verkeersboetes

Verkeersboetes in Europa, er zijn grote verschillen per land

Meer mensen dan normaal kiezen er in de zomer van 2021 voor om met de auto op vakantie te gaan. Wanneer u met de auto of camper afreist naar een Europese bestemming, dan is het goed om op de hoogte te zijn van de verkeersregels. Zo kunnen verkeersboetes voorkomen worden. Wij zetten van een aantal populaire bestemmingen de maximumsnelheden en boetes op een rij.

Boetes betalen: let hierop

In sommige gevallen kunt u een boete in het buitenland meteen betalen. Dit is vaak een gunstige optie, aangezien de overtreding dan meteen afgehandeld is. Daarnaast is het soms de meest voordelige keuze, omdat de boete dan lager kan uitvallen en u bij een te laat betaalde boete op extra kosten moet rekenen. Betaling van de boete betekent daarentegen over het algemeen wel dat u de boete erkent. Bezwaar maken kan dan niet meer.

Ontvangt u bij thuiskomst een verkeersboete uit het buitenland, toets de toegestuurde brief dan eerst goed op echtheid. Niet alle Europese landen sturen verkeersboetes overigens direct naar uw huisadres. Soms sturen de instanties in het land waar u een overtreding heeft gemaakt de boete naar het Centraal Justitieel Incassobureau en kloppen die vervolgens bij u aan.

Op het moment dat u door de politie in het buitenland staande wordt gehouden, kan het ook voorkomen dat u een waarborgsom moet betalen. De hoogte hiervan is in principe gelijk aan de boete. Als u bezwaar wilt maken, vraag dan direct om een betalingsbevestiging waar dit op staat. De betaalde waarborgsom wordt verrekend met het daadwerkelijke boetebedrag. Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u de waarborgsom terug.

Inname rijbewijs

In het geval van een ernstige verkeersovertreding kan de politie uw rijbewijs ter plekke innemen. De buitenlandse autoriteiten kunnen uw rijbewijs vervolgens direct terugsturen naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) of hiermee wachten tot de rijontzegging is opgeheven.

Neem voor specifieke informatie over de afwikkeling contact op met de instantie die uw rijbewijs heeft ingenomen. Houd er daarnaast rekening mee dat u een boete kunt krijgen als u in Nederland geen rijbewijs kunt tonen.

Verkeersboetes België

Onze zuiderburen kennen verschillende regels. In Vlaanderen en Brussel geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur buiten de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven. Wallonië houdt in principe een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur aan. Houd de borden dus goed in de gaten. Er wordt gewerkt met overtredingen op 4 niveaus. Bij elk niveau worden de boetes hoger. Bij niveau 1 zijn de boetes het laagste (vanaf 58 euro) en bij niveau 4 het hoogst (vanaf 473 euro). Bij die laatste wordt u bovendien altijd gedagvaard. Bij niveau 1 tot en met 3 volstaat een overschrijving. In geval van een dagvaarding voor een rechtszitting is het niet verplicht persoonlijk te verschijnen, maar dit is wel aan te raden. Een advocaat kan ook als vertegenwoordiger optreden.

Maximumsnelheid op de snelweg: 120 kilometer per uur.
Boete voor 20 kilometer per uur te hard op de snelweg: 173 euro.

Verkeersboetes Duitsland

Hoewel er in Duitsland op de snelwegen een richtsnelheid geldt van 130 kilometer per uur, mag er op steeds meer plaatsen niet sneller dan 120 of 90 gereden worden. Bij snelheidsbeperkingen wordt er gecontroleerd én beboet en bij wegwerkzaamheden (baustelle) wordt er extra streng gecontroleerd op de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er ook streng gecontroleerd op bumperkleven. Houd dus voldoende afstand op uw voorganger. Ook goed om te weten: in Duitsland geldt een strafpuntensysteem, waarbij boetes bij elkaar opgeteld worden.

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 kilometer per uur, sommige delen onbegrensd.
Boete voor 20 kilometer per uur te hard op de snelweg: 70 euro.

Verkeersboetes Frankrijk

In de zomermaanden wordt er in Frankrijk streng gecontroleerd. Daarnaast kent Frankrijk regels als het gaat om de weersomstandigheden. Zodra het regent gaat er op de bebouwde kom na 10 tot 20 kilometer per uur af. In Frankrijk geldt voor boetes hoe sneller betaald, hoe ‘goedkoper’. Daarvoor zijn 3 categorieën. Voor de ernst van overtredingen bestaan 5 categorieën. Categorie 1 betreft lichte bekeuringen en die lopen vervolgens op naar categorie 5 met zwaarder wordende boetes. Meer dan 50 kilometer per uur te hard betekent een boete van minimaal 1.500 euro en u kunt een rijontzegging van 3 jaar krijgen. Frankrijk maakt gebruik van een strafpuntensysteem, maar dit geldt niet voor buitenlandse rijbewijshouders.

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 kilometer per uur.
Boete voor 20 kilometer per uur te hard op de snelweg: 135 euro en een rijontzegging van maximaal 3 jaar.

Verkeersboetes Italië

In de Italiaanse verkeerswet is voor elke verkeersovertreding een minimum- en een maximumboete vastgesteld. De bedragen liggen tussen 23 en 9.296 euro. Indien mogelijk moet de bekeuring ter plekke worden uitgereikt en moet een proces-verbaal worden overhandigd. Bij betalen binnen 5 dagen na ontvangst van de boete is het bedrag het laagst. Bij betalen tussen 6 en 60 dagen na ontvangst geldt een hoger bedrag en voor betalen ná 60 dagen geldt het hoogste bedrag. De verschillende tarieven zijn op de boete terug te vinden. Italië kent een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders. Voor een aantal verkeersovertredingen worden 1 of meer strafpunten gegeven. Bij het bereiken van een totaal van 20 punten wordt het rijbewijs voor 6 tot 24 maanden ingenomen.

Maximumsnelheid op de snelweg: 130 kilometer per uur.
Boete voor 20 kilometer per uur te hard op de snelweg: vanaf 169 euro. Bij een snelheidsoverschrijding met auto + caravan-combinatie komt de boete hoger uit.

Verkeersboetes Spanje

In Spanje zijn verkeersovertredingen ingedeeld in lichte, ernstige en zeer ernstige overtredingen. Het is mogelijk ter plekke te betalen. In dat geval of als er binnen 20 dagen wordt betaald, wordt de boete met 50 procent verlaagd. Dit geldt overigens niet voor ernstige overtredingen. Spanje kent ook een strafpuntensysteem, maar dit geldt niet voor buitenlanders. Naast autosnelwegen (autopistas) en autowegen (vía reservada para automóviles) komen ook autovías voor, aangegeven met een bord met daarop de tekst autovía. Deze hebben in principe dezelfde kenmerken en maximumsnelheden als autosnelwegen, maar mogen, tenzij anders aangegeven, ook gebruikt worden door landbouwvoertuigen, fietsen et cetera, als er voor hen geen alternatief is. Zij moeten dan wel op de vluchtstrook blijven.

Maximumsnelheid op de snelweg: 120 kilometer per uur.
Boete voor te hard rijden: 100 tot 600, afhankelijk van het aantal kilometers waarmee de snelheid is overtreden. Daarnaast kan de rijbevoegdheid eventueel ontzegd worden.

Lees ook: met de auto op vakantie? Dit moet u verplicht bij u hebben.
Milieuvignet en milieustickers voor milieuzones, waar zijn ze verplicht?
Met de auto op vakantie in coronatijd: hier moet u op letten.
En meer over verkeersregels in het buitenland. 

(Bron: ANWB, autoblog.nl, archief)

Geef een reactie