pensioen

Komt u ook in actie voor uw pensioen?

De pensioenen zijn al jaren niet geïndexeerd en dat voelen ouderen in hun portemonnee. Dat moet afgelopen zijn, vinden de partijen achter het initiatief Kom in actie voor uw pensioen. Onder meer Omroep MAX steunt deze actie. U kunt dat ook doen. 

Weer geen indexatie

Elk jaar is het weer de vraag of de pensioenen gekort moeten worden. Omdat de Nederlandse pensioenregels zo streng zijn, mogen pensioenfondsen de hoogte van de pensioenen pas garanderen als de dekkingsgraad boven de 104,3 procent uitkomt. Als deze ondergrens niet gehaald wordt, kan er niet geïndexeerd worden. Zodoende blijft er genoeg geld in kas voor de toekomstige pensioenen en eventuele financiële tegenvallers, is het idee achter deze regeling.

Veel geld in kas

Er is al tijden discussie over dit strenge rekenmodel, zeker omdat het de pensioenfondsen al tijden voor de wind gaat. In totaal beschikken alle fondsen samen over 1.450 miljard euro en hun vermogens groeien elk jaar opnieuw. Een goede zaak, zo lijkt, maar gepensioneerden zien hier voorlopig nog weinig van terug in hun portemonnee. De fondsen zelf vinden dit ook niet goed. “We zien dat onze financiële positie stap voor stap verbetert”, zegt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ambtenarenfonds ABP, in 2018 tegen de NOS. “Maar de pensioenen van werkenden en gepensioneerden kunnen we de komende jaren niet verhogen met de inflatie. Ik kan dat niet meer uitleggen aan onze deelnemers.”

Kom ook in actie voor uw pensioen

Hoewel er dus al lange tijd gesteggeld wordt over dit rekenmodel, lijkt de maat nu echt vol. Begin 2019 sturen 60 prominenten een brandbrief naar de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer waarin zij hun ongenoegen over het huidige systeem uiten en nu is er dus ook het initiatief Kom in actie voor uw pensioen. Dit collectief eist onder meer een verhoging van de rekenrente. U kunt de actie steunen door op de website van Kom in actie voor uw pensioen uw naam, e-mailadres en woonplaats achter te laten.

Uiteindelijk worden alle ondertekeningen in petitievorm aangeboden aan minister Koolmees (Sociale Zaken), minister-president Rutte en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Kom in actie voor uw pensioen is een initiatief van de politieke partij 50Plus. Andere betrokken partijen zijn Omroep MAX, de SP, PVV, Forum voor Democratie, DENK, stichtingen PensioenBehoud en Pensioenverlies en ouderenorganisaties KBO-PCOB en KBO-Brabant.

(Bron: website Kom in actie voor uw pensioen, website KBO-PCOB, archief)

Geef een reactie

Reacties (11)

 1. Ettore says:

  Is dat wellicht een vergissing in bovenstaande tekst: “In totaal beschikken alle fondsen samen over bijna 1,5 miljard euro en hun vermogens groeien elk jaar opnieuw”.
  Ik meen dat het (ongeveer) duizend keer zoveel is !

 2. Hbees says:

  Dat is correct, het moet 1500 miljard zijn.

  1. MAX Vandaag says:

   Beste Ettore en Hbees, bedankt voor uw reacties. Klopt en de tekst is inmiddels aangepast.

 3. Alexander van der Kraan says:

  Waarom vertelt en vertelde de overheid nooit de waarheid over de pensioenen. De waarheid is dat pensioenfondsen verplicht worden door de overheid om Nederlandse staatsobligatie’s op te kopen. Iedere vroegere en ook nu de jongere werknemer financiert met zijn maandelijkse pensioenpremie inleg de Nederlandse staatsschuld. Omdat de staatsobligatie’s momenteel weinig tot geen rendement opleveren worden de pensioenfondsen weer door diezelfde overheid gedwongen om te korten. Ook heeft diezelfde overheid ervoor gezorgd dat de pensioenfondsen de afgelopen 10 jaar niet mochten indexeren omdat anders de dekkingsgraad in gevaar kwam. Dit heeft wel tot gevolg dat bij een inflatie van zeg laag 2,5% per jaar de pensioengerechtigde er in die 10 jaar 25% in koopkracht op is achteruit gegaan. Ook vertelt de overheid niet dat ik bij de pensioendialoog een plan had ingediend om nu vooral jongere werknemers eigenlijk pensioenpremie inleggers een 3 keer zo hoog pensioen te laten opbouwen zonder bemoeienis van de overheid. De ambtenaren onder Jette Kleinsma namen de presentatie van het plan op USB stick in ontvangst en ik zou uitgenodigd worden voor het verdere verloop van de pensioendialoog om tot een nieuwe vorm van pensioenstelsel te komen. Ook vertellen politici, kaderleden van werkgevers en werknemers niet dat zij azen op banen bij pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Ik heb pensioen zelf opgebouwd en in de laatste 10 jaar is mijn pensioenvermogen verdubbeld. Ik ben een voormalig salarisadministrateur en pensioendeskundige zonder winstoogmerk.

 4. George Hommes says:

  Sterker er zou al 1600 MILJARD EURO in de pensioen potten zitten.
  Doch belangrijker voor zowel jong (!) als oud zou er zelfs voldoende voor de komende 100 jaar uit te keren zijn! Kortom laat u niet chanteren dat de jongere generatie achter het net zou vissen, niets is minder waar. Pensioenfondsen hebben immers de afgelopen 10 jaar nota bene meer dan 5% rendement gemaakt.

  Graag wijs ik op interviews met Rob de Brouwer bij Cafe Weltschmerz: “Over de mythes van pensioenen” (Ad Broere en Rob de Brouwer) van maart dit jaar. (te zien op YouTube)
  Dit is enerzijds zeer verhelderend, ook Pieter Lakeman heeft hierover op dit medium uitgesproken van zich laten horen.

  Stichting Pensioenbehoud komt in verweer tegen de absurde ingevoerde dekkingsgraad in Nederland en heeft intussen de Nederlandse Staat gedaagd.
  Ik roep iedereen graag op hiervan hier van kennis te nemen en hen bij voorkeur ook te (financieel-) steunen.

  Tenslotte laat het totaal niet over uw kant gaan!!

  (ECB weet trouwens wel een bestemming voor deze enorme berg met geld)

 5. Puck van der Velde says:

  Het is een hele grote schande wat er al jaren met onze “pensioenen” gebeurt. In de jaren 80 is er tijdens de kabinetten Lubbers en Kok 30 miljard Euro uit het ABP fonds gehaald om de overheidsfinancien op orde te krijgen. De Uitname wet maakte dit destijds mogelijk. Inmiddels zijn de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet geindexeerd, terwijl de rendementen tegen de plinten op klotsen. Het gezamenlijke pensioenvermogen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld naar het duizelingwekkende bedrag van 15 miljard Euro. Jaarlijks komt er meer aan premies binnen dan er aan uitkeringen uitgaan. Daarbovenop komen jaarlijkse rendementen van gemiddeld 7%. Ondanks dit, willen Wouter Koolmees en Mark Rutte niets liever dan korten, het liefst zo snel mogelijk. Hun indolente houding is hiervoor het bewijs. Bovenstaande argumenten worden weggevaagd met het kul argument dat de verplichtingen zo toenemen. Goed dit is allemaal wel bekend.

  Wat me nog veel meer irriteert is de eenzijdige, onjuiste en suggestieve berichtgeving, in de grote landelijke dagbladen en gevoed door ABN Amro. De AOW uitkering zou in 2,5 jaar stijgen met 8,3%. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat daardoor wel de pensioenen gekort kunnen worden. Dit komt het duo Koolmees Rutte nu wel heel goed uit. Vergeten wordt te melden dat alle sociale uitkeringen en dus ook de bijstand met deze 8,3% worden verhoogd. Bovendien zegt dit niets over de koopkracht, want daarvoor moet inflatiecorrectie worden toegepast. Volgens het NIBUD stijgt de koopkracht van niet-werkenden nauwelijks. Dank u wel, ABN Amro om juist op dit moment met deze onvolledige berichtgeving naar buiten te komen. En wat slecht van de landelijke dagbladen om deze berichtgeving zonder enige kritisch kanttekening over te nemen.

 6. Puck van der Velde says:

  Typefoutje 15 miljard moet uiteraard 1500 miljard zijn

 7. franklind says:

  Een suggestie,
  Gepensioneerden hebben weinig mogelijkheden om te protesteren.
  Naar het Malieveld met alle reuma en kunstknieën haalt niets uit.
  Wat wel effect heeft is, dat alle gepensioneerden in het bezit van een auto,
  iedere ochtend tussen 7 en 9 uur en/of 5 en 7 uur rond gaan rijden op de ringen en randwegen
  van de grote steden, zodat alles vast loopt, net als bij de boeren.

 8. oosterwijck says:

  Heel vreemd is, dat niet alle pensioenfondsen korten op de uitkeringen. … Waarom het ene fonds wel en het andere niet? … Mijn pensioenfonds (PWRI) heeft nog nooit hoeven korten, terwijl het belegd in sociaal verantwoorde en duurzame investeringen, zoals werkgelegenheid en goede werkomstandigheden. Het is dan ook uitgeroepen tot “Beste pensioenfonds van Nederland”, in mei van dit jaar. De grote pensioenfondsen, die investeren in de wapenindustrie en de olie-industrie, gaan wel korten. Terwijl die belegd hebben in de grote winstmakers, die ten nadele zijn van de mensheid. Als ik deze voorbeelden naast elkaar zet, kom ik tot de conclusie: Dat er iets niet in de haak is. Of anders gezegd: Dat er iets goed mis is, met pensioenfondsen en beleggingen.

 9. oosterwijck says:

  Dat er iets goed mis is met de pensioenfondsen, is voor iedereen duidelijk. Iedereen weet inmiddels, dat de overheid, via de uitname wet, geld gestolen heeft van de gepensioneerden. Iedereen weet dat de overheid geld leent van de gepensioneerden voor Staatsobligaties. Iedereen weet dat de pensioenfondsen (dus geld van de gepensioneerden) worden gebruikt om gewezen politici aan een goed betaalde baan te helpen (dat noemen ze “banen scheppen”). Iedereen weet, dat onze pensioentegoeden, worden gebruikt voor pensioenuitkeringen aan gewezen Europa parlementariers (die niet voldoende pensioen hebben ingelegd).

  KORTOM: IDEREEN WEET, DAT HIJ WORDT BESTOLEN EN BELOGEN DOOR ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.

  Waarom pikken we dat, zonder daar iets aan te doen?

 10. oosterwijck says:

  Het getuigd van een ongekende brutaliteit en criminaliteit, om mensen te laten sparen voor een pensioen en het vervolgens niet geheel terug te geven, met het argument van een vals rekenmodel, waarbij verkondigd wordt, dat er over 60 jaar niet voldoende geld in kas zou zijn. Dit misdrijf is gebaseerd op het sprookje van Pinoccio: de Kat Basilico en zijn maatje in misdrijf, Lisa de Vos, zeggen tegen Pinoccio dat hij zijn spaargeld aan hun moet geven, om het te begraven in wonderland, waarbij een geldboompje gaat groeien (in één nacht). De volgende dag kan hij veel meer geld plukken uit het boompje? … Pinoccio geeft zijn spaargeld en Basilico en Lisa, gaan er vandoor met zijn geld. We kunnen een vergelijking maken met de Nederlandse bank, die voortaan de B&L bank (Basilico & Lisa Bank) kunnen noemen.