verkeerscontroles

Roep om meer verkeerscontroles om stijging verkeersdoden te stoppen

Na een jarenlange daling van het aantal verkeersslachtoffers zit de stijgende lijn er sinds 2015 weer behoorlijk in. Een direct gevolg van de verminderde controles in het verkeer is de conclusie in het verkeersmanifest dat woensdag 19 april 2017 gepresenteerd wordt door 32 partijen.

Veel meer controles nodig

Om het aantal verkeersdoden in Nederland terug te dringen is één van de kernpunten van het Verkeersveiligheidsmanifest dan ook dat de politie weer veel meer moet gaan controleren in het verkeer. In 2015 is het aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren gestegen en op 621 uitgekomen. Het aantal ernstig gewonden stijgt al jaren en is in 2015 op 21.000 uitgekomen. Onder de 32 ondertekenaars van het manifest zijn organisaties als de ANWB, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Algemeen Verbond van Verzekeraars, een aantal grote steden en het Openbaar Ministerie (OM).

Meer politie op de weg

Het aantal staandehoudingen is de afgelopen jaren sterk gedaald en dat heeft zijn weerslag gehad op het aantal verkeersdoden, aldus directeur Frits van Bruggen van de ANWB tegen het Radio 1 Journaal. In 10 jaar tijd is het aantal met 75 procent gedaald. In 2016 heeft de politie 360.000 verkeersdeelnemers aangehouden, in 2007 zijn er nog 1 tot 1,5 miljoen mensen op de weg staande gehouden. ”Een maatregel die snel effect sorteert, is meer politie op de weg om verkeersovertreders aan te houden”, zegt Van Bruggen.

Alcoholcontroles

Naast meer alcoholcontroles door de politie, bepleiten de partijen ook een verbeterde en dus veiliger infrastructuur (vooral voor fietsers) en veiliger auto’s. Bijna de helft van het aantal ernstige verkeersgewonden is fietser. Lokale en regionale overheden kunnen bijvoorbeeld veel doen in 30 kilometerzones om dit tegen te gaan.

Smartphone groeiend probleem

Naast een goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Te veel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen. Daarbovenop zorgt afleiding door het gebruik van de smartphone voor een groeiend probleem. De coalitie roept het nieuwe kabinet op te onderzoeken welke middelen effectief zijn om deze problemen te bestrijden.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Ook de verkeersdienst kan toveren met cijfers (niet alleen Rutte kan dat). Er zouden meer verkeersdoden zijn. … Wat kan de overheid liegen. Wat is er echt gaande. … Onlangs bleek, dat het aantal verkeersovertredingen en dus ook de verkeersboetes aanzienlijk minder werden (€20 miljoen per jaar) werd aangekondigd, dat de regels strakker worden aangehaald. Het fijt dat een camera nog maar €6.5 miljoen opbrengt per jaar is niet meer voldoende. Dat moet méér worden. … En hoe verklaar je die strategie, juist ja, door te verkondigen dat er meer slachtoffers vallen in het verkeer. Een pertinente leugen. … Verkeersdeelnemers houden zich steeds beter aan de regels, die alleen maar onredelijker worden.