Lelystad airport

Zeker 1 jaar uitstel voor Lelystad Airport

Lelystad Airport zou in 2019 open moeten gaan, maar dat plan is van de baan. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten de opening zeker met 1 jaar uit te stellen om zo het vertrouwen van de omwonenden terug te winnen.

Fouten in berekening

Nederland moet steeds meer vliegverkeer verwerken, maar Schiphol kan dit niet allemaal alleen bolwerken. Lelystad Airport lijkt een gedroomd alternatief: het ligt vrij centraal in het land en kan veel vakantieverkeer overnemen van Schiphol. De plannen zijn al in vergevorderd stadium als wordt ontdekt dat een berekening van de overlast uit 2017 veel fouten bevat. Hierin wordt een veel te rooskleurig beeld geschetst: zo zou de geluidsoverlast door de lage aanvliegroutes niet significant zijn. Inmiddels is gebleken dat dit wél het geval is en dat er nog veel meer fouten in de berekening zitten.

Aanpassing vliegroutes

Door de ontdekking van deze fouten is er veel onvrede en onrust ontstaan onder mensen die direct getroffen worden door de overlast van Lelystad Airport. Inmiddels heeft minister Van Nieuwnehuizen toegezegd een aantal vliegroutes aan te passen, zodat de overlast minder wordt. Ondanks deze maatregel heeft zij nu alsnog besloten de opening van het vliegveld op te schorten tot zeker 2020. Eerder dit jaar roept onder meer de ChristenUnie al op om dit te doen.

Beperkt vliegverkeer

Tevens zegt zij dat als het vliegveld open gaat, er in het eerste jaar maximaal 4000 vliegbewegingen per jaar gemaakt mogen worden. Pas als het luchtruim opnieuw is ingedeeld – dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in 2023- kan dit aantal worden opgeschroefd naar maximaal 45.000 per jaar. Bij de herindeling van het luchtruim kunnen nieuwe en hogere vliegroutes voor Lelystad Airport worden bepaald, waardoor de omliggende gebieden minder last hebben van het geluid.

(Bron: NOS, archief)

Geef een reactie

Reactie

  1. Hanneman says:

    Nounou, het heeft er de schijn van dat de activiteiten van meneer Bruins van de CU effect hebben. Mevrouw Nieuwenhuizen maakt alsnog pás op de plaats. Uitstel! Daardoor hoopt zij het vertrouwen van omwonenden terug te winnen. Dat impliceert dat schijnbaar dat vertrouwen in haar er is geweest. Wat nu te denken met mijn ten aanzien van de politiek wantrouwige karakter? Wel, ik geloof daar helemaal niets van. Van dat willen winnen van vertrouwen. Het heeft, naar mijn bescheiden idee, veel meer te maken met het willen winnen van de aanstaande verkiezingen en dan met name door de VVD. Die zouden na die Zijlstragrap wel een beetje toe kunnen zijn aan uit te willen stralen dat het een “warme” en “invoelende” partij is. Dus ineens “begrip” voor de omwonenden, langer partnerverlof, halfslachtige terugkeer naar de oorspronkelijke zorg met een soort “deeltijdopname”…. als we niet oppassen krijgen we dadelijk alsnog die destijds door Mark beloofde duizend euro ook nog voor de kiezen. Maar u weet; politiek bedrijven is als brillen verkopen. Je moet brutáál zijn. Als de ene brilgigant een reclamecampagne voert waarbij een succesvol volkszanger met zijn zang massaal klanten over de streep krijgt, waarom zou de volgende brillenboer dat niet ook doen? Hieruit blijkt wat de waardering van bedrijvig Nederland is voor de intelligentie van het “publiek”. Maar als het werkt? Men stond voor Jan op, men zal vast ook opstaan voor Rene. Lelystad airport zal, net als Schiphol, door een aantal fasen van protesten door omwonenden en rechtszaken daarover héén moeten. Want van dit uitstel komt geen afstel. Al die investeringen en winstverwachtingen zomaar weg? Denk het niet. “Men”gaat dat gewoon aanpakken als een brillenboer. Mijn inschatting blijft dat net als in het geval van Amsterdam, door zorgvuldig geplande, ondergronds opererende politici en bedrijfsleven, de levende en wonende belangen van Lelystad uiteindelijk zullen moeten wijken. Men hangt nu even de nobele uit om dat na de komende verkiezingen en die van het volgende jaar, in fasen af te bouwen. Dan is er geduvel door de Brexit of een gewapende opstand op Schiermonnikoog dus moét er wel op Lelystad gevlogen worden. Maar we gaan het zien. Toch?