pensioenakkoord

Hollandse Zaken: het failliet van het pensioenakkoord

Donderdag 25 juli 2019 presenteert Cees Grimbergen het journalistieke discussieprogramma Hollandse Zaken. Deze keer staat het programma in het teken van de verdere aantasting van de pensioenuitkeringen.

Korting dreigt

Hoe een maand na het afsluiten van het pensioenakkoord de pensioenuitkeringen weer fors gekort dreigen te worden. De Nederlandse polder van werkgevers en vakbonden roepen triomfantelijk dat met het akkoord mensen sneller een hoger pensioen zouden krijgen. Ook wordt de kans op korten kleiner, zeggen ze. Maar meer dan 10 miljoen Nederlanders moeten nu toch vrezen dat hun pensioen of hun pensioenopbouw omlaag gaat. Soms fors.

Strenge rekenrente

Wantrouwen en woede onder ouderen en werknemers zijn groot. Niet eerder hebben de fondsen zoveel geld in kas: ruim 1400 miljard. En toch wordt er weer gekort. Oorzaak: de lage rekenrente. Daarmee berekenen pensioenfondsen hoeveel geld ze moeten hebben om aan iedereen het beloofde pensioen te betalen. Geen land in Europa rekent met zo’n strenge rekenrente.

Bovendien stijgen de beleggingskosten: dit jaar al 8 miljard euro. Bijna 25 procent van de jaarlijks betaalde pensioenpremies.

Verhoging rekenrente

De roep om verhoging van de rekenrente en dus de pensioenen wordt groter. Maar de kans daarop lijkt klein. Moeten Nederlandse pensionado’s ervan uitgaan dat hun pensioenen blijven dalen? En dat hun koopkracht, die de afgelopen 10 jaar fors minder werd, nu nog verder afneemt.

Over Hollandse Zaken

Hollandse Zaken is een programma dat vastliggende oordelen op losse schroeven zet. Het illustreert maatschappelijke kwesties en dilemma’s en maakt lastige onderwerpen bespreekbaar. Een kant-en-klare oplossing presenteert Hollandse Zaken niet.

Hollandse Zaken is te zien op donderdag 25 juli 2019 21.10 uur op NPO 2.

Reactie van de redactie:

Beste MAX-kijkers,

U reageerde massaal op onze aflevering ‘Het failliet van het pensioenakkoord’. We behandelden het achterwege blijven van indexatie van pensioenen. De ingewikkelde techniek van pensioen- en renteberekeningen én de uitwassen in onze pensioenwereld.

Niet voor het eerst blijkt hoe belangwekkend dit thema voor de MAX-achterban is. Ook na de zevendelige documentaireserie Zwarte Zwanen, ons Nationaal Pensioendebat in 2018 en de publicatie van het MAX Pensioenmanifest reageerde u massaal. Allereerst excuus voor deze late reactie; andere programma’s vroegen onze aandacht.

We vatten uw honderden reacties in wat korte punten samen, omdat het ondoenlijk is iedereen persoonlijk antwoord te geven.

De verontwaardiging over de rekenrente die geforceerd laag wordt vastgesteld door de Nederlandsche Bank, met instemming van het kabinet Rutte 3, blijkt het grootst. De twee pensioenkenners die bij ons aanwezig waren, willen zich niet verzetten tegen deze gekke rekenregels, de meest voorzichtige van de hele wereld. Velen van u waren verbaasd dat ik als gezicht van Hollandse Zaken niet feller tegen deze gasten in ging. Ik kan hier over zeggen dat een kritischer reactie mijnerzijds ook weer vele reacties zou hebben opgeleverd met de strekking ‘Waarom laat je de dames deskundigen niet eens netjes uitpraten?’ In Hollandse Zaken ben ik gespreksleider en géén onderzoeksjournalist.

Wat wij als MAX-redactie al langer weten: je kunt het als programmamaker nooit iedereen helemaal naar de zin maken.

Uiteraard zijn we het met u eens dat dit programma over dit zo ingewikkelde thema ‘pensioen’ niet álles heeft behandeld. Wij hebben met Hollandse Zaken een beperkte bedoeling: een spiegel zijn van wat er in de Nederlandse samenleving leeft. Deze keer over pensioenen. Volgende keer over familie en relaties. Dan weer over iets geheel anders.

Onze bedoeling: laten zien wat er leeft. Aantonen welke verschillende ideeën er over pensioenen en die vermaledijde rekenrente bestaan. Duidelijk maken hoe machtige deskundigen over dit thema denken. Maar ook laten zien hoe slimme, niet specialistisch opgeleide burgers soms een wijzere oplossing voor een probleem hebben dan hooggeleerde professoren. In dat laatste zijn we in deze aflevering naar onze bescheiden mening meer dan geslaagd. Ook slaagden we er in de gedachtewisseling tussen twee ‘kampen’ te laten zien. Dat we met dat alles het enorme pensioenprobleem niet hebben opgelost is glashelder. De top van de pensioenwereld heeft meer belang bij complexiteit dan bij simpelheid. En daar hebben ook wij van MAX het maar mee te doen.

Zwarte Zwanen van MAX is een ander programma dan Hollandse Zaken. Daarin deden we langdurig en diepgravend journalistiek onderzoek naar de pensioenindustrie. We toonden aan dat een kleine groep met andermans geld (meer dan 1400 miljard euro) aan de haal gaat. Daar sóms een redelijk rendement op haalt. Wat dan weer niet helemaal ten goede komt aan pensioenpremiebetalers en gepensioneerden, maar gedeeltelijk aan vermogensbeleggers en pensioenuitvoerders.

Een kijker schreef ons na Hollandse Zaken: ‘Gisterenavond Hollandse zaken gekeken en er eigenlijk niet wijzer van geworden. De pensioenmaffia en de gewone burger stonden tegenover elkaar en de burger begrijpt niets van de logica van de ander en omgekeerd.’

Dat gevoel hebben wij als makers ook. Deze twee werelden bereikten elkaar niet. Enerzijds frustrerend, anderzijds is dit dus de werkelijkheid. Goed dat we dat hebben laten zien, verzuchten we dan als journalisten.

Ook duidelijk werd dat velen denken dat de vakbonden dit probleem niet zullen oplossen. Een kijker schreef teleurgesteld op maxvandaag.nl: ‘Verwacht geen enkele steun van de vakbonden, aangaande de problemen met de pensioendiefstal van de overheid.’ Ook veel andere kijkers reageerden zo. Het zijn boze, emotionele verzuchtingen van teleurgestelde burgers die de werkelijkheid niet helemaal eer aan doen, maar wel in de buurt komen. De vakbonden zijn inderdaad weinig kritisch over het systeem van pensioenen dat hopeloos aan het vastlopen is.

En dan dat pensioenakkoord zelf. Dat ‘geen oplossing’ voor een gecreëerd probleem is. Terwijl de grote kwesties door de Nederlandse ‘polder’ niet worden aangepakt, zingen de opiniemakers in de politiek en in de Sociaal Economische Raad elkaar lof toe. Ze complimenteren elkaar met het akkoord. Voor ons opnieuw een teken dat een groot deel van beleidsmakend Nederland niet weet wat er onder miljoenen Nederlanders leeft. En daar horen de grote Nederlandse vakbonden bij.

Van een kijker uit Friesland ontvingen we een kopie van een brief aan minister Koolmees. Daarin legt hij de nadruk op het forse koopkrachtverlies voor gepensioneerden; ook gepensioneerden met een pensioentje van enkele honderden euro’s bruto per maand. Hij/zij vraagt zich af of ook in het gezin van minister Koolmees ‘elk dubbeltje drie keer wordt omgedraaid voor het wordt uitgegeven’.

Vele tips kwamen binnen. Tips voor nieuwe programma’s, nieuwe thema’s en voor een vervolg op ons succesvolle Pensioenmanifest dat door 100.000 Nederlanders ondertekend werd. Ook was er de aanbeveling aan onze redactie om ‘eens wat dieper op de materie in te gaan en ons daarbij niet te laten leiden door mensen die deel uit maken van een projectgroep onder leiding van de heer Dijsselbloem’. We gingen de afgelopen jaren in vele programma’s en in MAX Magazine dieper op de pensioenzaak in. En dat wij een denker uit de ‘Dijsselbloem-hoek’ aan het woord laten? Daarmee tonen we hoe pensioendeskundigen die het voor het zeggen hebben, denken en handelen.

Tot slot was er bij enkele briefschrijvers ergernis over een AD-column van Irene van der Berg onder de kop ‘Verwend’. Irene op haar beurt ergerde zich aan de in ons programma onder woorden gebrachte kritiek op het pensioensysteem. Een briefschrijver vraagt ons: ‘Wat is er nu waar? Het stukje van Irene? Of de artikelen in MAX Magazine en TV-programma’s van MAX? Of ligt de waarheid in het midden?’ Wij hebben daar slechts één opmerking over: zie al onze programma’s en verhalen over dit thema in de afgelopen zeven jaar. En voor de duidelijkheid het volgende. Dagelijks storten miljoenen Nederlandse werknemers meer dan 80 miljoen in de pensioenpotten; 365 dagen per jaar en al decennia lang. Uitsluitend dáárom hebben we een van de beste pensioensystemen van de wereld.

De pensioenwereld moet grondig veranderen. Dat vinden velen van u en dat zijn we met u eens. Vooralsnog gebeurt dat in de verkeerde richting: duurder, gecompliceerder en in het nadeel van premiebetalers en gepensioneerden. Wij van MAX zullen dit thema blijven volgen, hoe ingewikkeld het ook is. Voor wie het niet kent, kijk nog eens bij het MAX Pensioenmanifest.

Geef een reactie

Reacties (12)

 1. Daro says:

  Ach ja de FNV is akkoord gegaan natuurlijk (toekomstige Bobo banen moeten worden veilig gesteld) en alle politici riepen in koor: wat een geweldig akkoord. Dit is echt het land (geworden) waar de leugen regeert. Ouderen worden hier weg gezet als “rijk, egoïstisch, hebben teveel bezit en te weinig verstand, ze houden “onze” huizen bezet en zijn dus de oorzaak van de woningnood, , maken teveel gebruik van de zorg etcetera etcetera.

  Wat zal er gebeuren als al die ouderen nu eens stoppen met het vrijwilligerswerk, het oppassen op de kleinkinderen en al dat soort zaken? Gewoon uit protest.

 2. Wim den Boer says:

  Rekenrente? Politiek geframed wordt dat nu risicovrije rente genoemd.
  Er is een alternatief rekenmodel. Gebaseerd op de realiteit, en niet op een fictief gegeven als rekenrente. Het abp als voorbeeld genomen; dergelijke cijfers gelden ook voor vele andere pensioenfondsen.
  Het abp heeft een vermogen van 450 miljard. De inkomende premie en de uitgaven zijn ongeveer gelijk (10 a 11 miljard). De beleggingsopbrengst is gemiddeld 25 a 30 miljard per jaar. Het vermogen stijgt dus gemiddeld heel hard. Het abp heeft voldoende vermogen om elke gepensioneerde 40 tot 45 jaar lang pensioen te betalen. Nou, een gemiddelde leeftijd van boven de 105 jaar bereiken we nooit. En die mogelijke eindleeftijd wordt door het beleggingsresulaat alleen maar hoger.
  Nog-niet-gepensioneerden worden gek gemaakt met negatieve berichten, dat is politiek misleiding van de eerste orde. Verdeel en heers, Machiavelli. Een regering die af wil van de collectiviteit en solidariteit, en de vakbonden trappen daarin??

  Pensioenfondsen, daar groeit het geld tegen de klippen op. Dus als Rutte die – in het verlengde van de lonen in het bedrijfsleven – dat nu ook eens noemt; dat daardoor stevige pensioenverhogingen nodig zijn. (de ironie)
  En als Koolmees blij is met de ‘brede steun’, geeft hij aan gepensioneerden niet meer serieus te nemen.
  Er is kennelijk 60 miljard nodig om het afgedwongen ‘akkoord’ te financieren. Een korte rekensom (3 miljoen gepensioneerden, in 10 jaar 20% niet geïndexeerd. Tientallen miljarden niet uitgekeerd, en daar moet nu nog eens 60 miljard bij komen? Wat een gotspe! Duidelijk is toch wel wie dat al betalen en dat later ook nog moeten gaan betalen? Leeftijdsdiscriminatie, of is dat niet interessant?
  Kunt u het bovenstaande meenemen in ue uitzending?

 3. Marianne Steenstra says:

  Mijn man is nu al 2x 7% gekort en dat zou volgend jaar dan nog eens 15% moeten worden want hij zit bij PME waarvoor heb je dan al die jaren gewerkt en pensioen opgebouwd voor niets toch. Hij heeft meer dan 40 jaar gewerkt.

 4. MacPlough says:

  In de tv-uitzending werden 2 pensioenspecialistes te tonele gevoerd, maar begrijpen het achterliggend probleem niet. Waardoor het hele pensioenstelsel naar 100% onzekerheid is gekanteld, heeft maar 1 oorzaak: de bijstortingsverplichting voor alle aangesloten bedrijven is komen te vervallen!
  Ziehier de oorzaak: de overheid BESPAARDE vanaf invoering tientallen miljarden euro’s PER jaar (provincie, gemeenten en landelijke politiek) als grootste werkgever in Nederland. Dit geld is stiekum naar Europa gegaan, maar nu weet u het!
  Daarnaast worden ook nog eens de premies door de overheden niet volledig betaald, wat ze zouden moeten volgens het akkoord met het ABP. Zie artikel van ABP-leden: Opinie: Ons pensioen kan prima worden geïndexeerd en korten is al helemaal niet nodig – Nederlands Dagblad, maandag 27 mei 2019, 03:00 uur – OPINIE – Door Vivien van Geen, Ben Groen, Rik Hindriks, Hans Leijh & Bernard van Praag • leden van het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Aangepast 27 mei 2019, 09:20 uur
  Bovendien bestaat een risicovrije rekenrente helemaal niet! Kijk bijvoorbeeld maar naar je spaarrekening of hypotheekrente. Deze is verzonnen door “politici”, maar niet door financieel specialisten, zoals ik zelf ben.
  Net als het verzonnen woord “vredesmissie”, is altijd met wapens, is oorlog!
  OPLOSSING: Of herinvoering van bijstorting door alle bedrijven, werkgevers, organisaties Of een extra winstbelasting van de bedrijven die ten goede komt aan de pensioenfondsen!

 5. Boudewijn CTM says:

  Ik heb gekeken naar de uitzending gisteren. Ik had jullie vooraf een aantal berekeningen gestuurd over mijn pensioenuitkering die duidelijk laten zien wat de pensioenfondsen betalen voor het gespaarde kapitaal. Heel jammer dat jullie deze berekening niet aan de deskundigen hebben voorgelegd. Ik ben van mening dat dit wel helder maakt wat er gaande is. Jammer dat ik zelf niet aanwezig kon zijn om deze duidelijkheid te verschaffen. Middels dit voorbeeld, over de huidige werkwijze van de pensioenfondsen, kun je de onrechtvaardigheid duidelijk zien. Nu bleef alles erg mistig. Alleen de gevolgen van het huidige beleid werden geïllustreerd door enkele ouderen. Jammer.

 6. Peter Terporten says:

  Het ging over het wantrouwen van de deelnemers. Dat moet teruggewonnen. Maar hoe? Uitleggen hoe het werkt is absoluut niet voldoende. Ik stap in mijn auto omdat ik die vertrouw, maar ik snap er niets van hoe die werkt.
  Verder ging het over de rekenrente voor de bepaling van de voorziening voor de pensioenverplichtingen. Er was geen consensus over hoe hoog die nu precies moet zijn. Niet te hoog, niet te laag. Maar hoeveel precies? Wel of niet de risicovrije rente? Dat kan niet los gezien worden van de verplichte buffer (vereist eigen vermogen). Een hoge rekenrente past bij een hoge buffer, en bij een lage rekenrente zou het wellicht zonder buffer kunnen. Dat is ook in het pensioenakkoord afgesproken, maar dat kwam helaas niet aan de orde.
  Peter Terporten

 7. Erik N Zovoort says:

  Wat bijstorten betreft is het goed om nog eens te herinneren aan het omgekeerde: de greep van de rijksoverheid in de kas van het ABP. Om precies te zijn: het ging om 15 miljard euro en het gebeurde in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw. Dat geld, bestemd voor de pensioenvoorziening van ambtenaren, werd gebruikt om de budgettaire nood van de rijksoverheid te lenigen. Wie er meer over wil weten, kan dat op internet vinden onder de titel “Het ABP en het mysterie van de verdwenen miljarden”. Curieus is de rol die de vakbonden daarbij hebben gespeeld. Zij hebben dat bijna stilzwijgend geaccepteerd. En nu opnieuw, bij het sluiten van het pensioenakkoord, is de opstelling van de vakbondsbestuurders curieus. Wiens belangen behartigen zij eigenlijk? Het FNV ledenparlement, op een kwart na, heeft zich in het pak laten naaien. Ze waren door 50PLUS tevoren wel gewaarschuwd dat het pensioenakkoord zo zacht is als boter. Belangrijke onderdelen zijn niet geregeld en op de lange baan geschoven.

  Waar ik van schrok tijdens de uitzending was de opmerking van mevrouw Schrover van KBO Brabant: dat de collectieve fondsen moeten opdraaien voor de levensverzekeraars die in zwaar weer verkeren. Presentator Cees Grimbergen trok hieruit de conclusie dat commerciële verzekeraars een deel van de pensioenmarkt gaan overnemen. Dat kon ik niet bijbenen. Ik zou dat graag een keer uitgelegd willen zien.

  Ik vrees voor een volgende greep in de pensioenkassen: er zijn gigantische investeringen nodig in het openbaar vervoer en geconcentreerde woningbouw in de grote steden. Daar heeft de rijksoverheid geen geld voor. De openbaar vervoer bedrijven en de gemeentelijke overheden lonken daarom naar de miljardenreserves van de pensioenfondsen. De contacten zijn al gelegd. Het rendement op dergelijke investeringen is heel laag, wellicht zelfs nihil en zullen grote verliezen worden geleden. Wellicht vandaar die lage rekenrente?

 8. ENJW Wit says:

  Na de oppervlakkige uitzending begrijp ik van de hele pensioendiscussie nog veel en veel minder.
  Er is een rekenrente van 1,2% in Nederland, terwijl de gemiddelde rekenrente in Europa ligt op 2,1% met als uitschieter 4,2% in Spanje. Het beleggingsresultaat ligt op ongeveer 6%. Waar blijft het verschil tussen 1,2% en 6%? Volgens mij is dit geld van de gemeenschap en dient terug te vloeien naar de gepensioneerden. De pensioenfondsen ontvangen per jaar meer premie dan dat zij aan pensioengeld uitgeven. hierbij komt dan ook nog het beleggingsresultaat van 6% per jaar en het eigen vermogen van 1500 miljard stijgt ieder jaar met zo’n 50 tot 100 miljard!! Ik vraag me werkelijk af waar de suggestie vandaan komt om de pensioenen maar te gaan korten? Naar mijn mening hebben de pensioenfondsen voldoende geld in kas om mensen vanaf 55 jaar met pensioen te sturen, maar nee we moeten de gepensioneerden gaan korten. Wie dit aan mij en aan de vele gepensioneerden kan uitleggen, mag zich melden.
  Ik heb nog wel een aanbeveling aan de presentator van het programma: ga eens dieper in op de materie en laat je niet leiden door mensen, die deel uitmaken van een projectgroep onder leiding van de heer Dijsselbloem. Laat de gepensioneerden hun vraag stellen en ga daar ook eens dieper op in.

 9. oosterwijck says:

  Verwacht geen enkele steun van de Vakbonden, aangaande de problemen met de pensioendiefstal van de overheid. De Vakbonden bestaan alleen nog om de pot leeg te graaien (de staking kas en de scholing kas) waar honderden miljarden in zitten. Al twintig jaar lang horen we nauwelijks iets van de vakbonden. Af en toe een demonstratie om de schijn op te houden, dat er nog een vakbeweging is. In wekelijkheid wordt de poet verdeeld met: riante salarissen, gouden handdrukken, ontslagvergoedingen en pensioenaanvullingen. De regering en de vakbonden zijn twee handen op een buik, waarbij de ene hand de andere wast. En zo worden vakbond bobo’s nu lid van het (Europees)parlement en/of bestuurder bij de pensioenfondsen, die gelijktijdig worden leeggehaald.

 10. oosterwijck says:

  Het kan niet en toch gebeurt het. Ad Broere juli 12 juli, 2019

  Wat doe je als je de grootste werkgever van Nederland bent, tegelijkertijd wetgever en je erop uit bent om te besparen op de loonkosten van je werknemers? Dan gebruik je de wet om die besparing mogelijk te maken en kleed je het zo in, dat protesteren en procederen niets uithalen.

  overheid, werkgever en wetgever

  Waar heb ik het over? De Staat der Nederlanden. In het bijzonder over de pensioenen. Al vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft de overheid volgens officiële cijfers minstens 15 miljard euro bespaard op de pensioenpremies die zouden moeten zijn afgedragen aan het ABP. Dat heeft de overheid geregeld via zogenoemde uitname wet. Gelegaliseerde diefstal dus. Het bleef niet bij de 15 miljard euro, want ook nadat het ABP in 1998 werd verzelfstandigd, bleef de overheid voor meerdere miljarden in gebreke bij de afdracht van premies aan het ABP.

  ook andere werkgevers

  Een goed voorbeeld doet goed volgen. Als je als grootste werkgever met deze handelwijze weg kunt komen, dan kunnen andere werkgevers dat ook. Door premiedemping toe te passen is er ook door andere werkgevers veel minder premie afgedragen dan zou moeten om kostendekkend te zijn.

  Tot voor de crisis in 2008 uitbrak, kon het schijnbaar ook niet op, want de pensioenfondsen behaalden dermate goede beleggingsresultaten met het wel gestorte premiegeld dat ze ruimschoots aan hun verplichtingen konden voldoen. Dus, wie maakte zich druk om een miljard meer of minder?

  verandering door de crisis

  Door de crisis is hierin verandering gekomen. Niet dat de beleggingsresultaten in de afgelopen tien jaar slecht zijn geweest, integendeel. Wel dat de rente op staatsobligaties steeds lager werd en nu zelfs onder nul is beland. De Europese Centrale Bank is hiervoor verantwoordelijk. Met de schijnbare bedoeling om de economie na de crisis te stimuleren, werd meer dan 2,6 biljoen euro nieuw geld in omloop gebracht. Tegelijkertijd werd de rente verlaagd. We weten het inmiddels, banken en beleggers hebben ervan geprofiteerd en de happy few heeft hun bezit gigantisch zien toenemen. Onder andere door in vastgoed te beleggen, waardoor de huizenprijzen en de huren enorm zijn gestegen. De meeste mensen hebben echter hun inkomen niet of nauwelijks zien toenemen, maar wel hun lasten omdat vooral de overheid een onverzadigbare slokop is.

  Lage rente en hoog rendement

  Wat heeft die lage rente te maken met pensioenen? De wetgever heeft bedacht dat met die rente moet worden gerekend en niet met wat er in werkelijkheid door de pensioenfondsen op de beleggingen wordt verdiend. Daardoor is er een steeds groter verschil aan het ontstaan tussen wat er volgens de theorie in moet zitten om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en wat er in moet zitten om aan die verplichtingen te voldoen als er wordt gerekend met wat er in de afgelopen veertig jaar gemiddeld werd verdiend op de beleggingen. Om nog maar niet te spreken over de vele miljarden die de werkgevers, met de overheid voorop, de pensioengerechtigden door de neus hebben geboord.

  De Staatspropaganda machine heeft er geen moeite mee om de lage rente waarmee wordt gerekend te rechtvaardigen en om de beschuldigende vinger te wijzen in de richting van de ouderen ‘die de pot hebben leeggemaakt’. Verdeel en heers. Het is de grootst mogelijke flauwekul dat de ‘pot straks leeg is’ Integendeel! Er zit zoveel in dat zelfs met een gemiddelde rente van 1,3% per jaar en geen premiestorting, de pot pas over honderd jaar leeg is.

  Wat is de bedoeling?

  Het enige dat bedacht kan worden is dat er andere plannen zijn met de 1.500 miljard euro die nu bij de pensioenfondsen staat geparkeerd. We hebben de bankencrisis gehad, maar nog geen verzekeraars crisis. Het is een publiek geheim dat ook de verzekeraars ridder te voet zijn en dat er een stevige injectie nodig is om deze branche op het spoor te zetten. Dan komt het toch uitstekend uit om de pensioenen onder te brengen bij de verzekeraars en als ‘bruidsschat’ dat kolossale bedrag van 1,5 biljoen euro mee te geven. De banken ‘gered’ met belastinggeld en de verzekeraars met pensioengeld.

  Jongeren en ouderen, begrijpen jullie hoe het geld dat van jullie is wordt verkwanseld? Laat je geen oor aannaaien.

 11. Leeuwtje09 says:

  Mijn (overleden) man heeft 42 jaar pensioenpremie betaald bij PMT. (Ook het bedrijf waar hij voor werkte, heeft ook het nodige bijgedragen.) Hem werd een pensioen voorgeschoteld van 70% van het laatst genoten salaris. Later werd dat middelloon. Maar steeds “gegarandeerd”. Hij heeft er slechts 1 jaar van mogen genieten. Maar wel nadat er in 2013 6,3% en in 2014 0,4 procent gekort werd. Vanaf 2009 tot heden is er nooit geïndexeerd. Als weduwe ontvang ik een nabestaande pensioen. Daardoor ontvang ik pensioen journaals en jaarverslagen. In het jaarverslag van 2018 is te lezen; (ik citeer)”PMT heeft de afgelopen jaren goede rendementen behaald. Het beleggingsbeleid heeft ervoor gezorgd dat het vermogen steeg van ruim € 28 miljard in 2008 tot € 72 miljard in 2019. (€ 34 miljard erbij in 10 jaar tijd!!! )Voor iedere € 100 pensioen die PMT de komende 70 jaar moet uitkeren, is gemiddeld over 2018 meer dan € 100 in kas”. Wie heeft hier in een glazen bol gekeken? Wie oh wie kan er 70 jaar vooruit kijken. Laat staan dat je kan weten hoeveel mensen er over 70 jaar recht hebben op een uitkering?? Dit is al het schimmige in deze materie. Maar….PMT staat wel als één van eersten op de rol om de pensioenen te korten. Wie kan dit uitleggen???
  Dan ben ik me ook nog rot geschrokken wat ik hoorde in de uitzending, dat 25% van de inleg opgaat aan salarissen, gebouwen, beheerskosten en beleggingskosten enz. enz. Kortom geld dat in zakken en zaken verdwijnt waar wij geen enkele zeggenschap over hebben. Wie controleert dit?? DNB soms?. Daar waar men als dictators te werk gaat met geen enkel inlevingsvermogen voor de mensen die dit geld met heel hard werken hebben gespaard. Want laten we wel wezen…het is gewoon ons spaargeld. Verplicht van je salaris afgestaan aan een club die het voor je “beheerd”. Om later ook nog verder te kunnen met leven. Waar blijven de werkgevers en werknemers?. Die waken toch samen over onze spaarpot?. Ik denk dat iedereen zo langzamerhand verblind is door al die miljarden. En dat zij die er over gaan alleen maar denken….Hoe kan ik er zo veel mogelijk uit plukken.
  En de commissie Dijsselbloem??? Het is wel gebleken dat die ook niet meer stevig met de voeten op de grond staan. In wat voor wereld leven zij? Misschien kan Omroep Max nog eens op al de reacties ingaan. De hardwerkende mens wil gewoon de inhoud van zijn/haar eigen spaarpot terug!!!

 12. oosterwijck says:

  Brede steun voor bodemprocedure (Ad Broere)
  De bodemprocedure die in september gaat worden aangespannen tegen de Staat kan rekenen op een steeds breder wordende steun. Zo gaat de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB de coalitie van Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant versterken. Pensioenfonds PGB werd in 1953 opgericht door de Grafimedia. Ook andere bedrijfstakken zijn toegetreden en PGB is daardoor ontwikkeld tot een van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland.

  Uit de vele positieve reacties in de sociale media op het bericht over de komende rechtszaak blijkt, dat het initiatief door veel Nederlanders – niet alleen ouderen – wordt gewaardeerd. De hoop groeit op een succesvolle actie om de onrechtvaardige rekenrente van de baan te krijgen. Daardoor wordt indexatie van de aanvullende pensioenen na tien jaar eindelijk weer mogelijk. Hoe meer financiële middelen hoe krachtiger de procedure tegen de Staat kan worden gevoerd. Ook uw donatie is daarom zeer welkom.

  Ook uit de professorale hoek komen er steeds meer geluiden die ons doen afvragen waarom de Staat en De Nederlandsche Bank zo hardnekkig blijven vasthouden aan hun foutieve beleid. Een van hen is Emeritus Hoogleraar Oosterhaven. Hij schrijft het volgende:

  Pensioenen: politiek bevoordeelt 20- tot 40-jarigen

  De rekenrente voor de bepaling van de omvang van de toekomstige verplichtingen van de pensioenfondsen is door de politiek gekoppeld aan de rente op staatsobligaties. De feitelijke rendementen op de miljarden aan pensioenpremies zijn al vele, vele jaren vijf tot zes maal hoger dan de door de politiek verplichte rekenrente. Door de scherpe daling van de rente de
  afgelopen weken zijn de daarvan afgeleide, theoretische dekkingsgraden fors gedaald. Bij de beide metaal pensioenfondsen PME en PMT, de nummers drie en vijf, was kans op een door de politiek afgedwongen korting op de pensioenen al heel groot. Dat wordt nu waarschijnlijk ook de situatie bij de twee grootste pensioenfondsen, het ABP en Zorg en Welzijn.

  Wat zijn de gevolgen van dit systeem? Wel dat is niet zo moeilijk. Over vijftien tot twintig jaar zal de naoorlogse geboortegolf wel ongeveer het loodje hebben gelegd en dan zal blijken dat de pensioenfondsen veel meer vermogen hebben dan noodzakelijk is voor de uitbetaling van de pensioenen aan de dan veel kleinere groep gepensioneerden, de huidige
  vijftigplussers. Als de politiek er zich niet mee bemoeit, een ondenkbaar scenario, kunnen de pensioenpremies voor de huidige twintig- tot veertigjarigen dan fors omlaag. Maar de politiek zal ongetwijfeld zelf willen beschikken over die tientallen miljarden en het dan “overbodige” vermogen van de pensioenfondsen zal dus worden “afgeroomd”.

  Kortom, de huidige gepensioneerden betalen met de bevriezing van hun pensioenen over de afgelopen tien jaar en de aanstaande verlaging van hun pensioenen dus in feite voor de over vijftien tot twintig jaar voorspelbare verlaging van de belastingen en/of verhoging van de overheidsuitgaven.