Duur 06:03
Gepubliceerd op 12 februari 2018

Manifest waardig ouder worden op lokaal niveau

Eén jaar geleden omarmt toenmalig staatssecretaris Van Rijn het manifest Waardig ouder worden. Het doel is dat een volgend kabinet zich serieus inzet voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Inmiddels liggen er landelijke plannen om dit te realiseren, en ook lokaal wordt er aan de weg getimmerd. 

Geld voor manifest Waardig ouder worden

Na lange onderhandelingen, presenteren de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in oktober 2017 het nieuwe regeringsakkoord. In dit akkoord valt onder andere te lezen dat er 180 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de realisatie van het manifest Waardig ouder worden. Dit manifest, waarvan ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers mede-initiatiefnemer is, bevat een aantal punten die ervoor moeten zorgen dat ouderen een betere kwaliteit van leven krijgen en hun leven minder snel als voltooid zien. Zo stelt het manifest dat de crisisopvang voor ouderen beter moet, net als de palliatieve zorg. Daarnaast is het volgens Segers erg belangrijk dat er aangepaste woonvormen komen die bij de wensen en behoeften van de ouderen passen.

Lokale initiatieven

Met het geld dat het kabinet beschikbaar stelt, kunnen dit soort zaken verbeterd worden, maar volgens Segers moeten er ook dingen veranderen op lokaal niveau. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de deur roept Segers de 170 lijsttrekkers van de lokale ChristenUnie-fracties op plannen te ontwikkelen die ouderen in hun eigen omgeving een zinvoller bestaan geven.

AutoMaatje

In een interview met NRC Handelsblad geeft Segers al een voorbeeld van een lokaal initiatief dat de levenskwaliteit van ouderen bevordert: AutoMaatje. AutoMaatje is een autodienst waar vrijwilligers aan zijn verbonden die minder mobiele ouderen tegen een kleine vergoeding (0,30 cent per kilometer) ergens heen kunnen rijden. Zodoende kunnen zij toch naar verjaardagen, op visite of zelfstandig naar een doktersafspraak. Inmiddels hebben 30 Nederlandse gemeenten een AutoMaatjes-dienst en zijn meerdere bezig met het opzetten van een AutoMaatjes-netwerk.

Interesse in AutoMaatje?

Heeft u interesse om zelf chauffeur te worden? Dat kan. U kunt uw wens neerleggen bij de welzijnsorganisatie in uw buurt en zij kunnen u voorzien van meer informatie. Let op! U moet jonger dan 75 jaar zijn en uw auto moet APK-gekeurd zij. Woont u in een gemeente waar AutoMaatje actief is en wilt u graag gebruikmaken van deze dienst? Neem dan contact op met uw gemeente. Zij weten bij wie u moet zijn.

Tijd voor MAX

Gert-Jan Segers is op 12 februari 2018 te gast bij Tijd voor MAX en vertelt daar over het manifest waardig Ouder worden en AutoMaatje.

(Bron: NRC Handelsblad, ANWB)

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer