioen

Bijna 900.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op

Jarenlang wordt er door de politiek aangenomen dat er in Nederland rond de 200.000 mensen zijn die geen pensioen opbouwen, maar nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat dit er veel meer zijn. De instantie heeft een nieuwe rekenmethode gebruikt, waardoor het aantal nu uitkomt op 850.000. 

Andere berekening

Het is niet de eerste keer dat het CBS een dergelijke berekening maakt, maar het is wel voor het eerst dat zij ook mensen met een jaarloon onder de minimumloon meenemen in hun berekeningen. Alleen al binnen deze groep bouwen 147.000 mensen geen pensioen op. Daarnaast heeft het CBS ook de uitzendbranche onder de loep genomen, iets wat zij eerder ook niet hebben gedaan. Uitzendkrachten bouwen het eerste halfjaar geen pensioen op, maar daarna is dit wel verplicht. Ondanks deze verplichting hebben 44.000 van hen na 6 maanden nog steeds geen pensioenregeling. Volgens de branchevereniging van uitzendbureaus is een nuancering hier echter wel op zijn plaats, omdat de pensioenadministratie altijd een paar maanden achterloopt en het CBS niet de meest recente cijfers heeft gebruikt.

Regeling ontbreekt

De nieuwe rekenmethode is overigens niet de enige verklaring voor het hogere cijfer. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds behoorlijk wat bedrijfstakken waarvoor geen verplichte pensioenregeling geldt, waardoor het personeel dus niet automatisch iets opbouwt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de sector industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en veel andere dienstverlenende ondernemingen op dit gebied. De bedrijven die hierbinnen actief zijn, zijn vaak klein en besluiten geregeld om geen pensioenregeling aan te bieden. Dat is immers duur en veel regelwerk.

Wel een regeling, geen pensioen

Ook mensen die in bedrijfstakken werken waarvoor wél een verplichte pensioenregeling geldt, bouwen niet altijd pensioen op. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat het bedrijf in het verleden is overgenomen, waardoor niet voor elke werknemer dezelfde pensioenregels gelden. Ook kan het afhangen van de functie of iemand hier wel of geen pensioen opbouwt. Ruim de helft van alle mensen die geen pensioen opbouwen werken bij bedrijven waar bovenstaande het geval is.

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft laten weten dat de politiek het probleem van de werkende zonder pensioenopbouw heeft onderschat. Of er ook maatregelen zullen volgen, is nog niet bekend.

Verplichte pensioenopbouw

In totaal telt Nederland rond de 300 pensioenfondsen die samen rond de 5 miljoen werknemers van pensioen voorzien. Dat is een ruime meerderheid van de werkende beroepsbevolking, die uit ongeveer 8 miljoen mensen bestaat. De mensen die pensioen ontvangen van een pensioenfonds werken binnen bedrijfstakken waarvoor verplichte pensioenregelingen gelden, zoals bijvoorbeeld de zorg of de detailhandel.

(Bron: Trouw, CBS)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Leugenaar Rutte maakt zich z.g. druk/zorgen over de pensioenen van de toekomstige generaties. Beter is dat hij zich druk/zorgen maakt over de pensioenen van deze generatie. Daar hoor je hem niet over. De pensioengerechtigden hebben al 10 jaar geen prijscompensatie gekregen, waardoor de laagste categorie onvoldoende inkomen heeft. daarnaast hebben 900.000 loonslaven helemaal geen pensioen opgebouwd. Naast een hele grote groep loonslaven die gedeeltelijk (onvoldoende) pensioen hebben opgebouwd. En dan zijn er nog 500.000 ZZP’ers die door een slim truckje van deze misdadige regering, ook geen pensioen opbouwen. En dan wil ik nog even benadrukken, dat er tienduizenden arbeidsongeschikten zijn, die niet of verkeerd geinformeerd werden over een premievrije pensioenopbouw, nadat ze arbeidsongeschikt werden. … Dus leugenaar Rutte, eer is nog heel veel te doen voor jouw, voordatje de regering verlaat en een mooie carrière gaat voortzetten bij Shell, Esso of Unilever. Mits je niet in het Europese Parlement een leuzebaantje aanvaart.