energierekening

Onduidelijke energierekening opnieuw onder de loep

Ondanks eerdere waarschuwingen blijft de energierekening onduidelijk en moeilijk te begrijpen voor de consument. Energiemaatschappijen die zich hier nog steeds schuldig aan maken worden opnieuw aangepakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Energierekening onleesbaar

Het is al lange tijd een veel gehoorde klacht: de onleesbaarheid van de energienota’s. Vooral de (eind)afrekeningen laten te wensen over. Ook MAX Ombudsman ontvangt regelmatig klachten hierover. Over het algemeen zijn kloppen de rekeningen wel, maar zijn ze onvoldoende leesbaar. De ACM kondigt in juli 2017 aan de rekeningen te controleren op leesbaarheid, maar de facturen voldoen nog steeds niet.

Dwangsom

De ACM onderzocht de facturen van 40 energiebedrijven. 3 bedrijven stuurde zo’n slechte rekening dat de ACM dreigt met een dwangsom. Bij 16 bedrijven is de factuur wel duidelijk en van de 40 bedrijven is er voor 21 van hen werk aan de winkel. De ACM heeft aangegeven dat deze bedrijven voor begin 2018 hun facturen op orde moeten hebben, anders wordt er een dwangsom opgelegd. Om welke energieleveranciers het gaat maakt de ACM niet bekend.

Controleerbaaar

Als consument heeft u recht op een duidelijk en goed controleerbare energierekening. U moet eenvoudig na kunnen gaan waarvoor u betaalt. Volgens de ACM moet een factuur begrijpelijk zijn. Tevens moet uit de factuur eenvoudig blijken welke afspraken er gemaakt zijn in het contract en of tariefwijzigingen afzonderlijk zichtbaar zijn.

“Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energierekening door. Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs”, aldus Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM.

(Bron: NU.nl/Telegraaf)

Geef een antwoord