pensioen

Minister Koolmees neemt handtekeningen pensioenpetitie in ontvangst

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft zojuist de steunbetuigingen voor de pensioenpetitie Kom in actie voor uw pensioen in ontvangst genomen. Deze pensioenactie is een initiatief van verschillende politieke partijen, Omroep MAX en  een aantal ouderen organisaties.

Meer dan 50.000 handtekeningen

Vanaf oktober 2019 kan iedereen die dit wil de petitie Kom in actie voor uw pensioen tekenen. Dit is massaal gedaan, want in slechts 1 maand tijd zijn er meer dan 59.000 handtekeningen verzameld. Al deze mensen vinden het net als de betrokken partijen tijd voor een verandering. Pensioenen worden al jaren niet mee geïndexeerd, waardoor de financiële situatie van veel gepensioneerden er niet rooskleuriger op wordt. Om te laten zien hoe ontevreden zij hiermee zijn kan men de petitie tekenen.

De organisaties en politieke partijen achter Kom in actie voor uw pensioen willen dat gepensioneerden meer zekerheid krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen is er een verandering van het pensioenstelsel nodig. Nu mogen pensioenfondsen pas indexeren als de dekkingsgraad boven de 104,3 procent uitkomt. Als deze ondergrens niet gehaald wordt, kan de hoogte niet gegarandeerd  worden. Zodoende blijft er genoeg geld in kas voor de toekomstige pensioenen en eventuele financiële tegenvallers, is het idee achter deze regel.

Nog steeds kortingen

Er is al tijden kritiek op dit strenge rekenmodel en de afgelopen tijd klinkt de roep om verandering alleen maar sterker. Op 19 november 2019 laat minister Koolmees weten de regels in 2020 iets spoeler toe te passen, waardoor pensioenfondsen langer de tijd krijgen om te herstellen en dus niet meteen hoeven te korten om de zaken weer op orde te krijgen. Hierdoor worden vele pensioenen waarschijnlijk in 2020 niet gekort, maar voor zeker 500.000 gepensioneerden zal dit wel het geval zijn. De pensioenfondsen waar zij zijn aangesloten staan er dermate slecht voor dat zij zich geen extra hersteljaar kunnen veroorloven.

Niet verkoopbaar

Ondanks deze toezegging van de minister is het pensioenstelsel op dit vlak nog steeds discutabel. Pensioenfondsen maken al jaren flink rendement, waardoor zij gezamenlijk nu 1.450 miljard euro in kas hebben. Gepensioneerden zien hier voorlopig nog weinig van terug in hun portemonnee en de fondsen zelf vinden dit ook onverkoopbaar. “We zien dat onze financiële positie stap voor stap verbetert”, zegt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ambtenarenfonds ABP, in 2018 tegen de NOS. “Maar de pensioenen van werkenden en gepensioneerden kunnen we de komende jaren niet verhogen met de inflatie. Ik kan dat niet meer uitleggen aan onze deelnemers.”

Een échte oplossing

Door de steunbetuigingen voor de pensioenpetitie Kom in actie voor uw pensioen te overhandigen aan de minister hopen de initiatiefnemers op een definitieve oplossing voor dit pensioenprobleem. Kom in actie voor uw pensioen is een initiatief van 50Plus, Omroep MAX, de SP, PVV, Forum voor Democratie, DENK, stichting PensioenBehoud, stichting Pensioenverlies en ouderenorganisaties KBO-PCOB en KBO-Brabant. U kunt de petitie nog steeds tekenen. 

(Bron: archief, 50Plus)

Geef een reactie

Reacties (9)

  Willem 1 says:

  Ach, een handtekeningtje meer of minder, daar ligt Den Haag echt niet wakker van.
  Mensen dat help echt niet. Al meer dan 10 jaar geen indexatie en we gaan zo zoetjes aan naar de armoede. Heb je je hele leven voor gewerkt. SCHANDALIG. Het enigste wat overblijft is HARDE CONFRONTATIE, want praten en handtekeningjes helpen echt niet.Maar zie je ons al met rollators, scootmobielen etc. op de barricade staan.
  Het is eigenlijk niet schandalig meer maar schofterig.
  Rutte: Gooi de winstbelasting maar naar beneden want die betreffende mensen hebben het al zo moeilijk met d’r 2, 3e huis met zwembad, Tesla of jacht.

  Fam Leijten says:

  Het is toch van de gekke dat bijna iedereen in dit land de straat op moet om voor zijn eigen belang(en) op te moeten komen.
  Ik dacht altijd dat we daar een regering en Eerste en Tweede kamer voor hadden.
  Maar dit geeft wel duidelijk aan dat het huidige politieke bestel niet meer deugt of functioneert. Hetzelfde zie je ook gebeuren bij de rechterlijke macht in dit land.
  Hoogste tijd dat dit soort vastgelopen instituten drastisch op de schop gaan.
  Gaat dit niet gebeuren dan wordt de chaos alleen maar groter en zal ontaarden in harde confrontaties. Nooit gedacht dat ons land ooit overgeleverd zou zijn aan alleen maar bureaucraten.

   Rudolf-NL says:

   Erger nog, bureaucraten met oogkleppen die het werkelijke contact met de inwoners van NL kwijt zijn en in het land ook nooit te vinden zijn terwijl zij ons Nederlanders, vertegenwoordigen.
   Daar word ik écht verdrietig van!

  Rudolf-NL says:

  Hoewel ik er voorlopig weinig vertrouwen in heb, vind ik wel dat het indexeren van het pensioen plaats MOET vinden. Anders wordt het écht dweilen met de kraan open!
  Ik hoop dat de rechtsgang van KBO-Brabant samen met verscheidene ouderen organisaties wat gaat opleveren. Daar is mijn hoop op gevestigd
  Dus houdt KBO-Brabant goed in de gaten. Op Facebook OOK te vinden met uitstekende nieuws voorziening! Je wordt erg goed op de hoogte gehouden!

  Louis Vromans says:

  Waar praten we nog over? De overdreven puur calvinistische zuinigheid van de president van de Nederlandse Bank verlamt de fondsen. De Bestuursvoorzitter van het ABP wil wel degelijk indexeren maar wordt hierin dwars gezeten door ene Klaas. Wel een groot verschil met het pensioenfonds van de Europese Unie. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. U zult het niet geloven maar de dekkingsgraad bedraagt voor dat fonds voor politici en EU ambtenaren: 37%. Dit klinkt onwaarschijnlijk en ongelooflijk, maar kijk op Google onder “Dekkingsgraad Europees Pensioenfonds”.n Op ek heeft enige tijd geleden Geert Wilders daarover vragen gesteld aan onze minister president Mark Rutten. Hij deed dit af met het volgende antwoord: “Dit is een Europees probleem”. Het tekort dat het EU-Pensioenfonds jaarlijks boekt komt ten laste van de Europese begroting, dus wij betalen daar wel voor.
  Het wordt tijd dat de besturen van onze pensioenfondsen zelf uitmaken of er geïndexeerd kan worden of niet zonder de betuttelende bemoeienis van de calvinistische zogenaamde “”toezichthoudende rekenmeesters” van de Nederlandse Bank. op mijn ijn

   Louis Vromans says:

   Tijdens het typen van mijn hierboven staande bericht ging er even wat fout. Ik wil alsnog het volgende toevoegen:
   Geert Wilders heeft op Mijn verzoek hierover vragen aan de Min. Pres. gesteld. Hij was hiervan op de hoogte en deed de vragen van Wilders af met het hierboven vermelde slappe en nietszeggende antwoord. Verder vermeld ik nog dat de gepensioneerde EU ambtenaren laatstleden 1 januari wel een verhoging op hun maandelijkse uitkering hebben ontvangen. Het is tegenwoordig gebruikelijk dat onze politici ernstige feiten beoordelen als “”ONACCEPTABEL”, maar dat deze vorm van discriminatie door de leiders van ons eens zo mooie land wordt getolereerd is voor mij en voor heel veel onbehoorlijk behandelde gepensioneerden pas echt “ONACCEPTABEL”.

  Robertjc says:

  Voortdurend houden handige, zich goedbetaalde baantjes toe-eigenende regenten ons voor, dat de pensioenfondsen noodlijdend zijn. Dat zijn ze NIET. Sinds de jaren zeventig is die pot alleen maar gegroeid. Niet alleen vanwege de rente gedurende de meest lucratieve jaren, maar vooral vanwege de behaalde rendementen, die schommelen tussen de 5 en 8%. Die pot is, met zijn ruim 1400 miljard euro, zelfs zo groot dat er jaarlijks één miljard euro EXTRA uit die pot gehaald zou kunnen worden voor indexering van de pensioenen en noodzakelijke voorzieningen voor alle bejaarden, gedurende een periode van 1400 jaar. En dan nóg groeit die pot. Tegen die tijd is de wereld allang naar de Filistijnen, of wordt er meewarig teruggekeken naar deze periode, zoals wij nu naar de Middeleeuwen kijken. Bovendien moet nog maar eens worden geroepen, dat de politiek (i.c. Brussel) en de Nederlandse Bank, om maar eens wat geldgeile partijen te noemen, juridisch gezien geen enkele zeggenschap hebben over de pensioengelden. Dat hebben alleen de pensioengerechtigden, die hun leven lang trouw hebben bijgedragen aan die pot. Het is HUN geld, en van niemand anders. Dat is ook zo in de wet verankerd.

  Wat dat betreft is Café Weltschmerz op YouTube een regelrechte eyeopener. Daar lichten kritische pensionado’s als Rob de Brouwer hun visie toe. De Brouwer’s inzet is o.a. een proces tegen de Nederlandse Staat, om de gang van zaken rond de pensioenen te laten beoordelen door de rechter, evenals het feit dat het kabinet Lubbers ooit een slordige 30 miljard euro uit die pot heeft getrokken om het begrotingstekort te dekken. Voor Rob De Brouwer een reden temeer om de Vereniging Pensioenverlies op te richten. Ik heb zo’n vertrouwen in de man, en in een gunstige uitkomst voor pensioengerechtigden, dat ik de eenmalige bijdrage van 25 euro om de gerechtskosten te kunnen betalen (naar schatting €50.000) grif heb overgemaakt. En mocht dat allemaal schipbreuk lijden, en gepensioneerden toch gekort worden op hun uitkering, dan roep ik diezelfde pensioengerechtigden op om zich onder de geuzennaam Grijze Hesjes vast te ketenen aan hekken en bomen op en rond het Binnenhof, en alle regenten die ook maar enige discussie willen aangaan, met kunstbenen, gebitten, krukken en rolstoelen te bekogelen. Voor ons, fatsoenlijken, wordt het hoog tijd de kastelen van de pensioenbedriegers te bestormen. Ik ben er helemaal klaar mee.

  Phildeb says:

  Ach … Koolmees zal zeggen “Ik zit er bovenop” daarmee bedoelt hij te zeggen dat hij, net als de meeste politici op zijn handen zit. Regeren is vooruit zien, dat er in deze periode veel gepensioneerden zouden komen hadden ze kort na de Tweede Wereldoorlog al aan kunnen zien komen, toen had je immers de babyboom. En ik zeg u: Over 60 jaar krijg je ook zo’n periode. De Turkse en Marokkaanse burgers in dit land hebben veel meer kinderen dan de autochtone burgers. Tegen gemiddeld 1,5 kinderen per autochtoon kinderpaar, zijn er bij de allochtone bewoners gemiddeld 3, twee maal zoveel dus. Op die wijze sluipt ook langzaam de sharia het land in, mind my words.

  oosterwijck says:

  Ik hoor in alle reacties, hier neergeschreven, veel wijsheid en waarheden. Bij elkaar maakt dit één ding duidelijk: We worden massaal bedrogen door de politiek. Enerzijds zijn alle bevolkingsgroepen in protest, tegen onderbetaling en onderbezetting (denk aan de verpleging, de ouderenzorg, het onderwijs en de politie). En ook de boeren wordt het onmogelijk gemaakt, met steeds maar weer andere wetgeving en boetes. Anderzijds wordt woningbouw en wegtransport tegengehouden, door die leugenachtige CO2 maatregel. De bevolking is Groningen wordt als maar niet schadeloos gesteld, voor de aardbevingsschade. En de pensioneerden worden bestolen, met leugenachtige argumenten, dat de dekkingsgraad niet voldoende zou zijn. Terwijl de parlementariers, zowel in Europa als wel in Nederland een pensioen krijgen, waar niet of onvoldoende voor ingelegd is. Betaald uit Uw pensioeninleg. Terwijl U niet geindexceerd wordt, worden parlementaries wel geindexceerd. Er komen steeds meer van die opvreters in de politiek, die na een korte termijn vol leugens vervangen worden en met een dik pensioen een luxe en aangenaam leven leiden (van Uw pensioeninleg). Hoelang pikt de bevolking dit nog? Wanneer is het genoeg?