AOW

Waarom krijgt mijn vrouw geen volle AOW?

‘Mijn partner heeft 43 jaar gewerkt en AOW-premie betaald. Van die 43 jaar heeft ze een paar jaar in Duitsland gewoond. Nu wordt haar AOW in Nederland gekort, met € 15,15 per maand. Niet veel, maar wel oneerlijk. Hoe veel vrouwen hebben zelden premie betaald, maar krijgen toch een uitkering van honderd procent?’E. Mulder

Je bouwt in de 50 jaar voor je pensioen elk jaar 2 procent AOW op. Voorwaarde is niet dat je werkt en premie betaalt, maar dat je in Nederland woont. Ik begrijp uw gedachte goed. Uw vrouw heeft veertig jaar premie betaald en wordt gekort; iemand anders die nooit heeft gewerkt maar wel in Nederland woonde, krijgt het volle pond. Het parlement heeft indertijd voor deze opbouw gekozen om juist vrouwen te beschermen. Die zorgden vroeger vaak voor het gezin. Als ze door overlijden of scheiden alleen komen te staan, zouden ze zonder AOW tot grote armoede vervallen. Het is dus vooral een sociale oplossing. Bij het aanvullende pensioen is het aantal premies wel degelijk gekoppeld aan de hoogte van de uitkering. Wat dat betreft heeft uw vrouw met de opbouw van 43 jaar ongetwijfeld niets te klagen.

Bron: MAX Magazine – editie 18.

Geef een reactie