Energierekening wordt beter leesbaar

Regelmatig ontvangen wij in ons spreekuur vragen over energieafrekeningen. Vaak gaat het daarbij om verrekeningen en bijbetalingen die men niet begrijpt. Over het algemeen kloppen de afrekeningen wel, maar zijn ze onvoldoende leesbaar. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert nu of uit energiefacturen gemakkelijk is af te leiden waar u precies voor moet betalen.

U mag een duidelijke en goed controleerbare energierekening op de mat verwachten. U moet namelijk eenvoudig kunnen nagaan waarvoor u betaalt. Komt alles overeen met wat is afgesproken in het energiecontract? Zo moet het onder andere duidelijk zijn of uw maandelijkse voorschotten juist zijn verrekend en of de meterstanden en eventuele tariefswijzigingen goed zijn verwerkt. Alle prijzen moeten inclusief btw zijn en ook alle onvermijdbare kosten moeten op de rekening staan. Dit zijn bijvoorbeeld administratiekosten of regiotoeslagen. Mocht uw energierekening niet duidelijk zijn, meld dit dan bij www.cosuwijzer.nl of bel naar 088-0707070.

Tariefwijziging

Per 1 juli 2017 hebben de energiebedrijven hun tarieven gewijzigd. Let hier dus goed op als u een variabel tarief heeft. Gas is weer duurder geworden, maar ook de stroomprijs en de leveringskosten zijn omhoog gegaan, alleen minder stevig. Voordeel is wel dat u vanaf 1 juli 2017 voor het transport van gas, zodat het netjes uw woning bereikt, minder hoeft te betalen. De landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) mag vanaf juli dit jaar namelijk minder geld vragen voor het landelijke transport van gas. Deze transportkosten worden via uw energierekening bij u in rekening gebracht.

Wat kunt u zelf doen

Zorg ervoor dat u altijd de werkelijke standen doorgeeft aan uw energieleverancier. Juiste meterstanden vormen immers de basis voor een goede afrekening. Indien u niet over een slimme energiemeter beschikt, ontvangt u hierover bericht van uw energieleverancier. Dit kan zijn via de telefoon, via internet of via de post met een meterstandenkaart. Indien u wel over een slimme meter beschikt, dan worden de standen automatisch aan uw energieleverancier doorgegeven – tenzij u hier bewaar tegen heeft gemaakt en deze afleesfunctie is uitgeschakeld. U dient er dan zelf voor te zorgen dat uw energieleverancier de juiste meterstanden ontvangt. Als u zelf geen meterstanden doorgeeft, zal uw energieleverancier de meterstanden gaan schatten. Eén keer in de 3 jaar zal uw netbeheerder uw meterstanden komen controleren. Wij adviseren u dus om uw energieverbruik goed in de gaten te houden om verrassingen achteraf te voorkomen. Ook als u over een slimme meter beschikt en toestemming heeft gegeven om uw meterstanden uit te laten lezen, blijft dit belangrijk. Een bedrag bijbetalen is immers nooit leuk!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Het is niet toevallig dat consumenten een energieafrekening krijgen, die onbegrijpelijk is! … Met het ontstaan van de energiecowboys, zijn de problemen met energieafrekeningen alsmaar groter geworden. Vroeger toen we zaken deden met de Provinciale energiebedrijven, bestonden er geen misverstanden. Alles klopte 100% prima. Je hoefde de rekening echt niet te controleren. Maar met al die zogenaamde voordelige aanbieders van energie, moet het uit de lengte komen of uit de breedte. Als een energiecowboy verkondigd dat hij per kilowatt de goedkoopste is, rekent hij gewoon wat méér kilowatts, zodat hij zelf in een paar jaar miljonair is, over de ruggen van consumenten, die een voordeeltje worden voorgespiegeld. En hoe kom je ongemerkt aan die extra kilowatts op de rekening, zonder dat de consument het merkt? … Juist ja, je maakt de afrekening zo ingewikkeld mogelijk, dit alles in samenwerking met de overheid, die het systeem van consumenten tillen, van harte stimuleren. … Deze truckjes zijn al zo oud als st. Nicolaas.