Uitkering

Kan ik afzien van mijn werkloosheidsuitkering?

“Ik ben in 2016 na 35 jaar ontslagen. Gelukkig heb ik nu weer een vaste aanstelling en dat terwijl ik 57 jaar ben! Ik heb bij m‘n ontslag een mooie ontslagvergoeding gekregen. Maar ik verdien minder dan vroeger, waardoor ik nog recht heb op een aanvullende WW. Ik voel me daar een beetje ongelukkig bij, ik heb het geld niet nodig. Kan ik er ook van afzien?”–  Mevrouw R. Garschagen

Iedereen denkt natuurlijk dat je met één telefoontje af kan zien van een uitkering. Maar zo eenvoudig is dat niet. De overheid gaat ervanuit dat mensen die recht hebben op WW, dat geld ook nodig hebben. Maar sinds april van dit jaar hebben mensen met een aanvullende WW zoals u, meer vrijheid. Deze werknemers hebben een baan geaccepteerd die flink minder betaalt dan de WW die ze hadden. Een WW-uitkering is vaak 70 procent van het eerder verdiende salaris, met een bepaald maximum. Om nou te voorkomen dat werklozen dit soort banen niet accepteren, is deze aanvulling ingevoerd. Maar u mag er tegenwoordig dus van afzien, omdat u zich er niet gemakkelijk bij voelt. U heeft ook nog een paar voordeeltjes: u hoeft niet meer te solliciteren en uw recht op WW schuift op. Mocht u toch weer werkloos worden, dan kunt u weer een beroep op het UWV doen.

Bron: MAX Magazine- editie 51, 2018. 

Geef een reactie