arbeidsongeschikt

Forse toename aantal arbeidsongeschikten

Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland is flink toegenomen in 2016. Zij moeten na uitdiensttreding een WIA-uitkering (staand voor Wet werk en inkomen na arbeidsvermogen) aanvragen bij het UWV. Dit is volgens de uitkeringsinstantie 12 procent vaker gebeurd dan in 2015. De grootste stijging sinds 2010.

Vooral ouderen

De reden voor de stijging zoekt het UWV in de hoek van de economische crisis. Als er meer werklozen zijn, worden er meer uitkeringen aangevraagd, maar opvallend is wel dat dit steeds vaker  de WIA-variant is. Het UWV zegt dat dit vooral komt omdat werknemers langer door moeten werken en dus ouder zijn. Mensen van 55-jaar of ouder maken gemiddeld 10 keer zoveel kans om arbeidsongeschikt te worden dan iemand van 25. Als dit hen overkomt, hebben zij geen andere keus dan een WIA-uitkering aanvragen. Ongeveer een kwart van de mensen die dat in 2016 heeft gedaan, is een oudere werknemer.

Wat is WIA?

Iedere werknemer die ziek uitvalt, moet een WIA-uitkering aanvragen. De WIA is in 2005 ingevoerd als de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Nederlanders die in de WW zitten en ziek worden, worden ook doorverwezen naar de WIA. Over het algemeen wordt aangenomen dat wie eenmaal in de WIA zit, hier lastig uitkomt.

(Bron: ANP, Algemeen Dagblad, Trouw)

Geef een antwoord

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Het beleid inzake arbeid is gericht op zoveel mogelijk rendement, productie. Minder agenten versus stijgende criminaliteit. Minder brandweer versus toenemende incidenten. Minder verzorgenden versus groeiende zorgbelasting. Minder geld voor onderwijzend personeel versus Dekker. Werknemers in alle sectoren overbelast door werkgevers die, dankzij de VVD, hun kansen schoonzien. Geen mens wil in welke uitkering ook! Want uitkeringen zijn weggevaagd door afschaffing, terugbrenging, korting. Door het “economisch denken” van Rutte en zijn kompanen en kompinnen raakt werknemers Nederland overbelast. En we zijn er nog lang niet. U gelieve zich voor te bereiden op baantjes als langs de weg autoracen wassen of anders misschien het oude kranten ophalen. Ik neem ook aan dat voedselbankovervallen zullen gaan plaatsvinden.

   Hanneman says:

   Dat moet autoramen zijn. En werknemend Nederland . Als ik me opwind zijn schrijffouten snel gemaakt. Excuus!

  oosterwijck says:

  Het toelatingsbeleid tot een WAO uitkering is versoepeld, door overheidsingrijpen. Was het een paar jaar geleden onmogelijk om een WAO uitkering te verkrijgen, is het nu een stuk makkelijker, omdat de overheid de WW cijfers wil verbloemen. De economische crisis moet immers voorbij zijn en het aantal mensen met een WW uitkering moet verminderen. Daarom is de keuze gemaakt om mensen van 55 jaar en ouder, makkelijker een WAO uitkering te geven.