Erfenis

Wat gebeurt er met de schulden van mijn tante?

“Mijn moeder en ik zorgen zo goed mogelijk voor onze tante. De uitvaart is gefinancierd, maar ze heeft veel schulden, denken we. Ze heeft verder geen nabestaanden en geen bezittingen. Wat staat ons te wachten als ze overlijdt?” Mevr. D. van Beek

Eigenlijk stelt u de vraag: wat gebeur t er met de schulden van mijn tante, zoals die bij de woningbouwvereniging? Als zij overlijdt, heeft ze een negatieve nalatenschap. Dat betekent dat de wettelijke erfgenamen – zoals u en uw dochter – het beste de erfenis kunnen weigeren. Ander s bestaat de kans dat u zelf voor de schulden moet opdraaien. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om de schulden alsnog te saneren, nu ze nog leeft. Maar ik vraag me wel af of dat nog kan. Ze zal dan maandelijks een bedrag moeten gaan afbetalen, maar heeft ze da ar het geld en de tijd wel voor? De erfenis verwerpen doet u met een verklaring bij de rechtbank in het arrondissement va n de overledene. Degene die de uitvaart regelt, wordt verantwoordelijk gehouden voor de kosten ervan. Maar om de uitvaart te betalen, moet u geen geld u it de erfenis gebruiken. Dat kan namelijk een signaal zijn dat u de erfenis wel degelijk aanvaardt.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 40 2017

Geef een reactie