verkeersboete

Buitenlandse verkeersboete: eerst controleren, dan betalen

De zomervakantie is bijna afgelopen en veel Nederlanders zijn weer terug in eigen land. Voor sommigen van hen krijgt de vakantie een vervelend staartje in de vorm van een buitenlandse verkeersboete. Wat te doen als 1 bij u op de mat valt?

Controleren

Als u een verkeersboete heeft ontvangen uit het buitenland, is het natuurlijk de bedoeling dat u deze betaalt. Voordat u dit doet is het belangrijk dat u de toegestuurde brief eerst goed op echtheid toetst. Buitenlandse boetes zijn niet altijd vertaald in goed Nederlands, waardoor het snel over kan komen als een nepdocument. Controleer daarom of de naam en adres op de brief kloppen en of erop staat welke overtreding u heeft gemaakt. Hierbij moet ook altijd het juiste wetsartikel vermeld worden.

Verder moet erin staan hoe hoog de boete is en hoe u deze moet betalen. Ook eventuele bijkomende administratie- of procedurekosten moeten vermeldt staan. Daarnaast staat er ook altijd in wat de beroepsmogelijkheden zijn en wat de gevolgen zijn van het niet betalen van de boete. Tot slot moet de brief correct ondertekend zijn.

Betalen

Als u tot de conclusie bent gekomen dat de boete echt is, moet u de afweging maken of u in beroep wil gaan of de boete aanvaard. Als u dat laatste doet, kunt u het best zo snel mogelijk overgaan tot betaling. Weet wel dat u na betaling geen bezwaar meer kunt maken.

Let er bij het betalen van de boete overigens ook op of er in de bijgaande brief gevraagd wordt om kopieën van bijvoorbeeld het rijbewijs of het identiteitsbewijs. Zorg dat u deze altijd meestuurt om aanvullende boetes te voorkomen. Streep wel altijd uw BSN-nummer weg voordat u de kopieën op de post doet.

Niet betalen?

Gaat u niet in beroep en betaalt u de boete ook niet, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Als de boete afkomstig is uit een land dat tot de Europese Unie behoort,  dan kan de inning van de boete gedaan worden door het Centraal Justitieel Incassobureau. Als u ook dit naast u neer legt, wordt uw naam bijgeschreven op het buitenlandse opsporingsregister. Dat houdt in dat u de boete alsnog moet betalen als u in een buitenlandse verkeerscontrole belandt.

Nog even dit

Niet alle Europese landen sturen verkeersboetes direct naar uw huisadres. Soms sturen de instanties in het land waar u een overtreding heeft gemaakt de boete naar het Centraal Justitieel Incassobureau en kloppen die vervolgens bij u aan.

(Bron: ANWB, Centraal Justitieel Incassobureau)

Geef een reactie