ouderen

‘Stel minister voor ouderen aan’

Een minister speciaal voor ouderen: volgens Patiëntenfederatie Nederland is hier dringend behoefte aan. Het feit dat de overheid wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, heeft deze wens aangewakkerd.

Weg bij Volksgezondheid

Op dit moment valt alles wat met de ouderenzorg te maken heeft onder het ministerie van Volksgezondheid. De Patiëntenfederatie Nederland, die spreekt namens een tiental zorgorganisaties, vindt dat de verantwoordelijkheid ergens anders naartoe moet. “Terwijl het ministerie van Volksgezondheid nu veel geld beschikbaar stelt voor verpleegzorg, vragen de organisaties aandacht voor de problemen die zich voordoen bij thuiswonende ouderen”, motiveren zij hun standpunt.

Meer maatwerk

Volgens de patiëntenvereniging sluit bijvoorbeeld de woonsituatie van veel ouderen niet aan op hun eigenlijke behoeftes. Denk hierbij aan huizen met onhandige drempels en een douche met een te hoge instap. Ook wordt er volgens de federatie te veel vanuit gegaan dat het sociale netwerk van een oudere een deel van de zorg op zich neemt, terwijl dit in werkelijkheid soms absoluut niet mogelijk is. Meer maatwerk is daarom gewenst. Dit is volgens de organisaties onder andere te bereiken door een minister aan te stellen die de portefeuille ‘ouderen en maatschappij’ krijgt. Of deze er ook werkelijk gaat komen, is een tweede.

Waardig ouderen worden

Het is niet de eerste keer dat de wens tot het benoemen van een speciale minister voor ouderen wordt uitgesproken. In 2016 pleit MAX samen met een aantal andere organisaties in het manifest Waardig ouder worden voor het aanstellen van een bewindspersoon die zich inzet voor ouderenwelzijn. Dit manifest is massaal ondertekend en krijgt ook brede politieke steun, bijvoorbeeld van mede-initiatiefnemer ChristenUnie en D66-lijsttrekker Alexander Pechtold. Lees hier meer over het manifest. Ondertekenen kan overigens nog steeds; dat kunt u doen via de website van Waardig ouder worden.

(Bron: website patiëntenfederatie nederland, website manifest waardig ouder worden)

Geef een reactie

Reacties (5)

  oosterwijck says:

  Een logische conclusie. .. Na de ouderenpartij nu ook een ouderen ministerie. De ouderen zullen de komende jaren op één na de grootste bevolkingsgroep vormen, na de nieuwe Nederlanders.

  Hanneman says:

  De zoveelste oproep tot fatsoen, u mag ook zeggen zoveelste noodklok die wordt geluidt. We hebben er inmiddels een aardig uitgebreid carrillon aan. Kortgezegd; Hij of zij komt er niet, zo’n minister die zich voor de belangen van ouderen gaat inzetten. Eigenlijk hebben we al een minister die dat hoort te doen. Maar tot niemands verbazing bepaald zij haar beleid op grond van wat van haar door de zorgverzekeraars en andere partijen in de zorgindustrie wordt verwacht. En dat doet ze met verve. Ambulances gaan binnen afzienbare tijd met een meter rijden. U mag er dan pas uit als de rit is betaald. Jawel, u kunt ook pinnen. In navolging van Ab Klink zal ook zij vinden dat hier en daar de zorg overbodig is en dat een deel van de taken van ziekenhuispersoneel kan worden overgeheveld naar de huisarts of wijkverpleging. Daarvan bloeit de zorg weer op. Alles wordt dan hemels, briljant en nog goedkoper ook. U kunt dit een ietwat sombere kijk op de zaken noemen maar over een tijdje blijk ik profetisch. Zeker nu de heer Zalm een kabinet in elkaar schroeft waarvan we weten wie de deelnemers zullen zijn en dat is allemaal niet al te best. Catastrofaal voor de samenleving zoals deze zo’n vijftig jaar geleden was. Zal niet zeggen dat destijds alles in orde was. Evenmin de kennis van nu minder. Maar de sociale componenten zijn verdwenen, de solidariteit onder allen die met de zorg van doen hebben of te maken krijgen is helemaal weggeVVD’t en opgeD66’t. Met goedvinden van iedereen die na de zeventiger jaren is geboren omdat deze politiek en de sociaal maatschappelijke gevolgen daarvan als “normaal” zullen worden gezien,men weet niet beter. De tijden voor de oorlog waren niet best. De oorlog verschrikkelijk. Daarna was het eventjes beter maar we streven al tientallen jaren af op opnieuw niet best. Met Trump als lichtend voorbeeld zullen politici steeds brutaler, grover worden en de kosten zijn voor u. Mij. Vrienden zeggen dat ik moed moet houden en dat het tij ooit zal keren. Jaja! Nou ja. Dag Vader en dag Moeder, Dag zuster Ursula, ik zie t hier niet zitten…

  Veder says:

  Ouderen die zich niet meer zo gemakkelijk redden moeten ook op zichzelf blijven wonen? Ik ben nog niet zo gek oud, maar ik zou meer in een woongroep met meer gelijkgestemden en met een eigen optrekje willen wonen dan alleen. Het valt me nu al best zwaar en zo heel erg oud ben ik toch nog niet. Vroeger was er voor mensen die het moeilijk hebben meer opvang, een tehuis of een klooster waar je een tijd kon vertoeven. Bestaat er nog zoiets? En waarom moet er altijd een indicatie bij? Al die administratieve rompslomp maakt mensen ook al ziek, zeker als het allemaal digitaal ook nog moet. Wie wordt daar niet dood- en doodmoe van?

   Hanneman says:

   Ouderen die zichzelf niet zo goed meer kunnen redden of zoals in dit verhaal een nog niet zo heel oude oudere zouden prima in een woongroep passen. Het lijkt me geen goed plan om een woongroep van enkel ouderen te hebben. Maar het je willen “verenigen” met gelijkgestemden is een heel menselijke wens. Alleen is het met woongroepen zo gesteld dat daar weinig goede van zijn en het is reuze moeilijk om er een te beginnen. Mij lijkt het, als alleenstaande, ook wel een aantrekkelijk idee alleen… er is weinig mogelijk door het gedoe met inkomens uit werk, toeslagen voor huur en zorg. Mensen die samen willen wonen krijgen te maken met heel veel dichte deuren. Woongroepen lijken alleen te kunnen bestaan voor mensen die de toeslagen weg kunnen wuiven en zelf alle kosten betalen. En dat is zonde want het zou voor veel alleenstaanden en/of ouderen veel leefproblemen oplossen. Situaties als kloosters of andere oorden waar eenzamen of anderszins gezelschapbehoevenden konden vertoeven zijn er niet meer. Er zullen best opties zijn voor mensen met geld zat maar voor de meesten onder ons dus niet. En we zitten nu eenmaal met een politiek klimaat dat mensen niet toestaat creatief te leven. Jammer, Veder. Want het zou heel mooi kunnen zijn, digitaal geindiceerd of niet. En ja, er zijn héél veel zaken waar je dood, doodmoe van kan worden. En da’s voor heel veel mensen, net als voor u heel erg vervelend.

  oosterwijck says:

  De minister die nu “Ouderenzorg” in zijn/haar taken heeft, is ook weer een voorbeeld van een nitwit, die zaken regelt, zonder enige kennis van zaken. … Hoe lang heeft het geduurd, voordat de afhankelijken van “Mantelzorgers”, niet meer gekort worden op hun inkomen. Enerzijds stimuleerde deze onwetende minister, de zelfredzaamheid en de burenhulp. Anderzijds werden ouderen gekort, als er een buur, een vriend of familielid voor hen zorgde. Kort gezegd komt het hier op neer: als je als oudere géén gebruik maakte van professionele hulp, maar een vriend of familielid voor liet zorgen, kreeg je te maken met, korten op je inkomen (pensioen of invaliditeit uitkering). Welke gek haalt dit in zijn hoofd? … Het heeft jaren geduurd voor deze nitwit minister begreep, na lang en intensief aandringen van deskundigen, dat je zelfredzaamheid niet kunt stimuleren, door het te bestraffen met een korting op je uitkering.

  De achterliggende reden was: dat elke gelegenheid aangegrepen wordt om de bevolking te korten op hun inkomen. In VVD kringen, heerst een panische angst, voor welzijn van (ex)loonslaven, die de maand zorgeloos doorkomen. In VVD kringen mogen alleen uitverkorenen, zorgeloos leven. De loonslaven moet je kort houden, anders fietsen ze alleen rond met hun E-bike op de Veluwe om de terrasjes te bevolken en daar limonade met een taartje eten. Die volle terrasjes zijn niet leuk voor de uitverkorenen, die moeten dan te lang wachten, voordat ze bediend worden door een (jongere) loonslaaf.