Leuke oude dag?

Een stijgend aantal ouderen neemt het heft in eigen hand. Ze blijven werken, bouwen zelf met anderen een levensloopbestendig huis of doen vrijwilligerswerk. Want de tijd dat de overheid van wieg tot graf voor u zorgt, lijkt definitief voorbij.

Zelf regelen

Wilt u na uw pensioen prettig leven? Een ‘leuke ouwe dag’ moet u zelf regelen. Veel ouderen hadden zich hun oude dag anders voorgesteld. Met een beter pensioen, lagere zorgkosten en meer zorg. Met het verzorgingshuis als vangnet. Minder eenzaamheid. En meer waardering uit de samenleving. Een samenleving die hen wegzet als ‘rupsjes nooitgenoeg’ die altijd maar klagen. Veel senioren gaan daarom de barricade op. Hun boosheid is ook hét thema van de verkiezingen volgend jaar. In Hollandse Zaken het andere verhaal van Nederlandse 65-plussers.

Aan het woord

In Hollandse Zaken komen diverse gasten aan het woord.

Marianne Heemskerk (72) is voormalig topzwemster. In Rome (1960) won ze Olympisch zilver op de 100 meter vlinderslag. Omdat ze door omstandigheden pensioen tekort komt en ze toch prettig wil leven, rijdt ze zeker 5 dagen in de week door ’t Gooi als pakketbezorgster. ‘Je kunt als oudere klagen dat je te weinig geld hebt, maar je kunt ook gewoon een krantenwijk nemen.’

Hugo Versteeg (78) is een gepensioneerd planoloog en een van de initiatiefnemers van het Ubuntuplein, een coöperatieve woon-, werk- en zorggemeenschap voor 50-plussers in Zutphen. ‘Alles wat leuk en leefbaar is voor ouderen wordt weggesneden. Van overheid en instanties hoef je niks te verwachten. Als je een fijne oude dag wilt, moet je op tijd het heft in eigen hand nemen.’

Over Hollandse Zaken

Hollandse Zaken staat voor live-televisie over kwesties die verder gaan dan de actualiteit van de dag. Dilemma’s rond de liefde, opvoeding en relaties, maar ook de ondraaglijke kant van dementie en overbelaste mantelzorgers. Hollandse Zaken is een van de weinige televisieprogramma’s waar de gewone burger aan het woord komt. De ‘bestuurlijke elite’ schuift alleen bij noodzaak aan.

Hollandse Zaken is te zien op woensdag 31 augustus 2016 om 21.10 uur op NPO 2.

Discussieer mee over dit onderwerp! Om de discussie vriendelijk te houden heeft MAX Vandaag een aantal spelregels opgesteld.

Geef een reactie

Reacties (5)

 1. oosterwijck says:

  Na uw pensioen prettig leven? Daar moet u zelf voor zorgen! … Dat is makkelijk gezegd. … Als de overheid zich niet aan de afspraken houdt, als de overheid met valse argumenten je opgebouwd pensioen afpakt. … Als de overheid de zorgkosten opjaagt, met niet-zorg gerelateerde kosten. … Als de overheid de zorginstellingen sluit en het personeel in de zorginstellingen op straat gooit. … Een hele generatie, heeft toegeleefd naar een verzorgde en betaalbare oude dag en vlak voordat dit zal plaatsvinden, is alles waar ze naar toe geleefd hebben onder hun voeten weggemaaid. En als de argumenten allemaal zouden kloppen, is het nog aanvaardbaar, maar de argumenten kloppen niet. De aanstaand gepensioneerde, voelt vlekkeloos aan dat hij bedrogen wordt. De (zieke) zorgvrager voelt vlekkeloos aan dat hij bedrogen wordt. … Alles wijst erop dat de welvaart en welstand van de grote massa loonslaven wordt weggenomen, en dat een kleine groep uitverkorenen beter wordt van die kapitaalverschuiving. Ik bedoel daarmee dat de opgebouwde pensioenen, worden afgeroomd, waarmee een kleine groep pensioendeskundigen en adviseurs hun zakken vullen. … Dat de grote massa loonslaven geen beroep meer kan doen op zorgverleners, omdat die ontslagen worden, en de overgebleven zorgverleners onderbetaald worden, terwijl in dezelfde instellingen zakkenvullende managers worden aangesteld, die het loon opsouperen van 100 zorgverleners. … Dat de zorgverzekering, 10 x duurder geworden is, met het argument dat de zorgvraag vermeerderd is, terwijl 5 miljard per jaar, zorgpremie wordt gebruikt voor de betaling van zakkenvullende managers, aandeelhouders, pillendraaiers en een winstreserve. Dit gebeurd niet alleen in Nederland, dit gebeurd in geheel Europa en het hele scenario is afgekeken van Amerika, waar dit maatschappijvoorbeeld al 60 jaar gaande is. Alles wijst erop dat een kleine groep extreem rijke uitverkorenen, zich onverminderd kan/mag verrijken, ten koste van een grote groep loonslaven. Hoe moeilijker het wordt voor de kleine groep extreem rijken uitverkorenen, om geld te genereren uit eigen middelen, des te groter wordt het graaien mij de grote massa loonslaven, die met de dag armer worden. … Dit fenomeen word glashard ontkent, met valse argumenten, zoals, berekeningen over het gemiddeld inkomen van bejaarden, en beelden van een kleine groep rijke bejaarden in hun motorjachten op het water, en verre vakanties. Wat je niet ziet, is de bejaarden bij de voedselbank, die de gehele zomer doorbrengen op hun kamer, drie hoog achter. Af en toe verschijnt er een econoom op de buis, die weet te vertellen dat het gemiddeld spaargeld van een paar ton weer is toegenomen. Wat er niet bij verteld wordt, is dat in die berekening, het spaargeld van een kleine groep uitverkoren bejaarden is meegenomen. Af en toe zie je een bericht over de voedselverspilling van al die rijke Nederlanders, die weer meer overbodig voedsel hebben gekocht om het daarna weg te gooien. Of bejaarden die nog meer wijn drinken bij het eten, als het jaar daarvoor. Al die berichten, zijn bedoeld als stemmingmakerij, die bevestigen dat het goed gaat in dit land. Wat weggelaten wordt, is dat bejaarden, die ziek zijn, niet naar de dokter kunnen, omdat ze geen geld hebben voor medicijnen. Dat arme bejaarden 7 jaar eerder dood gaan als rijke bejaarden, omdat ze een ongezond leven hebben geleid. Dat arme bejaarden in eenzaamheid leven en soms in geen 10 jaar bezoek hebben gehad. Niet meer de trap op en af kunnen, vanwege slecht knieen, om even een ommetje te maken. Deze a-sociale situatie en de glasharde ontkenning, hebben we te danken aan hypocriete politici, zoals Rutte, die geen greintje mededogen hebben met loonslaven, maar alleen de belangen behartigen van de eigen soort.

 2. Hanneman says:

  Het siert omroep MAX dat zij ongeveer de enige omroep is die aandacht schenkt aan de misstanden waaraan ouderen in dit land blootgesteld worden. Misschien omdat ze zich daartoe geroepen voelen omdat hun ledenbestand voornamelijk uit ouderen bestaat, misschien omdat érgens, iémand de handschoen moet oppakken want voornoemde misstanden betreffen niet alleen de ouderen van nú maar ook de toekomstige. En ik hoef niet uit te leggen dat die mogelijk nog zwaarder de Sjaak zijn immers, we zijn dan al heel wat rechtse kabinetten verder. Misschien ook kabinetten tussen VVD en andere partijen waardoor de rechtse signatuur van de besluiten en maatregelen toch een soort mengvorm van rechts en “niet rechts” lijken maar zeker sinds dit kabinet is gebleken dat ondanks de verbinding tussen VVD en de PVDA, u weet wel, die hoegenaamd links georienteerde arbeiderspartij, er van linkse inbreng helemaal niéts terecht is gekomen. Het land uit mijn jeugd is verworden tot een slagveld voor bedrijven. En wélke verbinding de VVD ook aangaat, zoals met de christelijke partij het CDA bij voorbeeld, telkenmale blijkt dat bij voorbeeld in zo’n kabinet er van de christelijke waarden geen spat overblijft. Naasten worden niét liefgehad, naakten worden niet gekleed, dorstigen worden niet gelaafd. Notabene; het CDA is een van de éérste partijen die zich met rechts-liberaal heeft samengevoegd – Wiegel, van Agt, Lubbers – om de weg te plaveien voor de eerste bezuinigingen op de sociale cementen in Nederland. Misschien ging het ons allen te goed. We gingen er een beetje aan voorbij, stémden niet of nauwelijks. En daarvan is door rechts-liberaal handig gebruik gemaakt. En dit, tot groot plezier van dát deel van de bevolking wat ook werkelijk réchts is en dénkt. En rechts is slim. Rijk. Rechts kan wél de rechter vinden en rechts kotst van sociaal. Sociaal is immers dom, lui, verspillend en te druk met het milieu en de cultuur. Zo werden de christelijke parijen “ook een beetje rechts”. En de sociale partijen wél actiever maar onvoldoende. Wetgeving is van dien aard dat er voor de rechten van de gewone man en vrouw eigenlijk geen instrumenten meer zijn om het tij te keren. En nu? Nú zitten we er midden in. Alle minder vermogenden en armlastigen de mond gesnoerd en verworden tot stémvee wat nu met de regelmaat van de klok door politici voor alle denkbare lapjes gehouden wordt. Van nagenoeg alle politici krijg ik, stemstier, de indruk dat ze enkel de belangen van partijen aanhangen. Dat ze denken over de bevolking alsof dat een “inzetbaar legioen” is wat ten tijde van vóór de verkiezingen van alles wijs is te maken en die in iedere “nieuwe richting” kan worden gestuurd. En dat gebeurt ook. Men stuurt dit legioen met kluitjes in het riet, van kasten naar muren, het moeras in kortom; waarheen men maar wil. Zónder echt blijk te geven van begrip, compassie. Bovestaande reactie van meneer Oosterwijck zou zomaar eens helemaal kunnen kloppen. Ik weet het niet precies want ik ben geen dossierkenner of geschiedkundige. Ik ben enkel volger van de media. Stémstier. Zou niet durven beweren dat ik in ieder geval over een gezond verstand beschik want wat is nou toch een gezónd verstand, nietwaar? Maar ik zie en luister om mij heen. Zit als thuiszorgmedewerker zelfs bovenop één van de topics van de samenleving, op wat nu wordt genoemd de belangstelling voor de ouderen door de gevestigde politiek. Men is de mening toegedaan dat er wel één procentje bij kan. Over de verdere prijsstijgingen, huurverhogingen, persioen en soms zelfs loonverlagingen horen we niemand. De enige reden om zo’n procentje te beloven of te roepen over een verbeterde economie met minder werkelozen is eigenlijk de angst dat mensen links gaan stemmen. Rutte wil strakjes tekenen voor een derde termijn. Het doet mij denken aan een crimineel die daags na de overval in diens huis bij het slachtoffer aanbelt met opnieuw het verzoek even binnen te mogen. Hoe hondsbrutaal kun je zijn? En alle partijen die VVD standpunten delen, aanhangen spelen dat brutale spel méé. Pechtold. Samsom. ’s Allemaal VVD. Hans van Mierlo, Joop den Uyl moeten zich toch wel heel onrustig gedragen in hun graven. Kok, van Dam en aanverwante népsocialisten vonden en vinden het allemaal wel best en zien vanaf hun landgoederen met ontkennende ogen aan wat er allemaal gebeurt maar zitten er geenszins mee. Waarom zouden zouden ze. Hun oude dag zal gevuld zijn met alles wat de nederlanders voor wie zij zegden “te staan”en te “vechten” totaal ontbreekt. Het is zeer ruim de tijd dat in Nederland anders gestemd gaat worden. Dat er lucht komt. Dat er een links, sociaal beleid komt wat een einde maakt aan de zakkenvullerij en het gedief van rechts, van bedrijven die zorg en liefde verhandelen. BAH! Het is tijd voor dé-ruttisering.

 3. InaV says:

  Wanneer alle (vroeg)gepensioneerden blijven werken betekend dat, dat er minder banen beschikbaar zijn/komen voor jonge(re) werknemers. Bovendien zijn gepensioneerde werknemers goedkoper voor een werkgever dus zijn naar mijn mening de werkloze werknemers tussen 50 en 66 daar met name de dupe van. Veel oudere werklozen storen zich dus ook aan dit fenomeen. De overheid zou hier op in moeten spelen, uitkeringsgerechtigde aan het werk en gepensioneerden voldoende inkomen om fatsoenlijk rond te kunnen komen.

 4. inekemaa says:

  Dit is maar een voorbeeld van een inleiding op het seniorenbeleid zoals in elke Duitse gemeente verplicht is.
  “Ältere Menschen gestalten und prägen die Gesellschaft: mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und ihrem Engagement. Sie sind aktiv, mobil und äußern ihre Wünsche und Bedürfnisse nach einer selbstständigen und individuellen Lebensführung.

  Die „Alten“ haben unseren Wohlstand geschaffen. Ihnen gehört Respekt und Anerkennung. Sie haben ein Anrecht auf einen würdigen Lebensabend und menschenwürdige Betreuung. Zudem sind unsere älteren Mitbürger oftmals noch fit und verfügen über ein breites Können und Erfahrung. Dies sollte wo möglich im gesellschaftlichen Zusammenleben genutzt werden.”

  Beleid omvat verpleeguizen, woonomgeving, hulpmiddelen, uitjes, seniorentreff, thuishulp enz. Vaak is er een speciale ambtenaar of wethouder mee belast.

  Argument voor het speciale Duitse gemeentelijke seniorenbeleid is dat de Duitse demografie sterk verandert nu er steeds meer ouderen komen. Daar wordt zo op ingespeeld.

  Ook in Zwitserland en Duitsland al jaren bestaand: universiteiten speciaal voor senioren.(Universität für die dritte Lebensphase, Seniorenuniversität) Veel ouderen willen nog iets interessants leren waar ze tijdens het werkzame leven niet aan toe kwamen
  In Duitsland wordt geen collegegeld geheven en de colleges worden door universitaire docenten gegeven.

 5. kern2016 says:

  Hallo,
  Ik zat Hollandse zaken te kijken. Wat ik miste was het volgende en lijkt mij een zeer essentieel punt.
  Wij hebben destijds een pensioenafgesloten waarbij rekening werd gehouden met een AOW-franchise.
  m.a.w. er werd rekening gehouden met een AOW-uitkering. Je pensioen werd voor bijna iedereen als volgt berekend. Je jaarsalaris waarvan 70% als basis werd gerekend voor de pensioenberekening. Daarnaast werd dus de AOW-frachise, lees AOW-uitkering, in mindering gebracht op je te verzekeren pensioenbedrag.
  Dus jaarsalaris bijv. € 30.000,– x 70% = € 21.000,– minus de AOW franchise (lees uitkering)
  Denk daarna aan de gemiddelde salarissen die werden verdiend en het resultaat laat zich raden.
  Zoals gewoonlijk de spelregels wijzigen en de kans ontnemen er nog iets aan te doen zo men dat zou willen.