Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is populaire bezigheid in Nederland

Ruim de helft van alle 15 tot 65-jarigen in Nederland doet minstens 1 keer per jaar vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar dit onderwerp.

Wie doet het vaakst vrijwilligerswerk?

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat 35- tot 45-jarigen die deeltijd werken het vaakst vrijwilligerswerk doen. 57 procent van deze groep doet dit. Onder ouderen is werken zonder er geld voor te krijgen minder populair, blijkt uit cijfers van het CBS. Van de 75-plussers doet 32 procent aan vrijwilligerswerk. Onder 65-plussers is dit 42 procent. Dit kan te maken hebben met het feit dat de gezondheid achteruit gaat naarmate iemand ouder wordt en deze persoon op den duur niet meer in staat is om te werken.

Mantelzorgers

Wel is het zo dat ouderen die vrijwilligerswerk doen, hier vaak meer uren mee bezig zijn dan jongere mensen. Gemiddeld gaat er meer dan 6 uur per week op aan werken zonder betaald te krijgen. Ook is het zo dat oudere Nederlanders vaak mantelzorger zijn. Dit is officieel geen vrijwilligerswerk, maar in essentie verrichten zij wel arbeid op vrijwillige basis. Van de 4 miljoen mantelzorgers die Nederland telt, zijn er 750.000 ouder dan 50. Zij besteden vaak ontzettend veel tijd aan het helpen van een zieke naaste en hebben daarom wellicht geen tijd om ander vrijwilligerswerk te doen, terwijl zij dit misschien wel graag willen.

Ouderen helpen ouderen

Opvallend is dat ouderen die onverplicht en onbetaald werken, dit vaak doen bij organisaties die ouderen helpen. Zo zijn er veel mensen van 50 jaar of ouder verbonden aan projecten zoals Match van het Nationaal Ouderenfonds. Ook bij andere projecten van dit fonds zijn veel oudere vrijwilligers betrokken. Daarnaast verzorgen ouderen vaak extra activiteiten in verzorgingshuizen en zetten zij zich vaker dan welke bevolkingsgroep ook in voor de kerk.

(Bron: CBS, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, NOS, ANP)

Geef een reactie

Reactie

    kristien12 says:

    Vrijwilligerswerk!!. Ik probeerde dat uit te leggen aan buitenlandse vrienden maar ze vinden het heel raar dat je werkt en dan geen geld krijgt. Kijk vrijwillig helpen bij je sportclub of je hobby-vereniging snappen ze nog wel maar dat er in ziekenhuizen of zorginstellingen mensen daar werken zonder geld te krijgen vinden ze absurd. Mantelzorg kennen ze wel maar dan voor eigen familie.