incassobureaus

Kom in actie tegen foute incassobureaus

Veel incassobureaus lappen de regels aan hun laars en intimideren consumenten. Toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwen daarvoor via een voorlichtingscampagne en roepen tegelijkertijd de consument op om zelf in actie te komen.

Misstanden

Onderzoek in de incassobranche heeft diverse misstanden aan het licht gebracht. Zo worden regelmatig onterechte vorderingen geïnd, rekenen bureaus te hoge invorderingskosten en wordt er soms ontoelaatbare druk uitgeoefend op de consument. Dit laatste is het geval als zij dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals inbeslagname van goederen of loon of een dagvaarding. Ook komt het voor dat bureaus zich agressief gedragen.

Betaal alleen als het klopt

Onder het motto ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ roepen ACM en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten op in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso’s. “Het is belangrijk dat consumenten in actie komen tegen onterechte vorderingen”, zegt ACM-bestuurslid Henk Don. “Zo voorkomen zij schade voor zichzelf. En het helpt ook om oneerlijke incassopraktijken te stoppen.” Via consuwijzer.nl kunnen consumenten een klacht indienen tegen een bedrijf. Ook kan worden gecheckt of een ontvangen incassobrief wel klopt.

Nepdagvaardingen

De ACM en AFM zijn gestart met het beter toelichten en handhaven van de regels. De ACM waarschuwde eind vorig jaar al voor de oneerlijke praktijken in de branche en de Consumentenbond meldde in februari dat incassobureaus mensen onnodig bang maken met nepdagvaardingen. Vorige maand riepen zij op u niet te laten intimideren bij ongewenste abonnementen na een proefabonnement.

Wettelijke aanpak

Branchevereniging NVI zegt de gezamenlijke aanpak van de ACM en AFM te ondersteunen. “De praktijken die door de ACM zijn geconstateerd zijn slecht voor het imago van de branche”, aldus de organisatie. De NVI is tevens voorstander van een voorstel uit de politiek om de markt voor incassobureaus wettelijk strenger te gaan reguleren.

Schuldig

Lees ook ons artikel over het nieuwe NPO 1-programma Schuldig, waarin een kijkje wordt gegeven in de roerige Vogelbuurt in Amsterdam. Veel bewoners hebben er schulden en hebben daardoor te maken met incassobureaus.

(Bron: ANP, acm.nl, consuwijzer.nl)

Geef een reactie

Reacties (4)

 1. oosterwijck says:

  Ik heb enkele jaren gewerkt op een gemeentelijke afdeling die huisuitzettingen uitvoerde, in opdracht van deurwaarders. Mij is opgevallen, dat huisuitzettingen, vaak jonge gezinnen betrof, die meestal psychische problemen en/of zwakbegaafdheid betrof. Je zag tussen de inboedel heel veel onnodige (luxe) goederen en heel vaak was dit in combinatie met een koopverslaving (onnodige en meerdere keren voorkomende artikelen, nog in de verpakking). Dit koopgedrag duidt op psychische nood. De partners hadden (indien nog samen) ook relatieproblemen, maar vaak was één van de twee de relatie ontvlucht en verbleef elders. Minder vaak kwam het voor, dat de bewoner (schuldenaar) in het gevang verbleef en de rekeningen niet meer kon betalen. Ok kwam het voor dat de bewoner(s) een verslavingsproblematiek hadden, waardoor alle inkomen opging aan een of andere rotzooi. Maar ook was werkloosheid een reden, omdat de bewoner, tijdens zijn werkzame periode geen financiele reserve had opgebouwd, maar zijn/haar gehele inkomen had gespendeerd. En sterker nog, leningen had afgesloten. Opvallend was, dat de betrokkenen een wiedplantage in huis hadden of hadden gehad. Meestal hoorde je dat die plantage een noodgreep betrof, om uit de schulden te komen. … Maar duidelijk is, dat alle betrokkenen, op een of andere manier slachtoffer waren. … Meestal had de huisuitzetting en de opbouw van schulden kunnen worden voorkomen, als eerder was ingegrepen. Altijd wist de bank, de sociale dienst, de verhuurder, en het maatschappelijk werk, al heel lang, dat er problemen waren. En altijd werd er niet ingegrepen. Mij werd duidelijk dat de schuldenindustrie op een systeem berust, waar heel veel mensen, heel veel geld, aan verdienen. En uiteindelijk wordt de rekening door de belastingbetaler betaald. Dus goed oppassende hardwerkende mensen voldoen uiteindelijk de schulden, van psychisch gestoorde debielen of meer intelligente mensen met een ontwikkelingsstoornis, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En die debielen of gestoorden, gaan door een zwarte periode, van dakloos zijn, via opvanghuizen, opnieuw gehuisvest en schuldsanering, naar een nieuw leven. Dat gehele circus, had voorkomen kunnen worden, als er eerder was ingegrepen en bespaard honderden miljoenen op jaarbasis.

  Ik heb de documentaire “Schuldig” Bekeken en het is precies zo als ik me herinner uit mijn periode, dat ik werkzaam was voor de Schuldenindustrie. Nog steeds worden minderbegaafden, gebruikt als handelswaar door de incassobureau’s en de deurwaarderskantoren.

 2. peter64juitede says:

  ik heb geen schulden ook nooit gehad.
  ik had op gegeven moment een student op kamers wonen,
  die wel schulden had.
  komt er een deurwaarder aan de deur toen ik alleen thuis was.
  zegt ie woont die …. hier
  ik zeg ja, op kamers.
  zegt de deurwaarder,
  hij betaald niet dus moet jij het doen aangezien je op een adres woont
  als er niet betaald is voor een bepaalde datum,
  kom ik met de politie de woning in beslag nemen.
  wat ik ook zei,
  ik kon de man niet overtuigen dat ik geen schulden had.
  toen ik kwaad werd en terug begon te dreigen ,
  droop hij af.
  ik heb de student erop aan gesproken.
  en na de hand niets meer gehoord
  dit staat voor mij als voorbeeld hoe deurwaarders hun werk doen.
  een waardeloos beroep met waardeloze mensen

 3. oosterwijck says:

  Het beroep deurwaarder is voortgekomen uit de belastinginners van de leenheren, tijdens de middeleeuwen. … In die tijd konden rijke personen, een adellijke titel kopen, bij een nog rijker persoon. Ook konden ze de rechten kopen om belasting te mogen heffen (en recht spreken) van de bevolking, in een bepaald gebied, ook wel een heerlijkheid genoemd. De leenheer stuurde elk jaar, na de oogstmaand, een legertje afpersers op pad om geld te innen (de tiende penning). Dit innen van belasting was arbeidsintensief en de afpersers (een deel van de bevolking) waren niet erg populair bij de bevolking. Dit leidde tot spanningen onder de bevolking en families, waaruit die afpersers voorkwamen. Op een dag werd ons land overspoeld met joodse vluchtelingen, die al voor de zoveelste keer op de vlucht waren (eerst uit Palestina, daarna Egypte, daarna uit Marrokko), vervolgens uit Spanje en Portugal. Deze joden, kwamen al snel in contact met de rijke, belasting innende, bovenlaag van de Nederlanden en stelde voor, om het niet populaire belasting innen van de bevolking, over te nemen, van de plaatselijke afpersers, omdat zij als vreemdelingen, geen binding hadden met de bevolking. … En tot op heden, is het merendeel van de belasting incasso (schulden incasso) afkomstig uit het joodse deel van de bevolking, omdat ze nog steeds geen binding hebben met de bevolking.

 4. oosterwijck says:

  Waarom worden schulden, van mensen die niet met geld om kunnen gaan, of te veel geld hebben uitgegeven, niet kwijtgescholden of verminderd? …. Net zoals bij banken gebeurd en bij Griekenland is gebeurd en nog steeds gebeurd, en ook nu weer bij Italie gaat gebeuren. … Het is voor mij onbegrijpelijk, dat de overheid niet met een passende (verstandige) oplossing komt, zoals: de huurverantwoordelijkheid overnemen, van mensen die de huur niet (kunnen of willen) betalen. De energie lasten overnemen, als die ook niet betaald worden. Pas als de schuldenindustrie, een paar jaar zijn gang heeft kunnen gaan en schulden opgelopen zijn met een factor 5 of factor 10, worden zulke maatregelen genomen en krijgen mensen via een persoonlijk contact, leefgeld van €50 per persoon per week. Waarom moet een deurwaarder en een curator eerst een paar ton per jaar verdienen aan deze mensen (kosten die uit algemene middelen, lees belastinggeld betaald worden)? … Iedereen weet, dat deze onmenselijke benadering, die nu gebezigd wordt, en gezinnen (families) ontwricht, alleen maar meer schade aanricht, bij die stakkers en hun kinderen, die hun verdere leven met een beschadiging verder moeten. … Het antwoord is te vinden in de mentaliteit van de beesten, die ons land regeren, die alleen aan hen zelf denken, die hun zakken (kunnen) vullen met fraude en allerlei erebaantjes, als commissaris, toezichthouder en/of adviseur, bij allerlei frauderende multinationals. Ruttte zou zich kapot moeten schamen, dat hij deze verschillen in stand houdt. Maar hij schaamt zich helemaal niet. Nee, .. mensen zoals hij, vinden dit normaal.