toekomstbestendige wijken

Toekomstbestendig maken van wijken

We worden steeds ouder en willen steeds langer thuis blijven wonen. Om dit te kunnen realiseren moet het wonen en de ruimtes in de wijken toekomstbestendig gemaakt worden. Nederland is hier nu nog niet op ingericht. Om die reden is de ontwerpprijsvraag WHO CARES uitgeschreven. De Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en andere initiatiefnemers roepen bedrijven op om nieuwe vormen van wonen en zorg te bedenken. De eerste winnaars die hun ideeën uit mogen werken zijn bekend. 

Niet klaar voor de toekomst

De politiek wil fors investeren in de ouderenzorg. Zoals Nederland nu is ingericht is het niet klaar voor de toenemende vergrijzing. Veel wijken zijn ingericht op gezinnen en niet op alleenstaande en zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast willen ouderen meer keus hebben over de wijze waarop zij leven, wonen en zorg ontvangen. De vraag naar beschermd wonen, van woon-zorgcombinaties en andere woonvormen neemt toe. En dat is noodzakelijk, want als er niet gebeurt krijgen met name de kwetsbare ouderen het moeilijk.

Een andere kijk op de (woon)wijken

Deze verandering vraagt om innovatieve en toekomstgerichte visie op de Nederlandse woonwijken. Maar ook op vernieuwende experimenten op langer thuis wonen en zorg. “Alles is veranderd in ons land, behalve onze woonwijken. Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, is een goede stad voor iedereen”,  aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

WHO CARES

Om dit kracht bij te zetten is er de ontwerpprijsvraag WHO CARES uitgeschreven. Architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen zorgspecialisten en andere professionals worden uitgedaagd gezamenlijk hun ideeën vorm te geven om betere woonwijken te creëren. In totaal heeft dit 174 inzendingen opgeleverd. 5 teams voor 4 locaties, Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen, hebben maandag 8 mei 2017 te horen gekregen dat zij met hun ontwerp aan de slag mogen. De 20 multidisciplinaire teams krijgen tot september 2017 de tijd om hun ideeën uit te werken. De winnaars worden eind oktober 2017 bekend gemaakt.

WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Who cares? Not the ones who Should. Hier lijkt sprake van een verstandige opzet. Met een goed oog voor de toekomst die door het vervelende recente verleden om voorbereiding vraagt. Kijkend naar hoe momenteel met de openbare ruimte wordt omgegaan in de zin van verstandig inrichten en daartoe voldoende “middelen” beschikbaar gesteld krijgen dan vrees ik het ergste.

    oosterwijck says:

    Een prachtig sprookje. … Maar het blijft een sprookje. Rijksbouwmeester Floris Alkemade is waarschijnlijk aan de drugs. De woonwijken in de grote steden, worden NO GO gebieden, waar een buitenstaander niet binnen durft. De ouderen wordt Euthanasie geadviseerd en de jongeren verhuizen naar New Zealand. Steeds meer woonwijken worden bewoond door langdurige werklozen en mensen met een etnische achtergrond, die ook nooit meer een baan zullen vinden. Hasj en wiet worden gelegaliseerd, waardoor de handel van criminelen wordt afgesneden en de bevolking gedrogeerd kan worden om iedereen rustig te houden. Het kantoortje van de zorginstelling en de Sociale Dienst, in de woonwijk, wordt gebruikt door de schuldenindustrie, die dan gemakkelijk dagelijks hun klanten kunnen benaderen. En Floris Alkemade houdt zich dan al weer bezig met de verbouwing van een paar Paleizen en Overheidsgebouwen. …