Uitkering

Is angst voor korten op uitkering terecht?

“We zijn mantelzorgers voor een zieke vrouw. Ze heeft ons gevraagd naar haar financiën te kijken. Ze is arbeidsongeschikt, krijgt aanvullende bijstand en heeft een aftrekpost voor ziektekosten. Nu is ze bang dat ze daardoor gekort wordt op haar uitkeringen. Klopt dat?”J. Baerveldt

Als je door aftrekposten geld terugkrijgt van de Belastingdienst, hoef je daar niet opnieuw belasting over te betalen. Het geld dat je terugkrijgt is juist om het bedrag dat je te veel aan belasting betaalt, te compenseren. Het zijn zelf betaalde ziektekosten, die de zorgverzekering daarna niet vergoedt. Deze mevrouw heeft een WIA-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Maar die uitkering is kennelijk niet hoog genoeg om van te leven. In zo’n geval kan de gemeente bijspringen met een aanvullende bijstandsuitkering. Sommige gemeentes controleren regelmatig of mensen nog wel recht op zo’n aanvulling hebben. Daarbij kijken ze natuurlijk ook naar de hoeveelheid spaargeld die deze mensen hebben. Komt dat bedrag op de peildatum ruim boven de 6.000 euro, dan kan de uitkering gestopt worden. Zo’n controle gebeurt meestal niet individueel, maar in de hele gemeente.

Bron: MAX Magazine- editie 7, 2018.

Geef een reactie