verkeersdode

Verkeersdode is steeds vaker ouder

Het aantal verkeersslachtoffers stijgt en wat blijkt? de meesten zijn 80 jaar of ouder. Dit wijst nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) uit.

Fiets, auto en scootmobiel

Het onderzoek behandelt de cijfers van 2016 en laat zien dat 135 van de in totaal 629 omgekomen verkeersdeelnemers 80 jaar of ouder is. 61 van deze 135 ouderen is overleden na een ongeluk met de fiets. Daarnaast gebeuren er ook relatief veel ongelukken als zij een personenauto (27 gevallen) of scootmobiel (23 gevallen) besturen. Zowel in het geval van de fiets, de personenauto als de scootmobiel is er sprake van een stijging ten opzichten van 2015.

Verklaring

Hoe het komt dat er zoveel oudere verkeersslachtoffers zijn? Volgens het CBS is daar een simpel antwoord op: er zijn steeds meer 80-plussers in Nederland. Daarnaast is de gemiddelde oudere veel fitter dan voorheen, waardoor zij ook tot op hogere leeftijd mobiel blijven. Omdat de alertheid in het verkeer met de jaren wel afneemt, vallen er relatief veel verkeersslachtoffers binnen deze groep.

Tips

Het ligt volgens het planbureau niet in de lijn der verwachting dat het aantal verkeersdoden onder ouderen afneemt, want deze groep wordt immers steeds groter. Wel zijn er een aantal handige tips die de verkeersveiligheid kunnen vergroten:

  • Een e-bike is handig, maar zorg ervoor dat u de fiets niet instelt op een te hoge snelheid. Dit is gevaarlijker en zorgt voor ernstigere ongelukken als er toch iets fout gaat.
  • Heeft u een auto? Dan is het handig om niet tijdens de spits (tussen 4 en 6 uur ’s middags) de weg op te gaan, want dan gebeuren de meeste ongelukken. Ook ’s nachts is het over het algemeen gevaarlijker op de weg.
  • Goed uitgerust op pad gaan zorgt ervoor dat u alerter bent en verkleint de kans op ongelukken.

Deze tips zijn overigens ook handig voor mensen die ouder zijn dan 75, want ook binnen deze leeftijdscategorie vallen er behoorlijk veel verkeersdoden (93 in 2016).

(Bron: CBS, de Volkskrant)

Geef een reactie