Erfenis

Wie regelt de erfenis van mijn overleden ex regelen?

“Mijn ex-man is in mei 2016 overleden. Mijn kinderen, kleinkinderen, zus en nichtjes hebben de erfenis verworpen bij de rechtbank in Dordrecht. Dan mag je het huis niet meer in. Maar nu gebeurt er niets. Niet met het huis, de inboedel, zijn auto. Wie moet dat afhandelen?” K. Bos

Het is inderdaad zo dat wie afstand van een erfenis doet, geen geld of goederen van de overleden erflater mag gebruiken. De schuldeisers zouden kunnen zeggen dat u toch verantwoordelijk bent voor de nalatenschap. Ik ga er dan ook vanuit dat de nabestaanden de uitvaart uit eigen zak betaald hebben. Maar de rechtbank kan nooit bedoeld hebben dat alles maar op z’n beloop gelaten moet worden. De wet zegt dat alle zaken die geen uitstel verlangen, geregeld moeten worden. Ik heb zelfs begrepen dat de automatische betalingen, zoals uw alimentatie, nog steeds gewoon doorgaan. Het is goed dat u dat geld heeft teruggestort. Alle instanties moeten dus zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van zijn overlijden. Daarna moet een executeur van buiten de familie de nalatenschap regelen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 10 2017

Geef een reactie