pensioenen

Verlaging van pensioenen ligt op de loer

De kans is erg groot dat verschillende grote pensioenfondsen in 2020 de pensioenen van hun deelnemers moeten verlagen. Dat komt omdat eind 2018 de onrust op de financiële markten over de hele wereld toeneemt, waardoor veel belegd geld verloren gaat. Om dit verschil recht te trekken moet 2019 een bijzonder goed jaar worden, maar de kans daarop is niet heel groot.

Lage dekkingsgraad

Onder meer PME en PMT, beide pensioenfondsen voor mensen die werkzaam zijn of zijn geweest binnen de metaalsector, staan er niet zo goed voor. Dit geldt ook voor het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Alle genoemde pensioenfondsen hebben momenteel een dekkingsraad die lager is dan het wettelijk minimum van 104 procent waardoor er dus feitelijk niet genoeg geld in kas is om alles te betalen. Bij PME is de actuele dekkingsgraad 96,7 procent, bij PMT 101,9 procent, bij ABP 97 procent en bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 97,5 procent. Als de dekkingsgraad 5 jaar op rij gemiddeld onder de 104 procent uitkomt, moeten de pensioenen worden verlaagd. Voor PME, PMT en ABP is dit een zeer plausibel scenario. Een financieel zeer goed 2019 is het enige wat het tij kan keren, maar het is niet heel waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Als de pensioenen daadwerkelijk worden verlaagd, is dat niet alleen slecht nieuws voor de gepensioneerden, maar ook voor werkenden. Zij bouwen minder pensioen op door de verlaging van de pensioenen, maar hebben wel het voordeel dat hun geld nog jaren belegd kan worden. Mensen die al met pensioen zijn, merken wel direct iets van de verlaging.

Reacties

Ouderenbond ANBO heeft al laten weten dat zij niet blij zijn met de waarschijnlijke verlaging van de pensioenen. De organisatie wil dat het kabinet gaat nadenken over de regels rondom pensioenkortingen en noemt het ‘belachelijk’ dat er gekort moet worden als de dekkingsgraad onder de 100 procent komt. Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB is het niet eens met de potentiële verlaging. Directeur Manon Vanderkaa: “Het kabinet moet nu met een handreiking komen om het overleg tussen werkgevers en werknemers vlot te trekken. Om zo samen tot een pensioenakkoord te komen dat weer ruimte biedt voor de broodnodige indexatie. Gepensioneerden leveren al dik 10 jaar in, daar moet een einde aan komen.” Zij laat weten dat minister Koolmees (Sociale Zaken) binnenkort met een plan komt over de pensioenen. “Vraag is of dit voldoende is voor onze leden, onder wie de onrust steeds verder toeneemt.”

 Regels over dekkingsgraad

Zoals al gezegd is 104 procent de wettelijk vastgesteld minimale dekkingsgraad voor pensioenfondsen. Een dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld er in kas is. Is de dekkingsgraad 100 procent? dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Er is dan echter niet genoeg geld om eventuele tegenvallers op te vangen of de pensioenuitkeringen in de toekomst te garanderen. Daarvoor moet de dekkingsgraad volgens de overheid minstens 120 procent zijn. Dit percentage wordt zelden bereikt, waardoor pensioenfondsen een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank. Hierin geven zij aan hoe zij denken de ‘veilige’ dekkingsgraad van 120 procent te behalen. De Nederlandsche Bank treedt vanuit de overheid op als toezichthouder op dit gebied.

(Bron: MAX Ombudsman, PME, PMT, De Nederlandsche Bank,NOS, ANP, archief)

Geef een antwoord

Reacties (7)

  oosterwijck says:

  De chantage met de verlaging van de pensioenen is louter bedoeld, om de zin van Rutte door te drijven, om een nieuw pensioensysteem in de voeren. Dit nieuwe pensioensysteem is alleen maar bedoeld om de pensioenen nóg meer te kunnen verlagen, als dat nu al plaatsvindt. Trap er niet in, Rutte en zijn criminele partij (VVD) is, met een beetje geluk, spoedig verdwenen en daarna krijgt de SP en Groen Links een kans om de loonslaven (werkende klasse) aan een beter inkomen te helpen. U kunt helpen door eens een keer daadwerkelijk te gaan stemmen (op de Socialisten).

  oosterwijck says:

  PS … Mijn pensioenfonds, PWRI, heeft medegedeeld, dat dit jaar de pensioenen iets verhoogd gaan worden. Niet veel, het betreft maar 0.3% maar toch.

  Hanneman says:

  Ik denk bij “op de loer liggen” aan iets kwalijks. Aan gevaar dat om de hoek is en ieder moment dreigt zichtbaar te worden, zich te manifesteren. Dat is hier duidelijk niet aan de orde. Verlaging van de pensioenen ligt niet op de loer. Verhoging van zorgpremie of de huur evenmin. Dat komt er gewoon overduidelijk áán. En daar is ook niets meer aan te doen. Gewoon een geplande operatie, een van de velen, uitgevoerd door dit kabinet waarvan de nummer één zegt dit land te willen leiden. En doodleuk roept dat hij dat blijft doen, ondanks de aanstaande verkiezingen. Dat laatste geloof ik eigenlijk niet meer zo. Met het in stelling brengen van Dijkhof, de uitlatingen van Kroes, het verdwijnen van serieuze vák-politici – en daarmee doel ik niet op Lubbers of Kok – lijkt het mij meer dat hij Europa wil leiden en dat het hier, in ons land, voor hem niet meer ambitieus of spannend genoeg is. Want die verkiezingen zijn al een gelopen koers. Nauwelijks of geen weer of tegenstand, eerder vooral mede. Want het zijn niet enkel de VVD kiezers die Nederland in de afgrond schuiven of eigenlijk al hebben geschoven. Wat dacht u van de D66 stemmer? Hoeveel duiten die al in de VVDZak hebben gedaan is niet meer te tellen. Vraag me wel eens af hoe Hans van Mierlo – vakpoliticus – naar de oplossing van zijn gedachtengoed zou kijken. Het zijn ook de stemmende Christenen die naast hun diepe geloof menen te moeten volharden in hun loyaliteit aan “Christelijke” politiek. Terwijl daar niks christelijks meer aan is. Christelijke politiek is niet van naasteliefde of rentmeesterschap. Christelijke politiek is verworden tot een club van omhooggevallen kerkgangers met iets te vaak hun smoel op het kijkglas. Met een air die lijkt te getuigen van dieper inzicht en integriteit en zelfs ’n beetje opleiding maar dat is niet zo. Christelijke politici zijn mooi inzetbaar als volgzaam coalitiegenoot en helpen zodoende de liberalen aan instrumenten om zeer onchristelijke zaken geregeld te krijgen. Milieu naar de ratsmodéé, sociale structuren om zeep. Ziekenhuizen dicht en beurzen léég. Kennis en onderwijs verkocht, cultuur verkwanseld. Zorg, veiligheid en rechtspraak op de schop. Vele duizenden woningen opgeruimd. En neemt u van mij maar aan dat men in de Haagse catacomben en situationrooms nog lang niet tevreden is. Er ligt nog iets van u in uw slaapkamerkast. U hebt mogelijk op de een of andere manier een bepaalde reserve. Kijk, dat wil men ook hebben. En als u ’t niet zelf komt brengen dan wordt u uiteindelijk wel gedwongen door beleid, bij voorbeeld een veel te laag pensioen of strafkorting op uw uitkering. Hoe smaakt dat nou? Zo’n eigen huis opeten? Hoe voelt dat nou, dat desastreuze nul op het rekest? Is het nou niet verschrikkelijk dat al die briljante kinderen gewoon niet meer deugdelijk worden opgeleid? Ik merk dat ik me langzaam, haast ongemerkt, instel op een derde-wereld oude dag. Als ik nu beelden uit Sudan of Aleppo zie denk ik, dat wacht ons ook. Niet meer enkel schulden en gebrek maar gewoon helemaal niets meer. En met de aanstaande stemmen op rechts zijn we al lekker onderweg. Als Trump mag, mag Dijkhof ook!

  oosterwijck says:

  Het “overduidelijk verlagen” van de pensioenen, kan nog teruggedraaid worden, naar “op de loer liggen”, als alle loonslaven eens een keer in opstand komen tegen deze diefstal. Neem eens een voorbeeld aan de scholieren in Belgie, die met 35.000 kinderen elke week door Brussel trekken totdat de Belgische regeringen (ik spreek in meervoud omdat Belgie maar liefst 5 regeringen kent, die parallel proberen de dienst uit te maken) zich duidelijk uitspreekt tegen het vernietigen van de planeet en maatregelen neemt om het klimaat te redden. Protesteer tegen dit corrupt beleid op het Malieveld en op de Binnenhof. En niet één keer met fluitjes en vlaggetjes van de vakbond, maar elke week totdat de pensioenen geindexeerd zijn met terugwerkende kracht van 10 jaar, ofwel minstens 15%. Waarom zijn Nederlanders altijd zo braaf en volgzaam?

  oosterwijck says:

  Nog een argument om Rutte de mond te snoeren is: In de tachtig en negentig is er 3x een greep gedaan, van tientallen miljarden, in de pensioenkas, onder het mom van afromen, omdat er veel te veel geld in de pensioenkas zat, dat nooit gebruikt hoefde worden voor uitbetaling van de pensioenen. Dat was dus een leugen. Nu kunnen de pensioenen niet geindexeerd worden omdat er te weinig in kas zou zitten (ook weer een leugen). Maar het lijkt mij niet meer dan normaal, als de regering het gestolen geld uit de jaren tachtig en negentig, nu terugstort. Dan is er geen pensioentekort en kunnen de pensioenen gewoon geindexeerd worden. Zo strepen we twee leugens tegen elkaar weg.

  oosterwijck says:

  De grote pensioenleugen; er dreigen helemaal geen tekorten.
  Het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid een greep doet in pensioenkassen.
  De Nederlandse pensioenfondsen hebben niet genoeg geld meer in kas om aan hun huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de laatste 12 maanden, is onder de 100 procent gedoken, meldt De Nederlandsche Bank, op 26 juli 2016.
  Zucht! De laatste jaren gaat er bijna geen maand voorbij of de onheilstijdingen over de pensioenen vliegen je om de oren. Is het niet De Nederlandsche Bank, dan wel de politiek of de directies van de pensioenfondsen, waarbij opvalt dat de bestuursvoorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool wel erg vaak aan het woord komt, maar daarover straks meer.

  Dreigende pensioentekorten worden niet onderbouwd
  Wat in die pensioenoekazes opvalt is dat er nooit fatsoenlijk onderbouwd wordt waarom er pensioentekorten zullen optreden. Het blijft bij algemeenheden zoals: de dekkingsgraad is te laag, er is straks te weinig geld in kas om de pensioenen te betalen, het pensioen van jongeren komt in gevaar, meer vergrijzing en minder vergroening enz.

  Ik volg de pensioenontwikkelingen al jaren en nog geen enkele keer heb ik een begrijpelijk rekenmodel gezien waaruit zou blijken dat er pensioentekorten dreigen. Schijnbaar vraagt daar ook niemand naar. De media nemen braaf de persberichten over zonder naar de achterliggende feiten te vragen. Zelfs al haalt het onderwerp een actualiteitenrubriek dan komen de ‘experts’ niet verder dan bovengenoemde algemeenheden. Vervolgens vragen journalisten niet door. Omroep Max besteedde in ieder geval met het programma Zwarte Zwanen aandacht aan de dubieuze rol van de financiële adviseurs (Goldman-Sachs en Blackrock), maar een totaal plaatje over mogelijke pensioentekorten heb ik ook daar gemist. Zal ik dan maar een poging wagen?

  Enorme vermogensgroei pensioenfondsen
  Wie aandachtig naar het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen kijkt ziet een merkwaardige ontwikkeling. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. In 2003 waren er 2,1 miljoen gepensioneerden en waren de dekkingsgraden rond de 140 procent. In 2013, was de pensioenreserve gestegen tot ruim 1.100 miljard euro, ondanks de crisis. Dat is dus meer dan een verdubbeling in tien jaar tijd! Op dit moment is de pensioenreserve gestegen naar 1.450 miljard euro. Een toename van 350 miljard in drie jaar. Dat is een stijging van bijna 32 procent! Het gemiddelde rendement over de afgelopen 13 jaar was 15 procent! U leest het goed. Gemiddeld 15 procent per jaar, tussen 2003 en 2016. En tussen 2013 en 2016 was het rendement nog altijd 10,6 procent per jaar. Tóch is er sinds 2008 plotseling sprake van onvoldoende dekkingsgraden en zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd. Sterker, ze zijn gekort, met als excuses de crisis.

  Demografische ontwikkelingen waren in 2003 bekend
  Wat is er tussen 2003 en 2016 gebeurd wat we in 2003 nog niet wisten? De financiële crisis, inderdaad. Maar alle toekomstige demografische ontwikkelingen waren toen ook al bekend. Het is dus raar om de dreigende pensioentekorten op te hangen aan de toenemende vergrijzing. Want met die kennis werd in 2003 met ‘slechts’ 490 miljard in kas gewoon geïndexeerd. Nu, in 2016 hebben we bijna drie keer zoveel aan pensioenreserves als in 2003 en wordt er al acht jaar niet meer geïndexeerd.

  Pensioenfondsen zijn schathemeltje rijk
  Op dit moment zijn er 3,1 miljoen gepensioneerden. Over 25 jaar, in 2041, zullen dat er 4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug. De pensioenuitgaven per jaar zijn 30 miljard euro. Het bedrag aan pensioenpremies is ongeveer hetzelfde, ook 30 miljard euro. Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1.450 miljard euro en een gemiddeld beleggingsrendement van 4 procent per jaar, dan levert dat in 25 jaar een aanwas van de pensioenreserve op van eveneens 1.450 miljard euro, plus 750 miljard aan premieafdrachten. Dat is samen 2.200 miljard aan totale inkomsten tot en met 2041.
  De totale pensioenreserve zou dan, samen met de huidige 1.450 miljard, ruim 3.650 miljard euro zijn in 2041. Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2016 en 2041 zal 3,8 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.500 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is in 25 jaar 1.000 miljard euro aan pensioenuitgaven. Trekken we die 1.000 miljard af van die 3.650 dan blijft er 2.650 miljard euro over aan pensioenreserves in 2041. Ondanks dat de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, krijgen we dat geld nooit op! Niets, maar dan ook niets staat indexering van de huidige pensioenen in de weg. Integendeel.
  Om te illustreren hoeveel geld die pot van 2.650 miljard euro, in 2041 is: de dan 4,7 miljoen gepensioneerden zouden met een totale pensioenuitkering van 49,3 miljard euro per jaar van die 2.650 miljard euro 53,7 jaar pensioen kunnen genieten. Dan pas zou die pot leeg zijn, wat natuurlijk nooit gebeurd. Dus stop met de fabeltjes dat er voor toekomstige gepensioneerden geen geld zou zijn. Die 2.650 euro hoeft daar immers niet eens voor gebruikt te worden. Uit de rendementen en premie-inkomsten kunnen de pensioenverplichtingen makkelijk betaald worden, zelfs gecorrigeerd voor inflatie. Geld genoeg over voor indexaties.
  Schaf die hele rekenrente maar af.

  Het stokpaardje en argument voor de zogenaamde dreigende pensioentekorten is de lage rekenrente. Maar, laten we ophouden om in een omgekeerde schijnzekerheid te leven. De Europese Centrale Bank heeft sinds 2008 de rente verlaagd van 4,65 procent naar nul procent. In die acht jaar tijd zijn overheden en de financiële markten verslaafd geraakt aan de lage rente. Zelfs het gerucht alleen al van een minimale stijging van de rente met 0,2 procent zorgt voor paniek op de beurzen. Maar ook overheden, vooral in de zuidelijke landen, moeten er niet aan denken dat de rente ooit weer gaat stijgen.

  Stop dan ook met die rekenrente voor pensioenen, maar reken met het werkelijke rendement op de pensioenbeleggingen. Rente is passé. Tekenend voor die langdurige verwachte lage rente zijn trouwens de super lage hypotheekrentes die nu al voor 30 jaar vastgelegd worden. Banken zijn echt niet gek. Dus vergeet die hele maatgevende rekenrente voor pensioenen. Het is een drogreden om de mensen zand in de ogen te strooien. Het daadwerkelijke rendement, daar draait het om, en dat is zonder meer solide. Die groei van 490 miljard, in 2003 naar 1.450 miljard euro, in 2016 heeft dat immers bewezen.
  Pensioenreserves worden nationale stroppenpot
  Wat zouden de beweegredenen kunnen zijn om de bevolking, tegen alle logische ontwikkelingen in, wijs te maken dat er pensioentekorten dreigen? Een pensioenreserve van 1.450 miljard, in 2016 en een te verwachten 2.650 miljard euro, in het jaar 2041, zijn gigantisch bedragen. Het lijkt er sterk op dat de overheid, onder de bezielende leiding van Brussel, bezig is een nationale stroppenpot te creëren voor toekomstige overheidstekorten. Denk aan het einde van de aardgasinkomsten. Denk ook aan al die flexwerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers die niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Of wat te denken van een Europees pensioensysteem waar Nederland aan zou moeten bijdragen? We leven immers al in een transferunie en het einde daarvan is nog niet in zicht.
  Ex-euro parlementariër Wortmann-Kool bestuursvoorzitter ABP.

  Bovengenoemde theorie is niet zomaar een verzinsel wanneer je kijkt naar de bestuursvoorzitter van het grootste Nederlandse pensioenfonds het ABP. We hebben het over mevrouw Corien Wortmann-Kool. Zij was voor het CDA van 2004 tot 2014 lid van het Europese Parlement. In die hoedanigheid was ze nauw betrokken bij de totstandkoming van wetgeving voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, hedgefondsen en de Europese toezichthouders. Dat deze mevrouw bestuursvoorzitter is van het ABP geeft te denken. Evenzo haar onheilstijdingen over pensioentekorten, zonder ook maar ooit iets met concrete cijfers te onderbouwen. Heeft mevrouw Wortmann-Kool een dubbele agenda?

  Overheid deed eerder greep in de pensioenkas
  Daarbij, was het niet haar partijgenoot ex-premier Ruud Lubbers (CDA) die in de jaren negentig een stevige greep in de pensioenkas deed, à raison van 30 miljard, om het overheidstekort aan te vullen, zonder het ooit terug te storten? Zo gek is die gedachte over een nationale stroppenpot dus niet. Maar het zou wel een ordinaire diefstal zijn, met als slachtoffer de pensioendeelnemers.

  Dan heb ik ook nog positief nieuws.
  Deutsche Rentenversicherung laat weten dat Duitse pensioenen, met 4,2 % is verhoogd worden! Ra, ra hoe kan dat, mevrouw Wortmann-Kool? Zijn wij in Nederland dan zo armlastig geworden? Hebben ze in Duitsland misschien andere rekenrentes?

  Stop met die onzin en kom, samen met alle andere pensioenfondsen in opstand tegen de dwingelandij, van De Nederlandsche Bank, politiek Den Haag en Brussel. Eis dat er met zuivere rendementen gerekend wordt en niet langer met gefingeerde failliete rekenrentes. U en uw collega’s zitten er voor de belangen van de pensioendeelnemers, niet voor de politiek, niet voor de financiële markten… en ook niet voor de toezichthouders.

  Pensioen is uitgesteld loon waarvoor betaald is. Het is eigendom van de pensioendeelnemers. Daar hebben anderen vanaf te blijven. De greep van Lubbers, was dan ook diefstal, van 30 miljard (30.000.000.000 euro). Daarmee hadden 30 duizend gezinnen, miljonair gemaakt kunnen worden. Een mega diefstal dus.

  oosterwijck says:

  Koolmees is van plan om de pensioenhervormingen door te zetten.

  Hij hoopt op een akkoord met de polder, maar hij schrijft in zijn Kamerbrief nergens dat hij daarop zal wachten.

  Elzinga is zeer teleurgesteld dat er geen enkele handreiking in de brief staat om mensen met een zwaar beroep tegemoet te komen. „De honderdduizenden mensen met zwaar werk en die niet weten hoe ze gezond de eindstreep moeten halen, zoeken in deze brief vergeefs naar oplossingen om eerder te stoppen met werken.”

  Pensioenkorting
  Ook de dreigende pensioenkortingen bij vier van de vijf grootste fondsen blijven boven de markt hangen. „Koolmees rept wel van die pensioenkortingen, maar zegt dan vooral dat hij er niks aan kan doen.”
  De minister gaat een reeks pensioenhervormingen voorbereiden. Daarvoor belooft hij de Tweede Kamer in de komende tijd met wetgeving te komen. Koolmees ’zoekt hierbij nadrukkelijk het gesprek met sociale partners’, zo schrijft hij.

  Ernstige zorgen
  De FNV ziet wel dat Koolmees graag een pensioenakkoord wil, maar nergens in de brief staat dat alle veranderingen niet doorgaan zonder zo’n deal. „Dat baart mij ernstige zorgen”, aldus bestuurder Elzinga.
  Onderdeel van de plannen is dat het straks mogelijk moet worden dat maximaal 10% van het pensioen cash wordt uitbetaald op het moment van pensionering. De FNV is zeer terughoudend hierover. „Dit is een stap op weg naar uithollen van de collectieve regeling. Dit kan alleen als onderdeel van een evenwichtig pakket, niet om als los element eruit te halen”, zegt Elsinga.

  Actie
  In de brief wordt de weg geopend voor persoonlijke pensioenpotjes bij grote sectorale pensioenfondsen. „Toch weer die potjes”, verzucht de FNV’er. De vakbond heeft hier grote bezwaren tegen omdat individuele potjes gemiddeld tot een lager pensioen zouden leiden dan een collectief systeem. „Alle lessen die we hebben geleerd tijdens de pensioenonderhandelingen worden hiermee overboord gegooid.”

  „Koolmees is bezig met terugonderhandelen en voert alleen elementen in, die het kabinet wil”, stelt de FNV. „Alles wat geld kost, negeert hij. Ik zie hierin geen enkele handreiking om weer te gaan onderhandelen. Dit betekent voor ons maar één ding: actie.”