uitkeringsfraude

Harde aanpak uitkeringsfraude werkt frauderen in de hand

Om uitkeringsfraude te voorkomen treden uitkeringsinstantie UWV en de sociale diensten soms hard op tegen uitkeringsgerechtigden. Soms al voordat ze ook maar 1 cent hebben ontvangen. Deze harde aanpak heeft een averechts effect, wijst nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit.

Harde aanpak

Iedereen die in Nederland een uitkering ontvangt, krijgt dit via een hiertoe bevoegde instantie zoals het UWV. Deze instanties zijn wettelijk verplicht om frauderen te ontmoedigen door uitkeringsgerechtigden er onder meer in niet mis te verstane taal op te wijzen op wat er kan gebeuren als zij dit wel doen. Een harde aanpak die niet werkt, weet het RUG na 4 jaar onderzoek naar de handhaving van het sociale zekerheidsstelsel. Iedereen behandelen als een potentiële fraudeur is slecht voor de verhouding tussen burger en uitkeringsinstantie en zorgt ervoor dat er een kloof ontstaat. Zodra dit gebeurt, is het lastig om deze nog te dichten. Daarnaast werkt het frauderen juist in de hand. “Ze (uitkeringsgerechtigden, red.) zijn dan steeds minder geneigd het achterste van hun tong te laten zien tegen het UWV of de sociale dienst”, aldus hoogleraar rechtssociologie en onderzoeker Marc Hertogh in de Volkskrant.

Deze harde en – zo blijkt- vruchteloze aanpak is al sinds 2013 realiteit bij veel uitkeringsinstanties. In dat jaar is de nieuwe fraudewet ingevoerd en sindsdien wordt volgens Hertogh iedereen bekeken als een fraudeur, totdat zij het tegendeel bewijzen. En dat terwijl 92 procent van alle uitkeringsgerechtigden de regels goed naleeft.

Andere manier van werken

Het RUG pleit daarom voor zogenoemde ‘slimme’ handhaving. Dat wil zeggen dat er meer gekeken wordt naar de mens achter de uitkeringsgerechtigde en niet alleen maar naar het naleven van de door de overheid opgelegde regels. De RUG komt tijdens het onderzoek verschillende handhavers tegen die al op die manier ter werk gaan, maar onder de huidige omstandigheden is dit soms een uitdaging. In de Volkskrant wordt een voorbeeld gegeven van een man met een uitkering die een set nieuwe winterbanden krijgt van een uitkeringsambtenaar, zodat hij veilig naar zijn nieuwe baan kan rijden. Hertogh: “Puur volgens de regels had hij helemaal geen recht op een vergoeding voor winterbanden. Maar de teammanager van de sociale dienst dacht: deze man is enorm goed op weg, laten we hem een handje helpen.”

(Bron: ANP, Volkskrant, RTL Nieuws, Algemeen Dagblad, UWV)

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  Zolang er nog corruptie is bij: de banken, bij het ministerie van justitie, bij de belastingdienst en zelfs bij de regeringsmedewerkers (hoofdzakelijk bij de VVD) moeten we niets doen aan uitkeringsfraude, van stakkers die uit het arbeidsproces verdreven zijn en een kansloos leven leiden in de marge van de maatschappij. … Het is niet nodig om kleine criminaliteit aan te pakken, terwijl er elk jaar voor miljarden verduisterd word bij de volksvertegenwoordiging. Vrijwel dagelijks krijgt de bevolking berichtgevingen over miljoenenfraudes, belastingontduiking, klassenjustitie en noem nog maar een paar onderwerpen. En dan zullen “bijstandsgerechtigden” (lees bijstandsverplichtigden) en andere werklozen gecontroleerd moeten worden op een bijverdienste? Of een andere slachtoffergroep de bejaarden, die gepakt worden op samenwonen, terwijl die stumpers bij elkaar eten en TV kijken, uit pure verveling en eenzaamheid? Rutte je moest je schamen en treed aub zo snel mogelijk af. De andere Kamerleden zullen de miljarden wel terughalen, die je heimelijk wegegeven hebt aan Shell. Ook zal de auto-importeur Pon nog vervolgd moeten worden, voor het aanzetten tot fraude En ook zal de ING bank nog vervolgd worden voor fraude.

  oosterwijck says:

  Persoonlijk heb ik nog recht op, 3 jaar pensioenopbouw van UWV-GAK, opgebouwd in de periode 2008-2010. Ondanks een bevestiging, dat die pensioenpremie afgedragen is, in 2010, is dat nooit gebeurd. Met het gevolg dat ik een pensioen-gat heb van 3 jaar. Op dit moment loopt er een klacht bij de Nationale ombudsman. Het zal wel een keer goed komen, maar dit voorbeeld maakt duidelijk, dat de controlerende instantie, op fraude, het zelf niet zo nauw neemt met nauwkeurigheid van haar verplichtingen.

  Hanneman says:

  Wantrouwen regeert! Met alle gevolgen voor het sociale klimaat van dien. Want niet alleen bijstandgerechtigden worden als enkel fraudeurs beschouwd. Zo zit dat toch ook in het onderwijs en in de zorg met al die ziekelijke raportage en registratie. Shit hoor! Ik bedacht dat het zomaar kan gebeuren dat thuiszorgers die ondersteunen bij het opstaan en het gaan slapen, mensen aan en uitkleden, binnenkort de knopen en ritsen moeten tellen. Tevens zal van ze worden gevraagd om aan hun zorgvragers een flyer uit te reiken die pleit voor de aanschaf van kleding zonder deze obstakels voor het zorgpersoneel. C&A zal een exclusieve lijn in de markt zetten. Zeeman volgt dan met de goedkopere variant. Maar als gezegd, staatsburgers die om welke reden ook bijstand aanvragen zijn voor de uitkerende instanties per definitie crimineel. En volgens hun controlerende artsen supergezond. Hoewel al jaren uit gedegen onderzoek bekend is dat de wérkelijke fraudeurs maar een zeer gering percentage vormen van de groep gerechtigden wordt er maar één lijn getrokken. Die van de uitkeringspolitie. Het schijnt dat hun officieren kleine kinderen verhoren op straat. Kortom; deze “diensten” mogen zich bij deze pogroms zo ongeveer alles permiteren. RUG spreekt van een kloof die dreigt te ontstaan tussen cliënt en instantie die er natuurlijk al heel lang is. Alles uit de kast om de vraag om hulp te ontmoedigen en als-sie van rechtswege absoluut moét worden verleend die periode zo ziekelijk te maken als maar kan. De aanduiding sociaal klopt in dit verband dus niet. Het zijn de factoren die bijdragen aan de totale verziéking van het sociale klimaat in Nederland. De “sociale” dienst voert een wet uit. Niet uit mededogen maar omdat het moét! Maar het is politiek. De VVD staat immers een beleid voor dat op de duur elke staatssteun aan personen in vooral zeer vervelende omstandigheden weigert. Eenieder moet het zélf maar uitzoeken. Da’s de spirit! U gelieve anderszins in de woestijn achter te blijven. Mark wil het zo. Hij zal het altijd ontkennen. Zoals hij zijn bekendheid met gegevens, documenten over van alles ontkent. Maar het kan bijna niet anders, hij wil dit allemaal. Zal vast bewonderend spreken over zijn “collegae” die deze zaken uitvoeren. Dijkhoff is het met hem eens. Bovendien zou het eens afgelopen moeten zijn met het demoniseren van de eerbare, uit de adel, het bedrijfsleven of gewoon de onderwereld opgediepte VVD groten. Laat het Openbaar Ministerie zich liever bezighouden met die frauderende zieken en voedselbankklanten. Of die hoegenaamde eenzamen die feitelijk profiteren. Oplichters! We hebben het met dat infantiele gehakketak over dividendbelasting en de “vaststellingen” met “bedrijven” al druk genoeg,……….stem JIJ al VVD?

  Slachtoffer says:

  Beste mensen,
  Ik ontvang sinds vorig jaar de zw uitkering. Het uwv hebben gefraudeerd met mijn sv loon met een bedrag van 24000 euro. Het bedrag werd in stappen verrekend hiervan heb ik bewijzen. Daarnaast door alle verlagingen moetst het uwv een nabetaling aan mij terug vorderen. De nabetaling werd ook verrekend van 11000 euro naar 500 euro. Mijn zw uitkering willen ze verlagen 1000 euro per maand zonder reden allen omdat de uwv medewerker mij de uitkering niet gunt. Hij heeft mijn inkomen van 45000 euro verrekend naar 26000 euro. Hij heeft gesjoemeld met suwinet inkijk en mijn verdiende bedragen allemaal verrekend naar z’n wens. Naast alle verlagingen hebben ze een criminele actieviteiten tegen een zieke vrouw gepleegd.

  Wat noemen jullie dat allemaal?

  Met vriendelijke groet,
  Slachtoffer van het uwv criminaliteiten.