Duur 00:20
Gepubliceerd op 17 februari 2017

Onderteken manifest ‘Waardig ouder worden’

In een breed gedragen manifest pleiten diverse politieke partijen, maatschappelijke organisaties, omroepen en een groot aantal bekende Nederlanders voor een aantal actiepunten, waardoor het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen. In het manifest pleiten deze partners onder meer voor een minister voor ouderenbeleid, een actieprogramma voor de herwaardering van ouderdom, meer ondersteuning voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan. Vanaf vandaag kan iedereen op www.waardigouderworden.nl het manifest ondertekenen.

Partijleider Gert-Jan Segers (ChristenUnie), omroepdirecteur Jan Slagter (MAX) en directeur van de ouderenbonden Manon Vanderkaa (KBO-PCOB) namen in november 2016 het initiatief voor de samenwerking. Aanleiding was de discussie over ‘voltooid leven’. Volgens de deelnemende partners moet éérst werk worden gemaakt van het voorkómen van voltooid leven, voor de discussie over voltooid leven kan worden gevoerd.

Politiek

ChristenUnie, SP en CDA nodigen de komende tijd andere politieke partijen uit om zich óók aan te sluiten bij het manifest. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Over de plannen rond ‘voltooid leven’ zullen de meningen blijven verschillen. Maar waar we elkaar politiek en maatschappelijk wel zouden kunnen vinden, is in een inzet voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Met een gezamenlijke agenda voor ‘Waardig ouder worden’ kunnen we daar werk van maken.”

Mona Keijzer (CDA): “Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem. Daarnaast raken, door alle hervormingen, familie en mantelzorgers overbelast. We moeten hier samen met elkaar iets doen. Het CDA wil daarom met al deze partijen en organisaties stappen zetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.”

SP-Kamerlid Renske Leijten: “De laatste jaren is in alle rust genieten van je oudedag voor steeds meer ouderen uit zicht geraakt. Ouderen voelen zich soms afgeschreven. Daarom kiest de SP vol voor goede zorg en begeleiding waar nodig , en een plek voor ouderen midden in onze samenleving.”

Initiatief

De ChristenUnie, KBO-PCOB en Omroep MAX zijn initiatiefnemers van het manifest Waardig ouder worden. Zij benadrukken het belang van de plannen in het manifest. Vanderkaa (KBO-PCOB): “Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt de komende jaren toe. Daarom is het van wezenlijk belang dat er een coördinerend bewindspersoon ouderenbeleid komt die zaken als werk, wonen en zorg integraal bekijkt en de herwaardering voor ouderdom op de kaart zet.”

Jan Slagter (Omroep MAX): “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.” Over de steun voor het manifest schreef Jan Slagter op MAX Vandaag de column De juiste volgorde.

Meer steun

Behalve maatschappelijke organisaties als Stichting Present en Coalitie Erbij, zorginstellingen en beroepsorganisaties heeft ook een groot aantal bekende Nederlanders steun uitgesproken voor het manifest. Onder hen zijn onder meer Willeke Alberti, Bart Chabot, Jack van Gelder, Dolf Jansen, Martine van Os, Huub Stapel en Peter van Uhm. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers, die met een eigen manifest al eens aandacht vroegen voor de ouderenzorg ondersteunen Waardig ouder worden.

Via www.waardigouderworden.nl kan iedereen het manifest ondertekenen. Op deze site staat tevens een overzicht van alle deelnemende partijen.

Geef een reactie

Reacties (11)

 1. Hanneman says:

  Lieve help, alweer een signaal uit de samenleving. En wat voor signaal. Een door tal van opmerkelijke personen, partijen en organisaties geschreven manifest met ruimte voor mij om te onderschrijven. Vol met juiste constateringen en aanbevelingen. Maar zo wij allemaal weten gaat dit geen zier helpen. Het zal gaan zoals het ging met even zo zuivere roepen om fatsoen en rechtvaardigheid die dit manifest voorgingen. Wie weet sleept Jan met zijn kompanen in deze nog een mooie prijs in de wacht maar dat is het dan. Moet almaar denken aan de beroemde foto van Theo Mijer, u weet wel, die waarop de heren van Agt en Wiegel met een goed glas wijn informeel de lijnen van de te volgen politiek uitzetten. Ik denk dat dit soort foto’s vandaag de dag in Den Haag regelmatig gemaakt kunnen worden. Want alle manifesten, demonstraties, kijkglasprogramma’s ten spijt gaan dit soort vormen van besturen gewoon door. Gevestigde politiek éérst. Dus is strakjes de VVD wéér aan zet. De partij die zo uitbundig roept dat de huren en premies weer zakken, huizen worden gebouwd, de politie efficienter werkt, de werkeloosheid spectaculair daalt, de zorg eindelijk de goede weg is ingeslagen, de SP eigenlijk een economisch terroristische groepering is, we er allemaal vele euro’s “bij zullen krijgen”, dat het met de schade aan het milieu best meevalt dus op naar de 140 per uur en aan de kust moet eigenlijk vrijelijk door de grote projectontwikkelaars kunnen worden gebouwd. En we genieten de beste zorg ter wereld. Het is niet te snappen maar ik voorzie dat deze elitaire gangsterclub straks, de verkiezingen winnend of niet, opniéuw zal aantreden. Zonder van de Steur, die nu ergens burgermeester zal worden of bestuursvoorzitter of zoiets, maar met nieuwe smoelen, met dezelfde brutale ásocialiteit en het zelfde type bestuurders en mismedemensen. En dan komt er in de toekomst iets als de “Schippersdeal” – iets van geheime sloopafspraken met grote bouwondernemingen inzake verdwenen bejaardenhuizen – of wat dacht u van een “Kampaffaire” aangaande ongepaste geheimhouding van feiten over de gevolgen van gaswinning in Groningen? Geeft allemaal niks. Deze nog “te vallen” bewindslieden krijgen dan een commisariaat of iets anders met een tonnensalaris en onderwijl graait de rest lustig verder, gaat de neo-liberale wals gewoon dóór met het slopen van Nederland want met een beetje liberale fantasie is er nog een boél te halen. Niet alleen géld. Referenda kunnen nog worden afgeschaft, ontslagrecht moet nog op de schop, publieke televisie is helemaal geen múst have, medezeggenschapsraden voor patienten kunnen overbodig worden verklaard, studieregelingen voor krappe beurzen dienen nog verder te worden ingeperkt, pensioenleeftijd kan best naar 70 en ook dié lijst is heel erg lang te maken. De VVD en de door haar medestanders -VVD66, CVVDA, PVVDA om er een paar te noemen- bedreven politiek is vergelijkbaar met het handelen van grote chemische bedrijven die tientallen jaren kunnen aandonderen met gezondheid en milieu om vervolgens in een slecht bekeken documentaire als “fout” door de mand te vallen. Hun slachtoffers en de door hen aangerichte schade zijn dan al lang geen issue meer want er zal sprake zijn van “verjaring” en “getekende geheimhoudingsverklaringen” die alle gevolgen voor de ondernemingen en hun leidinggevenden teniet doen. Toch te walgelijk voor woorden? Voor nu? Manifest toch maar ondertekenen. Voor straks; tot heil van uw klein en achterkleinkinderen en daarvan weer de kinderen én die van hun…..als we ze écht een leefbare, sociale,solidaire en vooral rechtvaardige samenleving gunnen… nou ja…….

  1. trudycon says:

   U schrijft werkelijk precies wat ik zelf ook vind… Juist iemand als u zou in de politiek moeten zitten!

 2. dhjkm says:

  Op zich een loffelijk initiatief, maar ik ben van mening dat bij waardig ouder worden ook de mogelijkheid hoort
  om te kiezen voor het beëindigen van je leven wanneer je dat als voltooid beschouwd.

 3. Amicazorg says:

  Het gaat flink mis in onze samenleving. In dat woord schuilt het probleem “samen+leven”. Een dergelijk manifest is louter een uiting door en van mensen die er ook niet meer uitkomen. Ook dat begrijp ik wel. Goed bedoelende politici en verankerde ouderenbonden die denken een brede steun te gaan krijgen.
  Zo fout allemaal. Heeft u ooit een sociaal-geïsoleerde eenzame medemens getroffen? Waarschijnlijk niet?!
  Daarin schuilen zoveel misstanden en onbegrip vanuit onze maatschappij. Dit betreft een hele grote groep medemensen die niet zitten te wachten op een manifest. Geldt ook voor andere eenzame mensen. Zoiets kun je oplossen door van dichtbij er wat aan te doen. Niet populistisch, juist voor de verkiezingen zoiets organiseren. Lijkt op de PVV van een aantal jaren terug die stelde dat de AOW op 65 moest blijven en een dag na de verkiezingen dit tot ontploffing bracht. Mensen in zware beroepen die eigenlijk allang uitgerangeerd zijn hebben toen massaal op Wilders en zijn meuk gestemd. Dat doet zo’n pijn en weer een oorzaak om de politiek niet serieus te nemen. Dat geldt nu ook m.b.t. dit manifest, wanneer ik de namen hierboven lees dan geeft mij dat totaal geen vertrouwen. Spijt mij zeer.
  Ga eens praten met hoogleraar Ivan Wolffers en hoogleraar Theo van Tilburg dan zult u mede beseffen dat dit manifest, hoe goed ook bedoeld, echt niet gaat werken.
  En waarom zie ik Coalitie Stichting Erbij niet bij staan als verbindende schakel op het gebied van eenzame ouderen???? Weer z’n factor. Het is een politiek spelletje waar ik niet blij van word.

  1. Hanneman says:

   Dit is natuurlijk een hele juiste constatering. Het is minstens een erg eigenaardige combinatie van partijen. CU samen met de SP? Dat de -wat een vriend van mij zou noemen- héle erge gristenen hier zijn te verdenken van inmenging in levens en stervensvraagstukken waarbij zij overtuigd zijn van hun gelijk, is niet zo heel gek gezien. En die zullen er zeker tussen zitten. En dat geeft niks. Ook die héle erge kunnen trouwens gedéradicaliseerd worden. Dat de SP hier verbinding zoekt is niet uit religieuze overwegingen en ze zullen deze vreemde coalitie best hebben doordacht en besproken. Het zal de “samen staan we sterk” gedachte zijn. En hoe verwerpelijk religieus gestemden hun sprookjes soms beleven en menen te moeten opleggen aan anderen ook, ze zijn onlosmakelijk verbonden met “we”. En het samen sterk staan kan heel soms tot iets goeds leiden. Ik, u weet wel, van “we”, heb met overtuiging wél getekend. Dat dit manifest een bovenste plank of ladestuk zal blijken en niets zal veranderen voor de stand van de zorg Nederland is me ook helder.

 4. Cornelis22 says:

  Mij is gevraagd om een manifest te ondertekenen.
  Dit manifest is ontstaan vanuit de gedachte dat het voorstel van D66 (mevr. Dijkstra) m.b.t. voltooid leven geen goede zaak is. Op zich is een manifest “waardig ouder worden” een goede zaak.
  Maar het zijn juist de politieke partijen, die verantwoordelijk zijn voor de thans ontstane situatie.
  Er is op alles flink bezuinigd. De pensioenen zijn gekort en worden niet meer met de inflatie verhoogd.
  Op de verpleeghuiszorg is verschrikkelijk gekort en de enige partij die zich daar mee bemoeid heeft is de S.P.
  Nadat Hugo Borst zijn manifest heeft gepubliceerd en flink in de openbaarheid is getreden werd men in Den Haag wakker en is er mondjesmaat wat gedaan, maar inmiddels zijn vele zeer goede en enthousiaste verzorgenden eenvoudig ontslagen.
  Nu een verbond tussen C.U, C.D.A en Ouderenbonden uit de Christelijke hoek samen met S.P en omroep Max??? Zowaar een vreemde combinatie.
  Het is een goede zaak dat ouderen met een voltooid leven, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor levensbeëindiging,
  Dat de christelijke partijen en hun aanverwante verenigingen het daarmee niet eens zijn, is en was bekend.
  Maar het Manifest “Waardig ouder worden” heeft zoals het er nu uitziet een verborgen bedoeling n.l. tegen het voltooide leven”
  Dat de S.P. en de Omroep Max zich hierbij aansluiten kan ik helaas niet begrijpen en dus zal ik dit manifest zeker niet ondertekenen.
  Sterker nog: ik roep een ieder op dit manifest niet te ondertekenen.

 5. Brutus says:

  Beste Hanneman
  Jouw epistel is mij uit het hart gegrepen,sluit me er volledig bij aan.
  Allemaal uitvreters waar we niet wijzer van zullen worden.

 6. andra says:

  Zelf ben ik 70 jaar een woon in een 55+ plus appartementencomplex de mensen die hier wonen zijn 55+ tot zelfs 100+ het complex bestaat uit ruim 130 kleine appartementen en als je dat nodig hebt is er alle zorg aanwezig die gewenst is. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Er zijn groepjes de jonkies de middengroep en de oudjes. De oudjes gaan vaak met elkaar ’s morgens in de brasserie koffiedrinken ook is er een groepje( wat jonger) dat een keer in de week met de medebewoners die niet meer zo mobiel zijn een uurtje wandelen regelmatig worden er leuke dingen georganiseerd dan zie je dat bewoners van elke leeftijd hieraan deelnemen. Als je wilt kun je tussen de middag in de brasserie een warme maaltijd gebruiken of de maaltijd ophalen en in je eigen appartement opeten. Er zijn nog meer dagactiviteiten. Er is een winkeltje, een keer in de week staat er een bloemenkraam in de hal, fysiotherapie is in huis huisdokter heeft zijn praktijk (waar ook mensen komen die niet in het complex wonen) in het gebouw, er is een fitnessruimte en zo kan ik nog wel even doorgaan. U gelooft het waarschijnlijk niet maar een groot aantal appartementen is sociale woningbouw. De appartementjes zijn niet groot maar alles wat je nodig hebt is aanwezig, en zijn leuk in te richten. In dit gebouw hoef je niet eenzaam te zijn als je ervoor openstaat is er aanspraak genoeg.Straks is het weer heerlijk in de mooie binnentuin.
  Zou het niet beter zijn dat er veel meer van deze complexen gebouwd zouden worden. Op deze fijne manier kun je heel lang zelfstandig wonen tegen een normale huurprijs en door alle aanspraak die er is hoef je niet eenzaam te zijn. Zo krijg je weer zin in het leven. Natuurlijk moet je er wel voor openstaan om contact met andere bewoners aan te gaan.

 7. ARANEA says:

  Fantastisch die reactie van Hanneman.
  Maar ik zou nog iets verder willen gaan. Als ik de macht had zou ik al deze “knappe koppen” willen veroordelen tot een week verblijven op een gesloten afdeling bij dementerende ouderen. Dan ga je er toch iets anders tegen aan kijken. Zolang je nog zelf kunt aangeven wat je kunt en wilt is het nog te doen.
  De zorg is best goed maar het WELZIJN ontbreekt. Als je niet meer kunt aangeven of uit of naar bed wilt, als je niet meer kunt aangeven of je wel/niet wilt douchen, als je geen zeggenschap meer hebt over je kleding of over je wat wel of niet wilt/kunt eten of drinken. Als je niet meer kunt aangeven of je pijn hebt en waar je pijn hebt dan ben je overgeleverd aan de verzorging. Die het niet slecht bedoelen maar aan hun inlevingsvermogen ontbreekt nog wel een flink stuk.
  Ik denk dat als men een week op zo’n afdeling meemaakt, je dit Manifest niet meer ondertekend.
  Valt ook niet mee om als stagiaire met een beperkte opleiding op die bewoners te worden losgelaten.
  De opleiding sluit niet aan op de praktijk, sommige stagiaires lopen bijna in tranen rond, het valt ook niet mee voor hun maar hoe denkt u dat het voor de ouderen is? Geloof mij heel triest.
  De verpleegkundigen of verzorgende, indien aanwezig, zijn druk met medicatie en het invullen van rapporten en kunnen vaak niet inspringen als het fout dreigt te gaan.
  Onbegrepen gedrag van de ouderen? Nooit van gehoord, te triest voor woorden. Demente Ouderen die niet meer aan kunnen geven dat zij het niet naar hun zin hebben, gaan huilen of schreeuwen en dat is lastig. Dat is het ook maar…/ het is hun manier om aan te geven dat er iets niet goed met hun gaat, dat zij te veel prikkels krijgen en dat daar best iets aan te doen is maar dat kost tijd en moeite.
  Ben zelf regelmatig aanwezig op een gesloten afdeling en dan probeer ik de mensen die “lastig” zijn te troosten en uit te zoeken wat er aan de hand is, dat kost tijd, soms veel tijd maar het is de moeite waard. Troosten kan door persoonlijke aandacht, als vrijwilliger ben ik niet aan tijd gebonden en kan die aandacht geven. Rustige muziek is ook een manier, het personeel knalt de TV aan en dan nog het liefst op TLC niet echt een rustige zender. Kinderliedjes zingen is ook een manier en zo kan ik nog wel een doorgaan. Zelf ben ik al een eindje in de 70, dus de afstand tussen mij en die mensen is niet zo groot maar at ik zie gebeuren maakt mij best angstig en zo wil ik niet OUD worden. Ik weet niet wat het leven nog voor mij in petto heeft, maar ik weet wel dat ik mijzelf een Waardig Einde gun. Dus ik heb met mij dierbaren de afspraak gemaakt hoe ik mij dat voorstel en dit heb ik schriftelijk vast laten leggen. Die raad zou ik aan iedereen willen geven, Dementie kan iedereen overkomen en dan heb je weinig meer in te brengen. Het moge duidelijk zijn dat ik dit manifest niet onderteken en ik hoop dat ik met hetgeen ik hier heb geschreven mensen aan het denken heb gezet.

  1. Ynel says:

   Heel goed om het met de arts en kinderen te bespreken. Hebben wij ook gedaan en ik wil ook die grens niet over, maar vóór die tijd euthanasie. Maar daar moet je inderdaad wel vroegtijdig mee beginnen

 8. Ynel says:

  Heel leuk allemaal die goede bedoelingen, tenminste daar ga ik dan gemakshalve maar van uit. Maar……. als dit manifest is bedoeld om het wetsvoorstel tegen te houden en daar lijkt het op als je in zee gaat met christelijke partijen, dan ben ik absoluut tegen ondertekening van dit manifest. Voltooid leven is en blijft iets van jezelf. Al zitten al mijn familieleden dagelijks om me heen, dan nog kan ik me een voltooid leven voorstellen, waarin ze dan ook nog met mee zouden gaan, zo lief zijn ze wel. Maar omdat het “strafbaar” is, zouden ze niet eens bij me mogen blijven als ikzelf wat inneem. Bemoei je toch niet overal mee en geef de mensen de vrijheid over hun eigen leven of dood te beslissen, zonder dat je doodziek bent, want dan mogen ze je wel een overdosis chemo geven, alsof dat niet dodelijk is. Dus mensen die voor de wet zijn van voltooid leven, NIET tekenen, want dat bemoeilijkt alleen maar het aannemen van de wet.

Bekijk ook

Meer