mantelzorgers

Groot tekort aan mantelzorgers dreigt

Nu zijn er voor elke hulpbehoevende oudere nog 15 mantelzorgers beschikbaar, maar dat is over 20 jaar wel anders. Er is dan naar alle waarschijnlijkheid een groot te kort ontstaan. Oorzaak? de vergrijzing.

Vergrijzing

Uit cijfers van het Planbureau voor de leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat er anno 2040 slechts 6 mantelzorgers per oudere beschikbaar zijn. Dat is nog steeds een ‘overschot’, maar in vergelijking met de 15 die er in 2018 beschikbaar zijn per oudere, is het een groot verval. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, regio’s waar de vergrijzing het sterkst is, wordt dit een probleem. Dit komt omdat de meeste mensen die nu mantelzorg verlenen 50 jaar of ouder zijn. De tijd staat natuurlijk niet stil en ook zij worden ouder, waardoor zij op een gegeven moment minder of niet meer in staat zijn om hun taken te vervullen.

‘Probleem is er nu al’

Volgens mantelzorgvereniging Mezzo zijn tekorten niet iets van de toekomst. “We horen zelden uit onze achterban dat een 85-jarige 3 of  4 mantelzorgers om zich heen heeft. Het zijn er vaker 1 of geen. Laat staan 15! Het tekort aan mantelzorgers speelt nu al”, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk hierover tegen het Algemeen Dagblad. Zij vindt dat de overheid moet ingrijpen, zodat het tekort aangepakt kan worden en in de toekomst uitblijft. Hoe de overheid dit kan doen? Daar heeft Hoogendijk over nagedacht: “Er moeten maatregelen komen om het tekort terug te dringen. Denk aan regelingen à la het ouderschapsverlof, waarbij mensen die zware mantelzorg moeten verlenen tijdelijk minder werken.”

4,4 miljoen mantelzorgers

Momenteel verlenen 4,4 miljoen Nederlanders die 2 uur of meer uur per week mantelzorg verlenen. 800.000 hiervan moeten intensieve en langdurige zorg verlenen. Vaak nemen de kinderen of andere naasten van een oudere deze taken op zich.

(Bron: NOS, ANP, Algemeen Dagblad)

Geef een antwoord

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Mantelzorgers zijn jarenlang tegengewerkt en gesaboteerd. Angst van de overheid, dat mantelzorgers voordeel zouden kunnen hebben aan die zorgrelatie. Het zou namelijk wel eens kunnen zijn dat mantelzorgers een liefdesrelatie hebben met de betrokkene, en dat mantelzorg een verkapte vorm van samenleven is of zou kunnen worden. Die paranoia van de overheid was zelfs zo sterk, dat mantelzorgers en betrokkenen op hun uitkering of pensioen werden gekort, als ze een zieke of behoeftige geholpen werd. Je werd beschuldigd van het hebben van een economische eenheid. … Daarom is er nu een tekort aan mantelzorgers, omdat de angst er goed in zit. Als de overheid ook maar iets ontdekt, dat er naastenliefde in het spel is, kan dat een argument zijn om mensen te straffen. Als je een zieke buur hielp, kwam je inkomen in gevaar, omdat je van samenwonen werd beschuldigd. Nu heeft de overheid berekend, dat mantelzorg veel goedkoper is, als professionele zorg en wordt het oogluikend toegestaan. Maar het zal nog héél lang duren voordat de angst om te frauderen geheel verdwenen is.