rentestand

Lage rentestand bedreigt pensioenen

Het afgelopen kwartaal behaalden de pensioenfondsen goede resultaten met hun beleggingen. Maar tevreden zijn ze nog niet. Door de lage rentestand zijn enkele fondsen mogelijk genoodzaakt de pensioenuitkeringen te verlagen.

Rentestand bepalend

De rentestand is al geruime tijd laag. De hoogte van de rente is bepalend voor hoeveel de fondsen in kas moeten hebben om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Bij een hogere rente hoeven zij over minder geld te beschikken dan bij een lage rente. De rentestand is dus erg belangrijk voor de pensioenfondsen.

Dekkingsgraad

Door de lage rente kost het de pensioenfondsen moeite om aan hun verplichtingen te voldoen. Sommige fondsen halen het niet en hebben daardoor te weinig geld in kas. Deze zogenaamde dekkingsgraad is lager dan de norm die door De Nederlandsche Bank is opgelegd. De actuele dekkingsgraad voor de pensioenfondsen ziet er als volgt uit: PME 91%, ABP 90,7%, PFZW 89,2%, PMT 92,1% en BPF Bouw 105%.

Rekenmethode onder vuur

Over de rekenmethode die bepaalt hoeveel pensioenfondsen in kas moeten hebben, zijn de meningen verdeeld. Zolang de rentestand laag blijft en deze marktrente (de rekenrente) gehanteerd wordt, hebben de pensioenfondsen moeite om de kas te vullen. “Met de huidige rekenrente zijn we wel het meest pessimistische land van Europa geworden met betrekking tot het berekenen van onze pensioenverplichtingen”, zegt Jan Berghuis van pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT).

Voor het vaststellen van de rekenrente pleiten de fondsen om ook een voorzichtige schatten in van het te verwachten rendementen op beleggingen een rol te laten spelen. “Als de rekenrente 1 procent omhooggaat, neemt onze dekkingsgraad 15 procent toe en zijn we in één klap uit de problemen”, zegt Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Zaken op orde

Eind december 2016 moeten de pensioenfondsen hun zaken op orde hebben. Voldoet de dekkingsgraad niet aan de norm, dan moeten de fondsen de pensioenuitkeringen verlagen om voldoende geld in kas te houden. Staatssecretaris Jette Klijnsma komt begin november naar de Kamer om te praten over de stand van zaken bij de pensioenfondsen. Zij overweegt om de fondsen meer tijd te geven.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een reactie

Reacties (3)

 1. Hanneman says:

  Gokje; De dekkingsgraad voldoet eind december niét aan de norm.
  Zekerheid; Pensioenuitkeringen zullen dalen en het doet er nul, niks, niets toe wat die mevrouw komt bepraten.

 2. oosterwijck says:

  De rentestand doet er helemaal niet toe. De pensioenfondsen beleggen, als het goed is, in aandelen. Toch? … En de overheid, die de scepter voert over het pensioen beleid, heeft ernstig verzaakt, door niet op tijd, pensioengelden te gebruiken voor woningbouw. Er is een groot chronisch tekort aan betaalbare (huur)woningen en als die woningen worden gebouwd, zorgt de huuropbrengst voor een ruimschoots rendement, zodat de pensioenpotten overstromen. Ook goedkope koopwoningen, vinden een ongekende aftrek. Dus overheid, houd op met al die leugens en zorg dat eer voldoende woningbouw plaatsvind, zodat de pensioenen verhoogd kunnen worden met een winstuitkering.

 3. Parhesia says:

  Het zooitje Rutte met de PVDA kliek moet zo snel als mogelijk v.h. toneel verdwijnen,ze hebben de boel verziekt voor de werkende onderklasse.Kleinsma werd laats door Pauw gered bij de uitzending over de werkeloosheid visa uitkeringen/ gevolgen ervan.Liever gezegd ze stond voorpaal, was zelf even sprakeloos,.. haar bekende” kant en klaar” retoriek was verstompt.Deze mevrouw wordt evengoed misbruikt,heeft te weinig kennis van zaken om objectief sociaalbeleid aangaande pensioen gerechtigde te vertegenwoordigen in dit marjonettenkabinet.
  Zo kunnen ook de gepensioneerden het wel schudden met die PVDA clan. Meneer Rutte speelt het slim,..eerst heeft hij het CDA de oppositie ingejaagd,moet deze klap nog steeds teboven komen.Nu doet hij het zelfde trucje weer met de PVDA,hopelijk gaan de flink de mist in bij de komende verkiezingen.Er worden smerige bedenksel geproduceerd in het torentje/lobbyistenpark Brussel,.waar ook .onbetrouwbaar Nederlands onderkruipsel is vertegenwoordigd.
  De pensioenpot is de dekkingsgraad- de gaten van staatsschulden door de hypotheekaftrek die het liberalisme uit de klauwen heeft laten lopen-als verantwoording naar brussel.De pensioenen van Nederland wil Brussel onder hun bewindsplaatsen,toezichthouden noemt men dat!!
  Verder stokt me de adem bij het idee van minister-president Rutte,…hij vraagd om “zijn”klus te mogen klaren!!
  Hondbrutaler kan niet,..de man heeft geen notie wat hij bij vele Nederlanders heeft aangericht,…weet hij dat wel?,..veel gestoorde denken ook dat ze Napoleon zijn, we spreken dan van een zorgzame situatie.Wat mij betreft mag hij langs de lijn gaan staan,..vervroeg pensioen met sociale uitkering/ toeslagen voor 10 jaar! Even echt voelen en ervaren!!!