Waterschapsbelasting 2024

Uitschieters tot 35 procent: waarom de waterschapsbelasting ook in 2024 fors omhoog gaat

De waterschapsbelasting is in 2023 al flink gestegen, maar in 2024 lijkt hetzelfde te gaan gebeuren. De verwachte inflatie voor het nieuwe jaar is ongeveer 3 procent. Maar veel Nederlandse waterschappen gaan waarschijnlijk over dit percentage heen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht – waar onder meer Amsterdam en Hilversum onder vallen – is er zelfs een stijging van 35 procent. Waarom gaat de waterschapsbelasting ook in 2024 zo fors omhoog?

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

In een vorig artikel uit november 2022, gaan we al uitgebreid in op waterschapsbelasting en de werkzaamheden van de waterschappen. Eind 2022 kampt heel Nederland, en dus ook de waterschappen, met gestegen energieprijzen. Daarnaast is het takenpakket van de waterschappen in de loop der jaren uitgebreid, mede door extremere weersomstandigheden in Nederland en hogere kwaliteitseisen van het drinkwater. Hierdoor zijn we in de loop van 2023 meer waterschapsbelasting gaan betalen.

In 2024 komt er hoogstwaarschijnlijk nog een forse prijsstijging bovenop. Het eerder genoemde waterschap Amstel, Gooi en Vecht rekent zelfs op een gemiddelde prijsstijging van 35 procent, maakt het begin juli 2023 bekend. RTL Nieuws neemt hierbij een gemiddeld meerpersoonshuishouden in een koopwoning als uitgangspunt. Deze groep gaat van 360 euro in 2023 naar 486 euro in 2024. Niet elk huishouden in dit gebied betaalt exact hetzelfde bedrag aan waterschapsbelasting. Maar de forse prijsstijgingen gaan wel voor iedereen gelden.

Waarom is de stijging in de regio Amstel, Gooi en Vecht het hoogst?

Aan de extreme stijging in dit waterschap liggen verschillende factoren ten grondslag. De taken van het waterschap zijn sowieso al uitdagend, omdat een groot deel van deze regio onder zeeniveau ligt. Daar komen ICT-problemen uit 2021 en 2022 bij. Door deze problemen heeft het waterschap veel minder belasting kunnen innen en dat werkt in 2024 nog steeds door. ‘Het eerlijke verhaal is dat de tarieven tot nu toe te laag waren en dat er daardoor te krap begroot is. De reserves zijn bijna uitgeput’, verklaart Simon Deurloo, namens het dagelijks bestuur van het waterschap. ‘De verhoging is noodzakelijk om hier veilig te kunnen blijven wonen, met voldoende water en genoeg schoon water. Onder andere door klimaatverandering wordt dat een steeds grotere uitdaging.’

RVU Vervroegd pensioen
Lees ook: RVU-regeling loopt in 2025 af, onduidelijkheid over vervroegd pensioen voor zware beroepen

In welke regio’s gaat de waterschapsbelasting nog meer omhoog?

Het voorbeeld van Amstel, Gooi en Vecht is dus een extreem uiterste. Maar ook in de overige 20 waterschappen gaan de tarieven hoogstwaarschijnlijk omhoog. Volgens de cijfers van RTL Nieuws krijgt Wetterskip Fryslân (regio Leeuwarden en alle Waddeneilanden behalve Texel) te maken met een gemiddelde stijging van 14 procent. Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (regio Zwolle, Hoogeveen en Deventer) is de verwachte stijging 13 procent. Ook in de waterschappen Vechtstromen (regio Enschede, Almelo en Emmen), Zuiderzeeland (regio Almere, Lelystad en Noordoostpolder), Rijnland (regio Alphen aan den Rijn, Leiden en Haarlem), Hollandse Delta (regio Goeree-Overflakkee, IJsselmonde en Dordrecht), De Dommel (regio Eindhoven) en Limburg komt de verwachte stijging boven de 10 procent uit.

Waarom komt er in 2024 een extra stijging bovenop de stijging in 2023?

Sommige waterschappen kiezen er alleen voor om een inflatiecorrectie van 3 procent door te voeren. Maar in veel andere waterschappen komt daar dus nog een paar procenten bovenop, vaak noodgedwongen. Elke regio heeft namelijk zijn eigen uitdagingen op het gebied van waterbeheer. De kustprovincies hebben te maken met dijkbeheer en een gestegen zeespiegel. Limburg moet zich zien te wapenen tegen de extreme weersomstandigheden, weten we sinds de overstromingen van 2021. Al die extra maatregelen kosten de belastingbetaler extra geld.

Daarnaast is het zuiveren van drinkwater moeilijker geworden, omdat er jaarlijks 190 ton aan medicijnresten in het riool belandt. Verder speelt mee dat huizenbezitters meer waterschapsbelasting betalen als de WOZ-waarde van hun woning hoger is. “En die is in de periode tussen 2015 en 2021 met 36 procent gestegen”, benadrukt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis, in gesprek met De Telegraaf. In november 2023 moeten de definitieve bedragen voor 2024 bekend worden. In het voorjaar van 2024 volgt dan de belastingaanslag. Op welke datum dat precies is, hangt af van het waterschap waar u onder valt.

Pensioenvoldoen.nl
Lees ook: Pensioenvoldoen.nl: baat het niet dan schaadt het niet?

(Bron: Archief, RTL Nieuws, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, NOS, Rijksoverheid, De Telegraaf, De Nederlandsche Bank. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    Itsme says:

    L.S., kent u deze al?
    “Steel niet, de overheid duld geen concurrentie”
    Vandaar…..